1028 ชีวิตในการหยุดพัก

Chorus

ชีวิตในการหยุดพักคือชีวิตที่ไร้สงคราม

ไร้ความโสโครก ไร้ซึ่งความไม่ชอบธรรม

ไม่มีหยุดชะงักเพราะซาตาน

ไม่มีเสื่อมทรามเพราะซาตาน

และไม่มีการต่อต้านพระเจ้า

ทุกสิ่งเป็นไปตามประเภทของตน

สามารถนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้าง

ที่ซึ่งสวรรค์และโลกมีความสงบ

นี่ก็คือความหมายของชีวิตหยุดพัก

โอ้  ชีวิตหยุดพัก


Verse 1

เมื่อพระเจ้าทรงหยุดพัก

โลกจะหมดสิ้นความชั่วร้าย

ไม่มีศัตรูเข้ามารุกราน

คนจะเข้าสู่อาณาจักรใหม่

จะไม่เสื่อมทรามเพราะซาตาน

แต่กลับเป็นมวลมนุษยชาติ

ได้รับการช่วยให้รอด


Verse 2

วันที่คนหยุดพัก พระเจ้าจะทรงหยุดพักเช่นกัน

ซึ่งเสียไปเพราะมวลมนุษย์

ไม่อาจเข้าสู่การหยุดพัก

เข้าสู่การหยุดพัก ไม่ใช่

ทุกการเคลื่อนไหวต้องยุติ

หรือสิ้นสุดทุกการพัฒนา


Bridge

ใช่ว่าพระเจ้าทรงหยุดพระราชกิจ

ใช่ว่ามนุษย์ยุติการใช้ชีวิต

การหยุดพักจะเริ่มเมื่อซาตานถูกทำลาย

เมื่อคนชั่วร้ายที่ร่วมในการกระทำความเลว

ทุกคนถูกลงโทษ กวาดล้างไป

และพระเจ้าทรงหมดสิ้นศัตรู


Chorus

ชีวิตในการหยุดพักคือชีวิตที่ไร้สงคราม

ไร้ความโสโครก ไร้ซึ่งความไม่ชอบธรรม

ไม่มีหยุดชะงักเพราะซาตาน

ไม่มีเสื่อมทรามเพราะซาตาน

และไม่มีการต่อต้านพระเจ้า

ทุกสิ่งเป็นไปตามประเภทของตน

สามารถนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้าง

ที่ซึ่งสวรรค์และโลกมีความสงบ

นี่ก็คือความหมายของชีวิตหยุดพัก

โอ้  ชีวิตหยุดพัก


Verse 3

พระเจ้าทรงหยุดพัก จะหมายถึงทรงสิ้นสุด

ราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด

เมื่อมนุษย์หยุดพัก

จะอยู่ในความสว่างของพระเจ้า

รับพระพร พ้นจากซาตาน

ใช้ชีวิตเป็นปกติบนโลก


Verse 4

เมื่อพระเจ้าและมนุษย์เริ่มหยุดพักไปพร้อมกัน

นั่นคือมนุษย์ได้รับการช่วยให้รอด

และซาตานกลับแหลกสลาย

พระราชกิจครบบริบูรณ์

มนุษย์จะไม่อยู่ภายใต้ซาตานอีกต่อไป


Chorus

ชีวิตในการหยุดพักคือชีวิตที่ไร้สงคราม

ไร้ความโสโครก ไร้ซึ่งความไม่ชอบธรรม

ไม่มีหยุดชะงักเพราะซาตาน

ไม่มีเสื่อมทรามเพราะซาตาน

และไม่มีการต่อต้านพระเจ้า

ทุกสิ่งเป็นไปตามประเภทของตน

สามารถนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้าง

ที่ซึ่งสวรรค์และโลกมีความสงบ

นี่ก็คือความหมายของชีวิตหยุดพัก

โอ้  ชีวิตหยุดพัก


Tag

พระเจ้าจะไม่ต้องทรงวุ่นวาย

มนุษย์จะไม่ต้องออกเคลื่อนไหวอีกต่อไป

พระเจ้าและมวลมนุษย์จะเข้าสู่

การหยุดพักไปด้วยกัน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

ก่อนหน้า: 1027 เมื่อมวลมนุษย์ได้เข้าสู่การหยุดพัก

ถัดไป: 1029 แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger