บทที่ 28

ตอนที่เราได้มาจากศิโยน ทุกสรรพสิ่งได้เฝ้าคอยเรา และตอนที่เราได้กลับไปที่ศิโยน มนุษย์ทั้งปวงได้กล่าวต้อนรับเรา  ขณะที่เราได้มาและได้ไป ไม่เคยเลยที่ย่างก้าวของเราจะถูกขัดขวางโดยสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นมิตรกับเรา และด้วยเหตุนี้ งานของเราจึงได้ก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น  วันนี้ เมื่อเรามาท่ามกลางสิ่งทรงสร้างทั้งปวง ทุกสรรพสิ่งก็กล่าวต้อนรับเราด้วยความเงียบ เกรงกลัวลึกๆ ว่าเราจะจากไปอีกครั้งหนึ่ง และเกรงกลัวว่าด้วยเหตุนั้น พวกเขาจะสูญเสียสิ่งที่พวกเขาพึ่งพาในฐานะการสนับสนุน  ทุกสรรพสิ่งติดตามการนำของเรา และทั้งหมดเฝ้าดูทิศทางที่มือของเราชี้บอก  วจนะจากปากของเราได้ทำให้สิ่งทรงสร้างมากมายมีความเพียบพร้อมและได้ตีสอนบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังมากมาย  ด้วยเหตุนั้น มนุษย์ทั้งปวงจึงเขม้นมองที่วจนะของเราอย่างตั้งใจ และฟังถ้อยคำจากปากของเราอย่างใกล้ชิด และกลัวอย่างล้ำลึกที่จะพลาดโอกาสอันดีนี้  เป็นเพราะเหตุผลนี้นั่นเองที่เราได้พูดต่อไป เพื่อที่งานของเราจะได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้นเร็วขึ้น และเพื่อที่สภาพเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจอาจปรากฏเร็วขึ้นบนแผ่นดินโลกและแก้ไขฉากแห่งความอ้างว้างร้างเปล่าบนแผ่นดินโลก  เมื่อเรามองขึ้นไปที่ท้องฟ้า นั่นคือเวลาที่เราหันไปเผชิญหน้ากับมวลมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง แผ่นดินต่างๆ ทั้งหมดย่อมเต็มไปด้วยชีวิตในทันที ไม่มีฝุ่นแขวนลอยในอากาศอีกต่อไป และโคลนเลนก็ไม่คลุมพื้นดินจนทั่วอีกต่อไป  ดวงตาของเราเปล่งประกายออกมาโดยฉับพลัน ทำให้ผู้คนแห่งแผ่นดินทั้งหมดมองขึ้นมาที่เราและหาที่หลบภัยในเรา  ท่ามกลางผู้คนของโลกในวันนี้—รวมถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในนิเวศของเรา—ใครเล่าหาที่หลบภัยในเราอย่างแท้จริง?  ใครเล่ามอบหัวใจของพวกเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับราคาที่เราได้จ่ายไปแล้ว?  ใครเล่าได้เคยอยู่อาศัยในสันติสุขภายในนิเวศของเรา?  ใครเล่าได้เคยถวายตัวพวกเขาเองเบื้องหน้าเราอย่างแท้จริง?  เมื่อเราตั้งข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ เขารีบปิด “โกดังเล็กๆ” ของเขาในทันที  เมื่อเราให้แก่มนุษย์ เขาก็รีบเปิดปากของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อแอบเอาความมั่งคั่งของเราไป และในหัวใจของเขา เขามักจะสั่นเทาบ่อยๆ เกรงกลัวอยู่ลึกๆ ว่าเราจะบดขยี้กลับไปที่เขา  ด้วยเหตุนั้น ปากของมนุษย์จึงครึ่งเปิดครึ่งปิด และเขาไม่สามารถชื่นชมความมั่งคั่งที่เรามอบให้อย่างแท้จริงได้  เราไม่กล่าวโทษมนุษย์ง่ายๆ แม้กระนั้นเขาก็ดึงมือของเราไว้และขอให้เรามอบความปรานีแก่เขาอยู่เสมอ เฉพาะเมื่อมนุษย์วอนขอเราเท่านั้น เราจึงมอบ “ความปรานี” แก่เขาอีกครั้งหนึ่ง และเราให้วจนะที่เกรี้ยวกราดที่สุดจากปากของเราแก่เขา จนถึงขนาดที่เขารู้สึกอับอายในทันที และเมื่อไม่สามารถรับ “ความปรานี” ของเราโดยตรงได้ เขาจึงให้ผู้อื่นส่งมันต่อไปให้กับเขาแทน   เมื่อเขาได้จับความเข้าใจในวจนะทั้งหมดของเราอย่างถ้วนทั่วแล้ว วุฒิภาวะของมนุษย์ก็ย่อมได้สัดส่วนเหมาะสมกับความปรารถนาของเรา และคำร้องขอของเขาย่อมเกิดผล และไม่สูญเปล่าหรือไร้ผล เราอวยพรแก่คำร้องขอที่จริงใจของมวลมนุษย์ คำร้องขอที่ไม่เป็นการเสแสร้ง

เราได้กระทำและพูดตลอดหลายยุคที่ผ่านมา แม้กระนั้นมนุษย์ก็ไม่เคยได้ยินถ้อยคำเช่นที่เราพูดในวันนี้ และเขาก็ไม่เคยได้ลิ้มรสบารมีและการพิพากษาของเรา  แม้ว่าผู้คนบางคนในโลกแห่งอดีตได้ยินตำนานต่างๆ เกี่ยวกับเรา แต่ก็ไม่เคยมีใครได้ค้นพบขอบข่ายแห่งความมั่งคั่งของเราอย่างแท้จริง  แม้ว่าผู้คนในวันนี้ได้ยินวจนะจากปากของเรา แต่พวกเขายังคงไม่รู้เท่าทันว่ามีความล้ำลึกต่างๆ อยู่ในปากของเรามากเพียงใด และด้วยเหตุนั้น จึงพิจารณาว่าปากของเราคือกรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์  ผู้คนทั้งหมดปรารถนาที่จะได้มาซึ่งบางสิ่งจากปากของเรา  ไม่ว่าจะเป็นความลับของรัฐ หรือความล้ำลึกของสวรรค์ หรือพลวัตของโลกจิตวิญญาณ หรือบั้นปลายของมวลมนุษย์ ผู้คนทั้งหมดปรารถนาที่จะได้รับสิ่งต่างๆ เช่นนั้น  ด้วยเหตุนั้น หากเราจะต้องรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันและบอก “เรื่องราว” แก่พวกเขา พวกเขาก็จะรีบลุกขึ้นจาก “เตียงคนป่วย” ของพวกเขาในทันใดเพื่อฟังหนทางของเรา  ความขาดแคลนมีมากเกินไปภายในมนุษย์ กล่าวคือ เขาไม่เพียงแค่พึงต้องมี “โภชนาการเสริม” แต่ที่มากกว่านั้น เขาจำเป็นต้องมี “การสนับสนุนทางความคิด” และ “สิ่งหล่อเลี้ยงทางจิตวิญญาณ”  นี่คือสิ่งที่ขาดแคลนในผู้คนทั้งหมด นี่คือ “อาการป่วย” ของมนุษย์ทั้งปวง  เราจัดเตรียมการรักษาสำหรับอาการป่วยของมนุษย์เพื่อที่ว่าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอาจได้รับการสัมฤทธิ์ เพื่อที่ว่าทั้งหมดอาจได้รับการฟื้นฟูสู่สุขภาพ และเพื่อที่ว่าโดยอาศัยการรักษาของเรา พวกเขาอาจกลับสู่สภาวะปกติ  พวกเจ้าเกลียดชังพญานาคใหญ่สีแดงอย่างแท้จริงไหม?  พวกเจ้าเกลียดชังมันอย่างจริงใจโดยแท้จริงไหม?  เหตุใดเราจึงได้ถามพวกเจ้าหลายครั้งเหลือเกิน?  เหตุใดเราจึงถามคำถามนี้กับพวกเจ้าต่อไป ซ้ำแล้วซ้ำเล่า?  มีรูปลักษณ์อะไรของพญานาคใหญ่สีแดงในหัวใจของพวกเจ้า?  มันได้ถูกลบออกไปแล้วจริงหรือ?  พวกเจ้าไม่คำนึงถึงมันว่าเป็นบิดาของพวกเจ้าอย่างแท้จริงหรอกหรือ?  ผู้คนทั้งหมดควรล่วงรู้เจตนารมณ์ของเราในคำถามต่างๆ ของเรา  มันไม่ใช่เพื่อยั่วยุความโกรธของผู้คน อีกทั้งไม่ใช่เพื่อยุยงให้เกิดการกบฏท่ามกลางมนุษย์ อีกทั้งไม่ใช่เพื่อที่มนุษย์อาจพบเจอทางออกของเขาเอง แต่เป็นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหมดปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของพญานาคใหญ่สีแดง  ถึงกระนั้นก็ไม่ควรมีผู้ใดกระวนกระวายใจ  ทั้งหมดย่อมจะสำเร็จลุล่วงโดยวจนะของเรา ไม่มีมนุษย์คนใดอาจมีส่วนร่วม และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำงานที่เราจะดำเนินการ  เราจะปาดอากาศของแผ่นดินทั้งหมดจนสะอาดและกำจัดร่องรอยทั้งหมดของพวกมารบนแผ่นดินโลก  เราได้เริ่มต้นแล้ว และเราจะตั้งต้นขั้นตอนแรกของงานแห่งการตีสอนของเราในที่อาศัยของพญานาคใหญ่สีแดง  ด้วยเหตุนั้น จะเห็นได้ว่าการตีสอนของเราได้บังเกิดแก่ทั่วทั้งจักรวาล และจะเห็นได้ว่าพญานาคใหญ่สีแดงกับพวกวิญญาณที่มีมลทินทุกประเภทจะไม่มีพลังอำนาจที่จะหลีกหนีจากการตีสอนของเรา เพราะเราเฝ้ามองแผ่นดินทั้งหมด  เมื่องานของเราบนแผ่นดินโลกเสร็จสิ้น นั่นคือ เมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษามาถึงบทอวสาน เราจะตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ  ผู้คนของเราจะได้เห็นการที่เราตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงด้วยความชอบธรรมอย่างแน่นอน พวกเขาจะรินการสรรเสริญออกมาเพราะความชอบธรรมของเราอย่างแน่นอน และจะถวายสาธุการนามอันบริสุทธิ์ของเราตลอดกาลอย่างแน่นอนเพราะความชอบธรรมของเรา  ด้วยเหตุนี้ พวกเจ้าย่อมจะปฏิบัติหน้าที่ของพวกเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ และย่อมจะสรรเสริญเราอย่างเป็นกิจจะลักษณะทั่วทั้งแผ่นดินต่างๆ ตลอดชั่วกาลนาน!

เมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษาไปถึงขีดสุดของมัน เราจะไม่เร่งรีบที่จะสรุปปิดงานของเรา แต่จะผสมกลมกลืนหลักฐานของยุคสมัยแห่งการตีสอนลงไปด้วย และเปิดโอกาสให้คนของเราทั้งหมดเห็นหลักฐานนี้ ในการนี้ย่อมจะเกิดดอกผลมากขึ้น  หลักฐานนี้เป็นวิถีทางที่เราใช้ตีสอนพญานาคใหญ่สีแดง และเราจะทำให้คนของเราเห็นมันด้วยตาของพวกเขาเอง เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้จักอุปนิสัยของเรามากขึ้น  เวลาที่คนของเราชื่นชมเราคือตอนที่พญานาคใหญ่สีแดงถูกตีสอน  การทำให้ผู้คนของพญานาคใหญ่สีแดงลุกฮือและก่อกบฏต่อมันเป็นแผนการของเรา และนี่คือวิธีการที่เราใช้เพื่อทำให้คนของเรามีความเพียบพร้อม และเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับคนของเราทั้งหมดที่จะเติบโตในชีวิต  เมื่อดวงจันทร์ที่เจิดจ้าปรากฏขึ้น ค่ำคืนอันเงียบสงบก็พังทลายโดยพลัน  แม้ว่าดวงจันทร์จะขาดเป็นริ้ว แต่มนุษย์ก็ร่าเริงดี และนั่งอย่างเปี่ยมสันติสุขใต้แสงจันทร์ ดื่มด่ำฉากอันสวยงามเคียงข้างแสงจันทร์  มนุษย์ไม่สามารถบรรยายอารมณ์ของเขาได้ มันเป็นราวกับว่าเขาปรารถนาที่จะโยนความคิดต่างๆ ของเขากลับสู่อดีต ราวกับว่าเขาปรารถนาที่จะมองไปข้างหน้าสู่อนาคต ราวกับว่าเขากำลังชื่นชมปัจจุบัน  รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา และท่ามกลางอากาศน่าสบายมีกลิ่นอันสดชื่นแทรกซึมอยู่ ขณะที่สายลมอ่อนๆ เริ่มพัดโชย มนุษย์ก็ได้กลิ่นสุคนธรสอันหอมหวน และดูเหมือนว่ามันจะทำให้เขามึนเมา ไร้ความสามารถที่จะปลุกเร้าตัวเขาเอง  นี่เองคือเวลาที่เราได้มาท่ามกลางมนุษย์ด้วยตัวเราเอง และมนุษย์มีสำนึกรับรู้เพิ่มสูงขึ้นต่อกลิ่นหอมเข้มข้นนั้น และด้วยเหตุนั้น มนุษย์ทั้งปวงจึงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสุคนธรสอันหอมหวลนี้  เรามีสันติสุขกับมนุษย์ มนุษย์มีชีวิตในความปรองดองกับเรา เขาจะไม่เบี่ยงเบนอีกต่อไปในความคำนึงที่เขามีถึงเรา เราจะไม่ตัดแต่งความขาดตกบกพร่องต่างๆ ของมนุษย์อีกต่อไป จะไม่มีสีหน้าเป็นทุกข์บนใบหน้าของมนุษย์อีกต่อไป และความตายจะไม่คุกคามมวลมนุษย์ทั้งปวงอีกต่อไป  วันนี้เราก้าวหน้าไปพร้อมกับมนุษย์สู่ยุคแห่งการตีสอน ไปข้างหน้าเคียงข้างกันกับเขา  เรากำลังทำงานของเรา กล่าวคือ เราฟาดคทาของเราลงไปท่ามกลางมนุษย์และมันก็ตกลงบนสิ่งที่เป็นกบฏภายในมนุษย์  ในสายตาของมนุษย์ คทาของเราดูเหมือนจะมีพลังอำนาจพิเศษ กล่าวคือ มันเข้าตีพวกที่เป็นศัตรูของเราทั้งหมดและไม่ละเว้นพวกเขาง่ายๆ ท่ามกลางพวกที่ต่อต้านเราทั้งหมด คทาทำหน้าที่ที่มีมาแต่กำเนิดของมัน บรรดาผู้ที่อยู่ในมือของเราทั้งหมดย่อมปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเรา และพวกเขาไม่เคยได้เยาะเย้ยท้าทายความปรารถนาของเราหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ของพวกเขา  ผลลัพธ์คือห้วงน้ำจะคำราม ภูเขาจะพังทลาย แม่น้ำใหญ่จะแยกสลาย มนุษย์จะโน้มเอียงเข้าหาการเปลี่ยนแปลงตลอดไป ดวงอาทิตย์จะสลัว ดวงจันทร์จะมืดมัว มนุษย์จะไม่มีวันแห่งการมีชีวิตอยู่ในสันติสุขอีกต่อไป จะไม่มีเวลาแห่งความสงบเงียบบนแผ่นดินอีกต่อไป ฟ้าสวรรค์จะไม่มีทางสงบและนิ่งเงียบอีก และย่อมจะไม่สู้ทนอีกต่อไป  ทุกสรรพสิ่งจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่และจะฟื้นฟูรูปลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขา  ครอบครัวทั้งหมดบนแผ่นดินโลกจะถูกแยกจากกัน และประชาชาติทั้งหมดบนแผ่นดินโลกจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ วันแห่งการอยู่ร่วมกันอีกครั้งระหว่างสามีกับภรรยาจะหมดไป มารดากับบุตรจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปแล้ว จะไม่มีการบรรจบพบกันของบิดากับบุตรีอีก  ทั้งหมดที่เคยมีบนแผ่นดินโลกจะถูกเราทุบแตกละเอียด  เราไม่ให้โอกาสผู้คนปลดปล่อยอารมณ์ของพวกเขา เพราะเราปราศจากอารมณ์และได้รู้สึกรังเกียจอารมณ์ของผู้คนในระดับสุดขั้ว  เป็นเพราะอารมณ์ระหว่างผู้คน เราจึงได้ถูกโยนไปไว้ข้างหนึ่ง และด้วยเหตุนั้น เราจึงได้กลายเป็น “คนอื่น” ในสายตาของพวกเขา เป็นเพราะอารมณ์ระหว่างผู้คน เราจึงได้ถูกลืม เป็นเพราะอารมณ์ของมนุษย์ เขาจึงฉวยโอกาสที่จะเรียนรู้ “มโนธรรม” ของเขา เป็นเพราะอารมณ์ของมนุษย์ เขาจึงเหนื่อยล้ากับการตีสอนของเราเสมอ เป็นเพราะอารมณ์ของมนุษย์ เขาจึงเรียกเราว่าใจร้ายและไม่ยุติธรรม และพูดว่าเราไม่ใส่ใจความรู้สึกของมนุษย์ในการที่เราจัดการสิ่งต่างๆ  เราก็มีญาติบนแผ่นดินโลกด้วยหรือ?  ใครได้เคยทำงานหามรุ่งหามค่ำเหมือนกับเรา โดยไม่คิดถึงอาหารหรือการหลับนอน เพื่อประโยชน์แห่งแผนการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของเรา?  มนุษย์จะสามารถเทียบกับพระเจ้าได้อย่างไร?  มนุษย์จะเข้ากันได้กับพระเจ้าได้อย่างไร?  พระเจ้าผู้ทรงสร้างจะสามารถเป็นประเภทเดียวกันกับมนุษย์ผู้ถูกสร้างได้อย่างไร?  เราจะสามารถใช้ชีวิตและกระทำการพร้อมกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกเสมอได้อย่างไร?  ผู้ใดเล่าจะมีความสามารถรู้สึกกังวลสนใจในหัวใจของเรา?  คำอธิษฐานของมนุษย์หรือ?  ครั้งหนึ่งเราเคยตกลงที่จะร่วมกับมนุษย์และเดินไปด้วยกันกับเขา—และใช่ จวบจนวันนี้มนุษย์ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ความเอาใจใส่และการคุ้มครองปกป้องของเรา แต่จะมีสักวันไหมที่มนุษย์สามารถแยกตัวเขาเองจากความเอาใจใส่ของเรา?  แม้ว่ามนุษย์ไม่เคยได้สร้างภาระให้กับตัวเขาเองด้วยการกังวลสนใจในหัวใจของเรา แต่ผู้ใดเล่าจะสามารถมีชีวิตในแผ่นดินที่ไร้ความสว่างได้?  เป็นเพียงเพราะพรของเราเท่านั้นมนุษย์จึงได้มีชีวิตมาจนกระทั่งวันนี้

4 เมษายน ค.ศ.1992

ก่อนหน้า: บทที่ 27

ถัดไป: บทที่ 29

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคแห่งราชอาณาจักรต้องเชื่อฟัง

1. มนุษย์ไม่ควรขยายตัวเองให้ยิ่งใหญ่และไม่ควรยกย่องตัวเอง  เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า2....

เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยพระวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล

เรากำลังเผยแผ่งานของเราท่ามกลางประชาชาติ  สง่าราศีของเราส่องแสงวาบตลอดทั่วทั้งจักรวาล...

บทที่ 19

ในจินตนาการของผู้คน ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงสูงส่งมาก และพระองค์ทรงมิอาจหยั่งลึกได้  มันเป็นราวกับว่าพระเจ้าไม่ทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติ...

บทที่ 27

การประพฤติของมนุษย์ไม่เคยได้สะเทือนหัวใจของเรา และไม่เคยได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันล้ำค่า  ในสายตาของมนุษย์ เราเข้มงวดกับเขาเสมอ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้