730 วิธีนบนอบต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้า

Verse 1

ด้วยท่าทีใดที่มนุษย์ควรคำนึงและรู้ถึง

สิทธิอำนาจพระเจ้า อธิปไตยพระองค์

เหนือชะตากรรมของมนุษย์

ปัญหานี้ ทุกผู้คนต้องเผชิญ

ยามเผชิญปัญหาในชีวิตตน

เจ้าจะหยั่งถึงและลิ้มรสสิทธิอำนาจ

และอธิปไตยพระเจ้าได้เช่นไร?

เมื่อเจ้าไม่รู้วิธีรับมือ


Pre-chorus 1

และได้รับประสบการณ์กับปัญหาเหล่านี้

ท่าทีใดที่เจ้าควรนำมาใช้เพื่อแสดงถึงเจตจำนง

ความต้องการที่จะนบนอบแผนอธิปไตยพระเจ้า


Chorus 1

เจ้าควรรอช่วงเวลาของพระเจ้า

รอผู้คน สิ่งต่างๆ เหตุการณ์

ที่พระเจ้าจัดการเตรียมการ

รอน้ำพระทัยค่อยๆ เผยตัวออกมา


Pre-chorus 2

เจ้าควรแสวงหาผ่านผู้คนและสิ่งต่างๆ

เพื่อเข้าใจว่าเจตนารมณ์พระเจ้านั้นเมตตา

และเข้าใจความจริงของพระองค์

และหนทางที่เจ้าควรยึดถือไว้


Chorus 2

เข้าใจผลลัพธ์และความสำเร็จลุล่วง

ที่ทรงประสงค์ให้บรรลุในผู้คน

นบนอบและยอมรับอธิปไตยของพระเจ้า

และทุกสิ่งที่ทรงจัดวางเรียบเรียง


Bridge

มารู้วิธีที่พระผู้สร้างทรงควบคุมชะตากรรมคน

จัดหาให้ด้วยพระชนม์ชีพ

และหล่อหลอมความจริงในคน

ทุกสิ่งเชื่อฟังกฎธรรมชาติ

ภายใต้แผนและอธิปไตยพระเจ้า

ถ้าเจ้ามุ่งมั่นยอมให้พระเจ้าทรงนำทาง

จัดการเตรียมการ ชี้นำทุกสิ่งแก่เจ้า


Chorus 3

เจ้าต้องรอ แสวงหา และนบนอบ

นี่คือท่าทีที่ทุกคนที่อยากนบนอบต่อ

สิทธิอำนาจพระเจ้าต้องแสดง

เพื่อมีคุณสมบัติเช่นนั้น เจ้าต้องยิ่งทำงานหนัก

เพื่อเข้าสู่ความเป็นจริงที่แท้จริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 729 ท่าทีที่ถูกต้องเหมาะสมที่มีต่อพระเจ้า

ถัดไป: 731 มนุษย์มีข้อเรียกร้องกับพระเจ้ามากเกินไป

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger