515 จงแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขความลำบากยากเย็นของเจ้า

1 หากเจ้าต้องการนำความจริงไปปฏิบัติ และหากเจ้าต้องการเข้าใจความจริง เช่นนั้นแล้วก่อนอื่นเจ้าต้องเข้าใจแก่นแท้ของความลำบากยากเย็นที่เจ้าเผชิญหน้า และสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบตัวเจ้า รวมทั้งด้านใดของความจริงที่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วย  หลังจากนั้น เจ้าต้องแสวงหาความจริงบนพื้นฐานของความลำบากยากเย็นตามจริงของเจ้า  ด้วยหนทางนั้น ขณะที่เจ้าค่อยๆ ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้า รวมทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำ และผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ในตัวเจ้า

2 หากเจ้าเพียงแค่ประเมินวัดตัวเจ้าเองโดยอิงพระวจนะความจริงของพระเจ้าเท่านั้น ในขณะที่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าในการชุมนุม หรือในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า และหากเจ้ารู้สึกว่า สิ่งทั้งหลายที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า ไม่สัมพันธ์กับความเชื่อของเจ้าหรือความจริง และหากเจ้ารู้สึกว่า เจ้าสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ และแล้วเจ้าก็ทำเช่นนั้นบนพื้นฐานของปรัชญาสำหรับการดำรงชีวิตของเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าย่อมจะไม่มีวันได้รับความจริง และเจ้าย่อมจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์อย่างแท้จริงที่จะสัมฤทธิ์ในตัวเจ้า หรือผลลัพธ์ใดที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้มา

3 การไล่ตามเสาะหาความจริงเป็นกระบวนการที่ยาวนาน  มีด้านที่เรียบง่ายในกระบวนการนั้น และก็มีด้านที่ซับซ้อนอีกด้วย  พูดอย่างเรียบง่ายก็คือ พวกเราควรแสวงหาความจริง และปฏิบัติและได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเรา  ทันทีที่เจ้าเริ่มทำการนี้ เจ้าก็จะมองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเจ้าควรได้รับและไล่ตามเสาะหาความจริงมากเพียงใดในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า และว่าความจริงนั้นเป็นจริงเหลือเกิน และความจริงคือชีวิต

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ความสำคัญของการไล่ตามเสาะหาความจริง และเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริง

ก่อนหน้า: 514 เส้นทางที่จะแสวงหาความจริง

ถัดไป: 516 จงยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อมีประสบการณ์ซึ่งลึกซึ้งกว่า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger