820 คำพยานที่มนุษย์ควรเป็น

Verse 1

การเป็นคำพยานนั้นหมายถึง

การพูดถึงพระราชกิจ

วิธีที่พระองค์ทรงพิชิต

เปลี่ยนและช่วยคนให้รอด

บอกถึงวิธีที่พระองค์ทรงนำผู้คน

ให้เข้าสู่ความเป็นจริงของความจริง

เปิดโอกาสให้ตนเองนั้นถูกพิชิต

ได้รับความเพียบพร้อม ความรอดโดยพระองค์


Verse 2

การเป็นคำพยานนั้นหมายถึง

การพูดถึงพระราชกิจ

หมายถึงการพูดทุกสิ่งที่

เจ้านั้นได้รับประสบการณ์

ราชกิจพระองค์เท่านั้นเป็นตัวแทนพระองค์ได้

และเผยพระองค์ได้อย่างครบบริบูรณ์

ราชกิจเป็นคำพยานต่อพระองค์

เป็นตัวแทนพระวิญญาณ

ร่วมกับพระวจนะของพระองค์โดยตรง


Pre-chorus 1

แม้นี่แสดงออกผ่านพระเจ้า

ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

แต่จริงๆ คือการแสดงออกของพระวิญญาณ

ทุกราชกิจที่ทรงทำ ทุกพระวจนะที่ตรัส

ทั้งหมดนั้นเป็นตัวแทนแก่นแท้ของพระองค์


Chorus

เมื่อเจ้าเป็นพยานให้พระเจ้า

เจ้าไม่ควรเพียงเป็นพยานยืนยันให้

ความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์

แต่ควรรวมราชกิจที่ทรงทำ

เส้นทางที่ทรงนำทาง วิธีที่เจ้าถูกพิชิต

และได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

สิ่งเหล่านี้เจ้าควรพูดถึงทุกอย่าง

เมื่อเจ้านั้นเป็นคำพยานให้พระเจ้า ให้พระเจ้า


Verse 3

เจ้าได้รับประสบการณ์การพิพากษา การถลุง

เช่นเดียวกับความล้มเหลว

ความทุกข์ยาก บททดสอบ

เจ้าได้ถูกพิชิตและละวางสิ่งเห็นแก่ตัวไว้

รวมไปถึงแรงจูงใจส่วนตัวของเจ้าเอง

อนาคตและผลประโยชน์แห่งเนื้อหนัง

พระวจนะได้พิชิตหัวใจของเจ้าจนครบบริบูรณ์


Pre-chorus 2

ถึงเจ้าไม่ได้เติบโตในชีวิต

ดังพระเจ้าทรงต้องการ

แต่เจ้ารู้สิ่งเหล่านี้และเชื่อมั่นโดยสิ่งที่ทรงทำ

การนี้อาจเรียกได้ว่าคำพยานที่แท้จริง

สิ่งนี้นั้นเป็นคำพยานที่แท้จริงและเป็นจริง


Chorus

เมื่อเจ้าเป็นพยานให้พระเจ้า

เจ้าไม่ควรเพียงเป็นพยานยืนยันให้

ความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์

แต่ควรรวมราชกิจที่ทรงทำ

เส้นทางที่ทรงนำทาง วิธีที่เจ้าถูกพิชิต

และได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

สิ่งเหล่านี้เจ้าควรพูดถึงทุกอย่าง

เมื่อเจ้านั้นเป็นคำพยานให้พระเจ้า


Bridge

พระราชกิจที่พระเจ้าได้เสด็จมาทำ

ราชกิจแห่งการพิพากษา การตีสอน

คือราชกิจที่หมายจะพิชิตผู้คน

เป็นราชกิจสรุปปิดตัวเช่นกัน

ทรงกำลังยุติทั้งยุคจนหมด

ทำให้บาปพ้นจากมนุษย์

ทรงได้รับมนุษยชาติซึ่งทรงสร้างครบถ้วน

เจ้าควรเป็นคำพยานให้กับทุกอย่างนี้


Chorus

เมื่อเจ้าเป็นพยานให้พระเจ้า

เจ้าไม่ควรเพียงเป็นพยานยืนยันให้

ความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์

แต่ควรรวมราชกิจที่ทรงทำ

เส้นทางที่ทรงนำทาง วิธีที่เจ้าถูกพิชิต

และได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

สิ่งเหล่านี้เจ้าควรพูดถึงทุกอย่าง

เมื่อเจ้านั้นเป็นคำพยานให้พระเจ้า ให้พระเจ้า


Outro

วันข้างหน้าเมื่อข่าวประเสริฐเผยแผ่ออกไป

เจ้าควรพูดถึงความรู้ของเจ้าเอง

เป็นพยานยืนยันทุกอย่างที่ได้รับในหัวใจ

และระหว่างนั้นเจ้าควรทุ่มเทความพยายาม

สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรบรรลุสิ่งนี้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การปฏิบัติ (7)

ก่อนหน้า: 819 เจ้ารู้จุดประสงค์และความหมายของพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่?

ถัดไป: 821 วิธีเป็นพยานต่อพระเจ้าในความเชื่อของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger