บทที่ 78

เราได้กล่าวมาก่อนแล้วว่าเราคือองค์หนึ่งเดียวที่กำลังทำงาน ไม่ใช่มนุษย์คนใดสักคนเดียว  สำหรับเราแล้วนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างผ่อนคลายและมีความสุข แต่กับพวกเจ้า สิ่งทั้งหลายแตกต่างกันมาก พวกเจ้าเผชิญกับความลำบากยากเย็นสุดขีดในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าทำ  สิ่งใดที่เราเห็นชอบ เราจะให้สำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน ผู้ใดที่เราเห็นชอบ เราจะทำให้มีความเพียบพร้อม  มนุษย์ทั้งหลาย จงอย่ายุ่งในงานของเรา!  พวกเจ้าจำเป็นต้องกระทำการขณะที่กำลังติดตามการนำทางของเราเท่านั้น โดยทำสิ่งที่เรารัก ปฏิเสธทั้งหมดที่เราเกลียดชัง ถอนตัวเองออกมาจากบาป และทิ้งตัวเจ้าเองเข้าไปสู่อ้อมกอดอันรักใคร่ของเรา  เราไม่ได้กำลังอวดตัวต่อพวกเจ้า อีกทั้งเราก็ไม่ได้กำลังพูดเกินจริง นี่คือความจริงอย่างแท้จริง  หากเรากล่าวว่าเรากำลังจะทำลายโลก เช่นนั้นแล้วโลกก็จะแปรสภาพไปเป็นขี้เถ้าภายในเวลาที่พวกเจ้ากระพริบตา  พวกเจ้ากระวนกระวายมากเกินควรอยู่บ่อยๆ และเพิ่มภาระให้กับตัวเจ้าเอง กลัวอยู่ลึกๆ ว่าวจนะของเราจะว่างเปล่า  เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าจึงวิ่งวุ่นไปมา พยายามที่จะ “ค้นหาทางออก” ให้กับเรา  ช่างตาบอด!  ช่างโง่เขลา!  เจ้าไม่รู้คุณค่าของเจ้าเองด้วยซ้ำ  กระนั้นเจ้าก็ยังพยายามที่จะเป็นที่ปรึกษาของเรา  เจ้ามีค่าคู่ควรกระนั้นหรือ?  จงมองดูในกระจกให้ดี!

ขอให้เราได้บอกบางสิ่งบางอย่างแก่เจ้า!  พวกที่ขลาดกลัวต้องถูกตีสอนเพราะความขลาดกลัวของพวกเขา ขณะที่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเชื่ออย่างยิ่งยวดจะได้พระพรเพราะความเชื่อของพวกเขา  กล่าวอย่างชัดเจนได้ว่า จุดที่สำคัญยิ่งยวดที่สุดในตอนนี้คือ “ความเชื่อ”  ก่อนที่พระพรทั้งหลายซึ่งจะเกิดแก่พวกเจ้าจะได้รับการเปิดเผย พวกเจ้าจำเป็นต้อง—พลีอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะสละให้กับเรา—ตอนนี้เลย  แน่นอนว่านี่คือแง่มุมซึ่งอ้างอิงถึง “การได้มาซึ่งพระพร” และ “การทนทุกข์กับหายนะ”  บุตรทั้งหลายของเรา!  วจนะของเรายังคงถูกสลักไว้ในหัวใจของพวกเจ้าหรือไม่?  “สำหรับบรรดาผู้ที่สละเพื่อเราอย่างจริงใจ เราจะอวยพรเจ้าอย่างใหญ่หลวงแน่นอน”  ในวันนี้ เจ้าเข้าใจความหมายที่สถิตอยู่ภายในวจนะของเราอย่างแท้จริงหรือไม่?  เราไม่กล่าวถ้อยคำที่ว่างเปล่า นับจากนี้ไป จะไม่มีสิ่งใดถูกปกปิดไว้  กล่าวคือ สิ่งต่างๆ ที่เคยถูกซ่อนเร้นไว้ในวจนะของเรา บัดนี้จะได้รับการบอกกล่าวแก่พวกเจ้าทีละอย่าง โดยไม่มีการปกปิดใดๆ ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม  ยิ่งไปกว่านั้น วจนะแต่ละคำจะเป็นความหมายที่แท้จริงของเรา โดยไม่ต้องเอ่ยถึงว่าการเปิดเผยผู้คนทั้งปวง เหตุการณ์ทั้งหมด และสิ่งต่างๆ ที่ถูกซ่อนเร้นต่อหน้าเราจะทำขึ้นอย่างง่ายดายและจะไม่ลำบากยากเย็นสำหรับเราเลยสักนิดเดียว  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบรรจุไปด้วยแง่มุมหนึ่งของสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของเรา รวมไปถึงแง่มุมหนึ่งของเทวสภาพที่ครบบริบูรณ์ของเรา  พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างแท้จริงในวจนะเหล่านี้หรือไม่?  นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงพร่ำกล่าวซ้ำๆ ว่าเจ้าไม่ควรที่จะเร่งรีบมากเกินไป  การเปิดเผยบุคคลผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรา และมีเวลาสำหรับการนี้เสมอ  เป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือ?  ผู้คนมากมายยิ่งนักได้ตีแผ่รูปร่างที่แท้จริงของพวกเขาต่อหน้าเรา  ไม่ว่ารูปทรงเหล่านั้นจะเป็นวิญญาณสุนัขจิ้งจอก สุนัข หรือสุนัขป่าก็ตาม พวกเขาล้วนเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงของพวกเขาในเวลาที่เฉพาะเจาะจงตามที่เรากำหนด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเรา  ในจุดนี้เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์!

เจ้าเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ว่าคำกล่าวที่ว่า “เวลานั้นอยู่ไม่ไกล” อ้างอิงถึงสิ่งใด?  ในอดีต เจ้าคิดอยู่เสมอว่าคำกล่าวนี้อ้างอิงถึงวันของเรา แต่พวกเจ้าทั้งหมดได้ตีความวจนะทั้งหลายของเราบนพื้นฐานของมโนคติอันหลงผิดของพวกเจ้า  เราขอบอกเจ้าไว้!  นับจากนี้ไป ผู้ใดที่ตีความวจนะของเราผิดคือคนไร้สาระอย่างไม่ต้องสงสัย!  วจนะที่เราเปล่งไปว่า “เวลานั้นอยู่ไม่ไกล” นั้นอ้างอิงถึงวันเวลาของพวกเจ้าที่จะได้ชื่นชมพระพรต่างๆ กล่าวคือ วันเวลาซึ่งวิญญาณชั่วทั้งหมดจะถูกทำลายและถูกขับไล่ออกไปจากคริสตจักรของเราและหนทางในการกระทำสิ่งต่างๆ ของมนุษย์จะถูกปฏิเสธ  ที่มากกว่านั้นคือ การแสดงออกนี้อ้างอิงถึงวันเวลาเมื่อมหาวิบัติทั้งหมดจะลงมา  จงจดจำการนี้ไว้!  มันคือ “มหาวิบัติทั้งหมด” จงอย่าตีความการนี้ผิดอีกต่อไป  มหาวิบัติของเราจะลงมาจากมือของเราสู่ทั่วทั้งโลกในคราวเดียวกัน  บรรดาผู้ที่ได้รับนามของเราจะได้รับพระพร และจะไม่ต้องสู้ทนความทุกข์เช่นนั้นอย่างแน่นอน  เจ้ายังจำการนั้นได้อยู่หรือไม่?  เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องใด?  แน่นอนว่าเวลาที่เรากล่าวถึงคือเวลาที่เราเริ่มทำงาน (เมื่อมหาวิบัติได้ลงมา ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลย)  พวกเจ้าไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของเราอย่างแท้จริง  พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเราจึงมอบข้อเรียกร้องที่เคร่งครัดเช่นนั้นให้แก่พวกเจ้า โดยไม่แสดงความกรุณาใดๆ แก่พวกเจ้าเลย?  ตอนที่สถานการณ์ระหว่างประเทศตึงเครียดพอดี และขณะที่ผู้(ที่เรียกกันว่า) มีอำนาจภายในประเทศจีนกำลังทำการตระเตรียมทุกอย่าง นี่ก็จะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ระเบิดเวลาจะระเบิดขึ้น  บรรดาผู้ที่มาจากเจ็ดชนชาติซึ่งกำลังแสวงหาหนทางที่แท้จริงจะถาโถมอย่างสุดชีวิตเข้าไปสู่ประเทศจีน เหมือนน้ำที่ไหลผ่านประตูน้ำ โดยไม่คำนึงถึงราคาทุน  บางคนได้ถูกเราเลือกสรร และคนอื่นๆ ถูกกำหนดให้ทำงานปรนนิบัติเรา แต่ไม่มีบุตรหัวปีในท่ามกลางพวกเขา  นี่คือการกระทำของเรา!  การนี้-ข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้วเมื่อครั้งที่เราได้สร้างโลก  จงกำจัดมโนคิตอันหลงผิดตามแบบมนุษย์ของเจ้าไปเสีย  จงอย่าทึกทักว่าเรากำลังกล่าวเรื่องไร้สาระ!  สิ่งที่เราคิดคือสิ่งที่เราได้ทำให้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว และแผนการของเราคือบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ทำให้สำเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยเช่นกัน  เจ้าเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับการนี้หรือไม่?

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของเราและแผนการของเรา  บุตรของเราเอ๋ย!  เราได้เลือกเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าและ ที่มากกว่านั้นคือ เพราะเรารักเจ้า  ใครก็ตามที่กล้าไม่เชื่อฟังในความคิด หรือทำให้เกิดการริษยากัน จะตายด้วยคำสาปแช่งและการเผาไหม้ของเรา  การนี้เกี่ยวข้องกับประกาศกฤษฎีกาบริหารแห่งราชอาณาจักรของเรา เพราะราชอาณาจักของยุคนี้ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว  อย่างไรก็ตาม บุตรของเรา เจ้าต้องระมัดระวังและไม่ควรปฏิบัติต่อสิ่งนี้ว่าเป็นทุนอย่างหนึ่ง  เจ้าควรคำนึงถึงพระทัยของพระบิดาของเจ้าและซึ้งคุณค่าต่อความพยายามที่อุตสาหะของพระบิดาของเจ้าโดยผ่านทางการนี้  จากการนี้ บุตรของเราต้องเข้าใจว่าบุคคลประเภทใดที่เรารักมากที่สุด บุคคลประเภทใดที่เรารักเป็นอันดับที่สอง บุคคลประเภทใดที่เราเกลียดชังมากที่สุด และบุคคลประเภทใดที่เราเกลียด  จงอย่าเอาแต่ทับถมความกดดันให้ตัวเองมากจนเกินไป  อุปนิสัยใดก็ตามที่เจ้ามีได้รับการจัดการเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยเรา และเป็นการเปิดเผยแง่มุมหนึ่งของอุปนิสัยเยี่ยงพระเจ้าของเรา  จงทิ้งความคลางแคลงใจของเจ้าไปเสีย!  เราไม่เก็บงำความเกลียดชังที่มีต่อเจ้าไว้  เราควรกล่าวการนี้อย่างไร?  เจ้ายังคงไม่เข้าใจอยู่หรือ?  เจ้ายังคงถูกบีบโดยความกลัวของเจ้าอยู่หรือ?  ผู้ใดที่จงรักภักดี ผู้ใดที่หลงใหล ผู้ใดที่ซื่อสัตย์ ผู้ใดที่หลอกลวง—เรารู้ทั้งหมด เพราะดังที่เราได้กล่าวไปก่อนแล้วว่า เรารู้สถานการณ์ของเหล่าธรรมิกชนเหมือนรู้จักหลังมือของเรา

ในสายตาของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จลุล่วงและเปิดเผยแล้ว (เราคือพระเจ้าผู้ทรงพินิจพิเคราะห์หัวใจส่วนลึกที่สุดของผู้คน จุดประสงค์ของเราเป็นเพียงเพื่อแสดงให้พวกเจ้าเห็นแง่มุมของสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของเรา)  อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของพวกเจ้า ทั้งหมดยังคงถูกซ่อนเร้นและไม่มีสิ่งใดได้สำเร็จลุล่วงเลย  นี่เป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเจ้าไม่รู้จักเราโดยสิ้นเชิง  ทั้งหมดอยู่ในมือของเรา ทั้งหมดอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเรา และสายตาของเราพินิจพิเคราะห์ทุกสรรพสิ่ง ผู้ใดสามารถหลีกหนีการพิพากษาของเราได้?  พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่สะอาด พวกที่มีสิ่งต่างๆ ให้ซ่อนเร้น พวกที่ตัดสินลับหลังเรา พวกที่เก็บงำการต้านทานไว้ในหัวใจของพวกเขา และอื่นๆ—ผู้คนเหล่านี้ทั้งหมดที่เราไม่ถือว่ามีค่าในสายตาของเราต้องคุกเข่าลงต่อหน้าเราและปลดภาระของพวกเขาลง  บางทีหลังจากที่ได้ยินการนี้แล้ว บางคนจะได้รับแรงจูงใจบ้างเล็กน้อย ขณะที่คนอื่นๆ จะไม่ถือว่านี่เป็นเรื่องที่จริงจังมากนัก  เราขอเตือนพวกเจ้า!  ขอให้ผู้มีปัญญารีบเร่งกลับใจเถิด!  หากเจ้าเป็นผู้โง่เขลา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จงแค่รอคอย!  เมื่อเวลานั้นมาถึง ก็จงแค่ดูว่าผู้ใดที่จะทนทุกข์กับหายนะ!

สวรรค์ยังคงเป็นสวรรค์ดั้งเดิม และแผ่นดินโลกก็ยังคงเป็นแผ่นดินโลกดั้งเดิม แต่ในทรรศนะของเรา ทั้งสองได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และหาใช่สวรรค์และแผ่นดินโลกอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปไม่  สวรรค์อ้างอิงถึงสิ่งใดเล่า?  เจ้ารู้หรือไม่?  และสวรรค์ของวันนี้อ้างอิงถึงสิ่งใด?  สวรรค์ในอดีตอ้างอิงถึงสิ่งใด?  ขอให้เราได้สื่อสารการนี้กับพวกเจ้า  นั่นคือ สวรรค์ในอดีตอ้างอิงถึงพระเจ้าที่พวกเจ้าเชื่อแต่เป็นผู้ซึ่งหามีผู้ใดมองเห็นไม่ และพระองค์คือพระเจ้าที่ผู้คนเชื่อด้วยความจริงใจแท้จริง (เพราะพวกเขาไม่สามารถมองเห็นพระองค์)  แต่อีกนัยหนึ่ง สวรรค์ในวันนี้อ้างอิงถึงทั้งสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของเราและเทวสภาพที่ครบบริบูรณ์ของเรา นั่นก็คือ อ้างอิงถึงพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงพระองค์เองนี้  ทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าองค์เดียวกัน ดังนั้นเหตุใดเราจึงกล่าวว่าเราคือสวรรค์ใหม่เล่า?  ทั้งหมดนี้ชี้นำไปที่มโนคติอันหลงผิดของมนุษย์  แผ่นดินโลกในวันนี้อ้างอิงถึงที่ซึ่งพวกเจ้าตั้งอยู่  แผ่นดินโลกในอดีตไม่มีสักที่เดียวที่บริสุทธิ์ ขณะที่สถานที่ที่พวกเจ้ามาเยือนในวันนี้ได้ถูกแยกออกเป็นสถานที่บริสุทธิ์  นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจึงกล่าวว่านี่คือแผ่นดินโลกใหม่  “ใหม่” ในที่นี้หมายความว่า  “บริสุทธิ์”  สวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ตอนนี้ได้ถูกทำให้เป็นจริงขึ้นโดยครบบริบูรณ์แล้ว  ตอนนี้พวกเจ้าเข้าใจใช่หรือไม่?  เราจะเผยความล้ำลึกทั้งหมดแก่พวกเจ้า ทีละหน้า  จงอย่าเร่งรีบ และแม้แต่ความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะถูกเผยแก่พวกเจ้า!

ก่อนหน้า: บทที่ 77

ถัดไป: บทที่ 79

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รู้จักพระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์

ตอนนี้ พวกเจ้าจงไล่ตามเสาะหาในการกลายเป็นประชากรของพระเจ้า และจะเริ่มการเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องทั้งหมดทั้งมวล...

เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าได้ทำลงไป

พวกเจ้าทั้งหมดได้เห็นงานที่เราได้ทำไปท่ามกลางพวกเจ้ากับตาของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าเองได้ฟังวจนะที่เราได้กล่าวไป...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้