บทที่ 31

เรารักบรรดาผู้ที่ต้องการเราอย่างจริงใจ  หากพวกเจ้ามุ่งเน้นที่การรักเรา เราจะอวยพรพวกเจ้าอย่างมหาศาลอย่างแน่นอน  พวกเจ้าเข้าใจเจตนาของเราหรือไม่?  ในนิเวศของเราไม่มีความแตกต่างระหว่างสถานภาพสูงและต่ำ  ทุกคนเป็นบุตรของเราและเราคือพระบิดาของพวกเจ้า พระเจ้าของพวกเจ้า  เรานั้นสูงสุดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน  เราควบคุมเอกภพและทั้งหมดในเอกภพ!

เจ้าควร “ปรนนิบัติเราด้วยความถ่อมใจและในความไม่เป็นที่รู้จัก” ภายในนิเวศของเรา  วลีนี้ควรทำหน้าที่เป็นคติประจำตัวของเจ้า  จงอย่าเป็นใบไม้บนต้น แต่จงเป็นรากของต้นไม้และหยั่งรากลึกลงไปในชีวิต  จงเข้าสู่ประสบการณ์ที่จริงแท้ของชีวิต ใช้ชีวิตตามวจนะของเรา แสวงหาเรามากขึ้นในทุกเรื่อง และจงเข้ามาใกล้เราและสามัคคีธรรมกับเรา  จงอย่าให้ความสนใจกับสิ่งภายนอกใดๆ และจงอย่าถูกควบคุมโดยบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใด แต่จงสามัคคีธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นเฉพาะกับผู้คนฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น  จงเข้าใจเจตนาทั้งหลายของเรา ให้ชีวิตของเราไหลอยู่ในหมู่พวกเจ้า และจงใช้ชีวิตตามวจนะของเราและปฏิบัติตามข้อพึงประสงค์ของเรา

จงอุทิศกำลังทั้งหมดของเจ้าให้กับเรื่องต่างๆ ที่เราได้บัญชาให้เจ้าทำ จงทำทุกสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้เพื่อให้สมดังหัวใจของเรา  เราคือพลังอำนาจของเจ้าและเราเป็นความชื่นบานยินดีของเจ้า…เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้า  เพียงจงไล่ตามเสาะหาเรา  เรารู้ความพึงปรารถนาที่แท้จริงของหัวใจเจ้าและรู้ว่าเจ้าสละตัวเจ้าเพื่อเราอย่างจริงใจ แต่เจ้าก็ควรรู้วิธีแสดงความรักภักดีต่อเราในนิเวศของเราและวิธีติดตามเราไปจนถึงบทอวสาน

คริสตจักรคือหัวใจของเราและเรากำลังลุกไหม้ด้วยความกระวนกระวายในเรื่องการก่อสร้างคริสตจักรของเรา  เจ้าควรสละตัวเจ้าเพื่อเราโดยการมอบถวายตัวเจ้าอย่างไม่มีข้อจำกัดแม้สักน้อย และแสดงการคำนึงถึงเจตนาของเราเพื่อที่หัวใจของเราอาจรู้สึกพึงพอใจ

ก่อนหน้า: บทที่ 30

ถัดไป: บทที่ 32

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน

ผู้คนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานของเราบนโลก นั่นคือ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในท้ายที่สุด...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้