517 จงแสวงหาความจริงในทุกสรรพสิ่งเพื่อสร้างความก้าวหน้า

1 หากพระเจ้าทรงจัดการเตรียมการสภาพแวดล้อม ผู้คน เรื่องทั้งหลาย และสิ่งทั้งหลายเฉพาะบางอย่างสำหรับเจ้า หากพระองค์ทรงตัดแต่งและทรงจัดการกับเจ้า และหากเจ้าเรียนรู้บทเรียนจากการนี้ หากเจ้าได้เรียนรู้ที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และแสวงหาความจริง และได้รับการให้ความรู้แจ้งและการให้ความกระจ่างและบรรลุความจริงโดยไม่รู้ตัว หากเจ้าได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ได้เก็บเกี่ยวบำเหน็จ และได้สร้างความก้าวหน้า หากเจ้าเริ่มมีการจับใจความเล็กน้อยเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า และเจ้าหยุดพร่ำบ่นร้องทุกข์ เช่นนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็จะหมายความว่า เจ้าได้ตั้งมั่นในท่ามกลางบททดสอบของสภาพแวดล้อมเหล่านี้แล้ว และได้ทานทนกับการทดสอบแล้ว  เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าจะได้ก้าวผ่านความทุกข์ยากสาหัสนี้แล้ว

2 บรรดาผู้ที่สามารถทานทนกับการทดสอบมีหัวใจที่แท้จริง พวกเขาสามารถสู้ทนความทุกข์ประเภทนี้ได้ และลึกลงไปแล้วพวกเขารักความจริงและต้องการความจริง  หากพระเจ้าทรงมีการประเมินเจ้าประเภทนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็นใครคนหนึ่งซึ่งมีวุฒิภาวะ ใครบางคนซึ่งมีชีวิต  และชีวิตนี้บรรลุมาอย่างไรหรือ?  นั่นประทานโดยพระเจ้า  เป็นพระเจ้านั่นเองที่ทรงถือชามอาหารมาให้เจ้าด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะและทรงถือชามนั้นไว้ตรงปากเจ้าพอดีเพื่อป้อนอาหารให้เจ้า และทันทีที่เจ้าได้กินแล้ว เจ้าก็รู้สึกอิ่มแปล้และสามารถยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง  นี่เองคือความหมายของการนบนอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้า

3 นี่คือกรอบความคิดและท่าทีแบบที่เจ้าต้องครอง และเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาความจริง  เจ้าไม่ควรมองหาสาเหตุภายนอกหรือติเตียนผู้อื่นสำหรับความเดือดร้อนทั้งหลายของเจ้า เจ้าต้องมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า  จากภายนอกนั้น ผู้คนบางคนอาจจะดูเหมือนมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหรือมีอคติต่อเจ้า แต่เจ้าไม่ควรมองสิ่งทั้งหลายในหนทางนั้น  หากเจ้ามองสิ่งทั้งหลายจากจุดยืนที่ผิดพลาด สิ่งเดียวที่เจ้าจะทำก็คือสร้างข้อแก้ตัว และเจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะบรรลุสิ่งใดได้เลย  เจ้าควรมองสิ่งทั้งหลายตามข้อเท็จจริงแวดล้อมและอย่างเป็นธรรม ในหนทางนั้น เจ้าก็จะแสวงหาความจริงและเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้า  ทันทีที่ทัศนคติและสภาวะจิตใจของเจ้าได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะบรรลุความจริงได้

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, การที่จะได้รับความจริง คนเราต้องเรียนรู้จากผู้คน เรื่องราว และสิ่งทั้งหลายรอบตัว

ก่อนหน้า: 516 จงยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อมีประสบการณ์ซึ่งลึกซึ้งกว่า

ถัดไป: 518 การเข้าใจความจริงไม่ใช่เรื่องที่เรียบง่ายเลย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger