647 พวกเราได้รับการช่วยให้รอดเพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเรา

1 พวกเราเกิดในดินแดนแห่งความโสมม แต่เพราะการทรงอารักขาของพระเจ้า เพราะการเป็นผู้นำของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงได้พิชิตพวกเรา พวกเราจึงได้กำจัดอิทธิพลของซาตานออกไปจากตัวพวกเราเอง  สิ่งที่พวกเราสามารถเชื่อฟังในวันนี้ก็เป็นผลของการได้รับการพิชิตจากพระเจ้าเช่นเดียวกัน และนั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกเราดีงาม หรือเพราะว่าพวกเรารักพระเจ้าโดยธรรมชาติ  เป็นเพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรพวกเราและทรงกำหนดพวกเราไว้ล่วงหน้านั่นเอง พวกเราจึงได้รับการพิชิตในวันนี้ สามารถกล่าวคำพยานต่อพระองค์ได้ และสามารถรับใช้พระองค์ได้

2 เป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกสรรพวกเราและทรงอารักขาพวกเราเช่นเดียวกันนั่นเอง พวกเราจึงได้รับการช่วยให้รอดและปล่อยจากแดนครอบครองของซาตาน และสามารถทิ้งความสกปรกโสมมไว้เบื้องหลังและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในชาติของพญานาคใหญ่สีแดงนั้น  เป็นความจริงที่ว่าพวกเรานั้นเสื่อมทรามที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมด—การนี้ได้รับการประกาศกฤษฎีกาโดยพระเจ้า นี่คือข้อเท็จจริง และมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้  แต่วันนี้พวกเราได้หลีกหนีจากอิทธิพลนั้นแล้ว  พวกเรารังเกียจบรรพบุรุษของพวกเรา พวกเราเต็มใจที่จะหันหลังให้กับบรรพบุรุษของพวกเรา ที่จะละทิ้งมันและเชื่อฟังการจัดการเตรียมการทั้งหมดของพระเจ้าอย่างถึงที่สุด โดยปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสัมฤทธิ์ข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเรา และบรรลุการทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (2)

ก่อนหน้า: 646 สิ่งที่งดงามที่สุดท่ามกลางมนุษย์

ถัดไป: 648 หากเจ้าปฏิบัติตามความจริง เจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger