บทที่ 75

ทุกสิ่งควรได้รับการทำให้ลุล่วงทันทีที่วจนะของเราได้รับการเปล่งออกไปโดยไม่มีความคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อย  นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ความล้ำลึกทั้งหมดที่ถูกซ่อนเร้นไว้จะไม่ได้รับการปิดบังหรืออำพรางเลย และจะต้องถูกเปิดเผยต่อพวกเจ้า—บุตรที่รักทั้งหลายของเรา  เราจะต้องทำให้พวกเจ้าเห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสียด้วยซ้ำในตัวเรา และความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ  สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเจ้าต้องประหลาดใจเป็นแน่ และทำให้พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมมหิทธิฤทธิ์ และอำนวยให้เจ้าเห็นคุณค่าปัญญาของเราในที่นั้น  วันนี้พวกเจ้าถูกนำมาเผชิญหน้ากับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์หนึ่งเดียวที่เหล่ามนุษย์ยังไม่เคยเห็นนับตั้งแต่การทรงสร้าง และไม่มีอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรา  เรากิน มีชีวิตอยู่ พูด และหัวเราะไปกับพวกเจ้า และเรามีชีวิตอยู่ภายในพวกเจ้าเสมอ  โดยในขณะเดียวกันนั้นก็เคลื่อนที่ไปในหมู่พวกเจ้าด้วยเช่นกัน  สำหรับพวกที่ไม่เชื่อหรือที่มีมโนคติที่หลงผิดอันโศกเศร้าเกี่ยวกับตัวพวกเขาเอง นี่เป็นสิ่งสะดุด  นี่คือปัญญาของเรา  เราจะต้องเปิดเผยกับผู้คนบางคนถึงสิ่งทั้งหลายที่สภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของเราไม่รู้อีกด้วย แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เอง  หากแต่ตรงกันข้าม ประเด็นนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า เราคือพระเจ้าผู้เปี่ยมมหิทธิฤทธิ์  สำหรับผู้คนที่เชื่อ ประเด็นนี้มีผลชี้ขาด และเพียงเพราะประเด็นนี้ พวกเขามีความมั่นใจในเราร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม  จงอย่าวิตกกังวลจนเกินไป  เราย่อมต้องเปิดเผยสิ่งต่างๆ แก่เจ้าทีละอย่างๆ

สำหรับพวกเจ้าแล้ว เราเปิดเผยและไม่ถูกซ่อนเร้น  อย่างไรก็ตาม สำหรับบรรดาผู้ไม่เชื่อ—พวกที่เป็นผู้ทรยศ ผู้ที่ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามแล้วจนถึงระดับหนึ่ง—เราจะยังคงถูกซ่อนเร้นต่อไป  อย่างไรก็ตาม เมื่อเรากล่าวก่อนหน้านี้ถึงการเปิดเผยตัวเราเองต่อกลุ่มชนทั้งหมด  เรากำลังหมายถึงความชอบธรรม การพิพากษา และบารมีของเรา  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้รู้จากจุดจบที่พวกเขาได้รับว่า เราดูแลรับผิดชอบจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง  จงกระทำอย่างกล้าหาญ! เชิดหน้าเข้าไว้! จงอย่าได้กลัวไปเลย:  เรา—บิดาของพวกเจ้า—อยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนพวกเจ้า และพวกเจ้าจะไม่ทนทุกข์  ตราบเท่าที่เจ้าอธิษฐานและอ้อนวอนต่อหน้าเราบ่อยๆ  เราจะมอบความเชื่อทั้งหมดให้แก่พวกเจ้า  บรรดาคนเหล่านั้นที่มีอำนาจอาจดูเหมือนเลวทรามจากภายนอก แต่จงอย่าได้กลัวไปเลย ด้วยเหตุที่การนี้เป็นเพราะว่า พวกเจ้ามีความเชื่ออันน้อยนิด  ตราบเท่าที่ความเชื่อของพวกเจ้าเพิ่มพูนขึ้น จะไม่มีอะไรยากจนเกินไป  จงโห่ร้องยินดีและกระโดดจนเจ้าพอใจ!  ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้เท้าของพวกเจ้าและในกำมือของเรา  ความสำเร็จลุล่วงหรือการทำลายล้างไม่ได้ถูกตัดสินโดยวจนะของเราคำเดียวหรอกหรือ?

บรรดาผู้ที่เรากำลังใช้อยู่ในตอนนี้ทั้งหมดได้รับการรับรองจากเราทีละคนๆ เมื่อนานมาแล้ว  นั่นคือ ผู้คนเหล่านั้นในกลุ่มของบุตรหัวปีได้ถูกกำหนดพิจารณาไว้แล้ว และได้ถูกกำหนดพิจารณาไว้ตั้งแต่เราได้สร้างโลกนี้ขึ้นมา  ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงการนี้ได้ และทั้งหมดต้องเป็นไปตามคำบัญชาของเรา  ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการจัดการเตรียมการของเราทั้งสิ้น  กับเราแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมั่นคงและปลอดภัย  กับเราแล้ว ทั้งหมดจะต้องถูกกระทำอย่างเรียบร้อยและถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแม้แต่น้อย  เราพูด แล้วการนั้นก็ถูกสถาปนาขึ้น  เราพูด แล้วการนั้นก็เสร็จเรียบร้อย  จากการที่มีสถานการณ์ความวุ่นวายระหว่างประเทศ เหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ได้รีบเริ่มต้นการฝึกฝนของพวกเจ้า?  เจ้าจะรอจนถึงเมื่อไหร่?  เจ้าจะรอจนกระทั่งวันที่ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจีนเพื่อมาพบกับพวกเจ้าอย่างนั้นหรือ?  เจ้าอาจจะช้าไปแล้วเล็กน้อยก่อนหน้านี้  แต่เจ้าจะปล่อยตามใจตัวเจ้าเองต่อไปอีกไม่ได้!  บุตรของเราเอ๋ย!  จงนึกถึงเจตนารมณ์อันเต็มไปด้วยความบากบั่นของเรา!  บรรดาผู้ที่เข้าใกล้เราบ่อยขึ้นจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง  เจ้าไม่เชื่อใจเราหรือ?

จังหวะความเร็วในงานของเราคือชั่วแสงฟ้าแลบ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่เสียงฟ้าร้องคำราม  เจ้าเข้าใจความหมายอันถ่องแท้ของคำพูดเหล่านี้หรือไม่?  พวกเจ้าจะต้องสามารถประสานงานกับเราให้ได้ดียิ่งขึ้น และนึกถึงเจตนารมณ์ของเรา  เจ้าต้องการได้รับพระพร แต่ก็กลัวความทุกข์ด้วยเช่นกัน  นี่ไม่ใช่อารมณ์รวนเรของพวกเจ้าหรอกหรือ?  ขอให้เราบอกกับเจ้าเถิด!  หากคนเราต้องการได้รับพระพรวันนี้ แต่ไม่ได้กระทำการเสียสละทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น  เช่นนั้นแล้ว ทั้งหมดที่พวกเขาจะต้องได้รับคือการลงโทษและการพิพากษาของเรา  อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ที่กระทำการเสียสละทั้งหมดจะได้รับประสบการณ์กับสันติสุขในทุกสรรพสิ่ง และมีทุกอย่างอย่างอุดมสมบูรณ์ และทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้รับจะเป็นพรจากเรา  สิ่งที่จำเป็นต้องมีอย่างเร่งด่วนวันนี้คือความเชื่อของพวกเจ้า และให้พวกเจ้าจ่ายราคา  จงอย่าตีความเจตนารมณ์ของเราผิดไป  ทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้น และพวกเจ้าจะต้องเห็นด้วยตาของพวกเจ้าเอง และได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง  กับเราแล้ว ไม่มีวจนะใดผิดหรือเป็นคำโกหกแม้แต่คำเดียว  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดจริงแท้อย่างครบถ้วนและไม่ขาดปัญญา  จงอย่าเชื่อครึ่งๆ กลางๆ  เราเองที่เป็นผู้ทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงในหมู่พวกเจ้า  และเราเองอีกเช่นกันที่เป็นผู้พิพากษาและคัดแยกพวกที่ทำชั่วออกมา  เรารักพวกเจ้า และเราทำให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อม  แต่กับพวกเขาแล้ว เราเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ เป็นความเกลียดชังและการทำลายล้างโดยไม่มีการผ่อนปรนอันใด และโดยปราศจากการทิ้งร่องรอย  ความอุดมสมบูรณ์ของเรามีอยู่โดยธรรมชาติในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดและทำ พวกเจ้าเคยค่อยๆ ตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นบ้างหรือไม่? วจนะบางคำนั้นเราได้พูดหลายครั้ง  เช่นนั้นแล้วเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่เข้าใจว่าเราหมายถึงอะไร?  หลังจากที่ได้อ่านวจนะของเราแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่?  เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่?  เจ้าไม่มีความตั้งใจเลยที่จะนึกถึงหัวใจของเรา เพราะเหตุใดเราจึงพูดว่า เราคือพระเจ้าเที่ยงแท้องค์หนึ่งเดียวที่ทรงสิทธิอำนาจเต็มที่และทรงสัพพัญญู ผู้ทรงมองลึกเข้าไปภายในหัวใจของผู้คน?  เจ้ายังคงไม่เข้าใจความหมายของวจนะเหล่านี้อีกหรือ?  เจ้าได้จดจำวจนะแต่ละคำที่เราได้เน้นย้ำบ้างหรือไม่? ที่จริงแล้ววจนะเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักธรรมสำหรับวิธีที่เจ้าจะปฏิบัติตนแล้วหรือยัง?  

เรายืนอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง คอยสังเกตทั้งจักรวาล  เราจะต้องแสดงให้เห็นฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของเราและปัญญาทั้งหมดของเราต่อทุกชนชาติและทุกผู้คน  จงอย่าเพียงแต่ทำทั้งหมดที่พวกเจ้าสามารถทำได้เพื่อไล่ตามเสาะหาความชื่นชมยินดีในยามนี้  เมื่อชนชาติทั้งหมดในโลกนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว อะไรเล่าที่จะไม่เป็นของพวกเจ้า?  แต่อย่างไรเสีย เราก็จะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าขาดแคลนในตอนนี้ และเราจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเจ้าทนทุกข์  จงเชื่อว่าเราคือพระเจ้าผู้เปี่ยมมหิทธิฤทธิ์!  ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกทำให้สำเร็จลุล่วงและกลายเป็นดีขึ้นและดีขึ้น!  บุตรหัวปีทั้งหลายของเรา!  พระพรทั้งหมดจะมาสู่พวกเจ้า!  พวกเจ้าจะชื่นชมพระพรเหล่านั้นอย่างไม่รู้จบ ซึ่งมีการจัดหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มั่งคั่งและมีอย่างอุดมสมบูรณ์ และเป็นส่วนประกอบเต็มที่! 

ก่อนหน้า: บทที่ 74

ถัดไป: บทที่ 76

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักความเป็นจริง

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง กล่าวคือ พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ล้วนสัมพันธ์กับชีวิตจริง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้