บทที่ 60

การที่ชีวิตจะเจริญเติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย พึงต้องมีกระบวนการและที่มากกว่านั้น พึงต้องให้พวกเจ้าสามารถยอมลำบาก และพึงต้องให้พวกเจ้าร่วมมือกับเราด้วยหัวใจที่เป็นดวงเดียวกัน และด้วยผลแห่งการนั้นพวกเจ้าจะได้รับการสรรเสริญจากเรา  ฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งถูกกำหนดและถูกทำให้ครบบริบูรณ์โดยวจนะที่เราเปล่ง และกับเรา ไม่ว่าสิ่งใดก็สามารถสำเร็จลุล่วงได้  ความปรารถนาเพียงประการเดียวของเราคือการที่พวกเจ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว รับเอาภาระไปจากบ่าของเรา วางมันไว้บนบ่าของเจ้าเอง และทำงานอันตรากตรำของเราแทนเรา เมื่อนั้นเท่านั้นที่เราจะพึงพอใจ  บุตรแบบใดกันที่จะปฏิเสธภาระของบิดาของเขา?  บิดาแบบใดกันที่จะไม่ตรากตรำทั้งคืนทั้งวันเพื่อบุตรของเขา?  แม้กระนั้นก็ตาม พวกเจ้าก็เพียงไม่มีความเข้าใจเจตจำนงของเรา และไม่คำนึงถึงภาระทั้งหลายของเราเท่านั้นเอง  วจนะของเราไม่มีน้ำหนักกับพวกเจ้า และพวกเจ้าไม่ทำตามที่เรากล่าว  พวกเจ้าเป็นนายของตัวเองเสมอ ช่างเห็นแก่ตัวเสียจริง!  พวกเจ้าคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น!

เจ้าเข้าใจเจตจำนงของเราอย่างแท้จริง หรือเจ้ากำลังแสร้งทำเป็นไม่เข้าใจกันแน่?  เหตุใดเจ้าจึงเข้าร่วมในพฤติกรรมที่เกะกะระรานอยู่เสมอ?  มโนธรรมของเจ้าบอกว่าเจ้ากำลังปฏิบัติต่อเราอย่างเป็นธรรมโดยการกระทำเช่นนั้นหรอกหรือ?  เมื่อได้พบเหตุของโรคภัยไข้เจ็บแล้ว เหตุใดเจ้าไม่สื่อสารกับเราเกี่ยวกับการเยียวยารักษา?  เราจะบอกเจ้าว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกเจ้าจะไม่มีโรคทางกายอีกแล้ว  หากบางส่วนของพวกเจ้ามีวันที่รู้สึกไม่สบาย จงอย่าทำให้ตัวพวกเจ้าเองยุ่งวุ่นวายด้วยการมองหาสาเหตุภายนอก ตรงกันข้าม จงมาเบื้องหน้าเราและพยายามรู้เจตนาของเรา  เจ้าจะจดจำการนี้ไว้ไหม?  นี่เป็นสัญญาของเรา กล่าวคือนับแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าจะเดินออกจากร่างทางกายภาพของเจ้าอย่างสมบูรณ์ และเข้าสู่โลกฝ่ายจิตวิญญาณ นั่นคือร่างกายของพวกเจ้าจะไม่ถูกโรคภัยไข้เจ็บสร้างภาระให้อีกต่อไป  เจ้าเป็นสุขกับการนั้นไหม?  เจ้ารู้สึกชื่นบานยินดีไหม?  นี่คือสัญญาของเรา  ยิ่งไปกว่านั้น การนั้นคือสิ่งที่พวกเจ้าหวังมานานแล้ว  วันนี้มันสำเร็จลุล่วงในตัวพวกเจ้าผู้ได้รับพร  ช่างน่าพิศวงและมิอาจหยั่งลึกได้เสียจริง!

งานของเราก้าวหน้าทั้งวันทั้งคืน ทุกชั่วขณะ ไม่เคยหยุด  นี่เป็นเพราะความพึงปรารถนาอันเร่งด่วนของเราคือการทำให้เจ้ามีหัวใจตรงกันกับเราเอง และการที่หัวใจของเราจะได้รับการชูใจจากพวกเจ้าในไม่ช้า  บุตรของเรา!  เวลาได้มาถึงแล้วสำหรับให้พวกเจ้ามีส่วนในพรแห่งความดีจากเรา!  ในอดีต พวกเจ้าทนทุกข์เพื่อนามของเรา แต่บัดนี้วันแห่งการทดสอบของพวกเจ้าสิ้นสุดลงแล้ว  หากผู้ใดกล้าทำร้ายแม้เส้นผมสักเส้นบนศีรษะของบุตรของเรา เราจะไม่ให้อภัยพวกเขาง่ายๆ อีกทั้งพวกเขาก็จะไม่มีวันสามารถลุกขึ้นมาได้อีก  นี่เป็นประกาศกฤษฎีกาบริหารของเรา และผู้ใดที่ฝ่าฝืนย่อมเสี่ยงชีวิตของพวกเขาเอง  บุตรทั้งหลายของเรา!  จงสนุกสนานครื้นเครงให้หนำใจของพวกเจ้า!  จงขับร้องและร้องเรียกด้วยความชื่นบานยินดี!  พวกเจ้าจะไม่ถูกรังแกและกดขี่อีกต่อไป และพวกเจ้าจะไม่อยู่ภายใต้การข่มเหงอีกต่อไป  เจ้าไม่ต้องเกรงกลัวเกี่ยวกับการเชื่อของพวกเจ้าในเราอีกต่อไป เจ้าควรเชื่อในเราอย่างเปิดเผย  จงร้องเรียกนามอันบริสุทธิ์ของเราให้ดังพอที่จะทำให้จักรวาลและปลายสุดของแผ่นดินโลกสั่นสะเทือน  จงให้พวกเขามองเห็นว่าบรรดาผู้ที่พวกเขาได้ดูถูก ผู้ที่ถูกพวกเขาย่ำยีและทรมาน ในวันนี้กลับยืนเหนือพวกเขาและปกครองพวกเขา ควบคุมดูแลพวกเขา และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น พิพากษาพวกเขา

จงกังวลสนใจเพียงการเข้าสู่เท่านั้น แล้วเราจะมอบแม้กระทั่งพรที่ดียิ่งขึ้นไปอีกแก่พวกเจ้า ซึ่งรอคอยให้พวกเจ้าชื่นชม และพวกเจ้าจะสามารถลิ้มรสได้ดีขึ้นซึ่งความหวานอันมิอาจเปรียบปานได้ ความลึกลับอันไร้เขตคั่น และความลุ่มลึกอันมิอาจหยั่งลึกได้!

ก่อนหน้า: บทที่ 59

ถัดไป: บทที่ 61

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 22

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง กระนั้นเขาก็ไม่ตระหนักรู้ถึงความล้ำค่าของความสว่าง  เขาไม่รู้เท่าทันถึงเนื้อแท้ของความสว่าง...

ผลจากขั้นตอนที่สองของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร

งานของคนปรนนิบัติคือขั้นตอนแรกในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย  วันนี้คือขั้นตอนที่สองในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้