583 จงเป็นใครคนหนึ่งซึ่งทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยและทำให้พระกมลของพระองค์ได้หยุดพัก

Verse 1

พระเจ้ารู้ว่าการอุทิศตน

และความจริงใจของพวกเจ้า

คือสองสิ่งที่เป็นไปแบบชั่วคราวเท่านั้น

ราคาที่พวกเจ้ายอมจ่าย

และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่

มีเพียงเพื่อปัจจุบัน ไม่ใช่เพื่อวันข้างหน้า

พวกเจ้าเพียงอยากพยายาม

ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเท่านั้น

เพื่อบั้นปลายอันสวยงามที่พวกเจ้าต้องการได้มา


Verse 2

เจตนาเพียงอย่างเดียวของพวกเจ้า

คือการทำข้อแลกเปลี่ยน

ไม่ใช่เพื่อหลีกหนีการเป็นหนี้ความจริง

และยิ่งไม่ใช่เป็นไปโดยเฉพาะเพื่อการชดใช้

คืนให้พระเจ้าสำหรับราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่าย

พวกเจ้าอยากได้สิ่งที่ต้องการ

โดยการใช้กุศโลบาย

แต่ไม่สู้รบโดยเปิดเผยเพื่อการนั้นเลย


Pre-chorus

จงอย่ามัวอำพรางตัวเอง

หรือทำให้สมองพวกเจ้าวนเวียนอยู่กับบั้นปลาย

มากจนพวกเจ้าไม่สามารถจะกินหรือนอน

บทอวสานพวกเจ้าจะไม่ถูกกำหนดไว้แล้วหรือ


Chorus

หากพวกเจ้าทำตามมโธรรมและทุ่มเททุกสิ่ง

ไม่ยั้งความมานะในพระราชกิจ ทุ่มเทชั่วชีวิต

อุทิศแรงกายแรงใจพวกเจ้า

ให้กับงานข่าวประเสริฐ

มีหรือที่พระทัยพระองค์

จะไม่โลดเต้นเพราะพวกเจ้า

มีหรือที่พระองค์จะไม่โล่งใจ

อย่างสมบูรณ์ในพวกเจ้า


Verse 3

จงทำหน้าที่อย่างสุดความ

สามารถด้วยใจที่เปิดกว้าง

เต็มใจที่จะทำไม่ว่าต้องแลกกับอะไร

ใครก็ตามที่ยอมเจ็บปวด

และจ่ายราคาเพื่อพระองค์

เมื่อถึงวันนั้นพระเจ้าจะ

ไม่บกพร่องต่อใครสักคนเลย

ความเชื่อมั่นเช่นนี้ควรค่าแก่การยึดมั่นไว้

พวกเจ้าไม่ควรจะลืมมันเพื่อพระเจ้าจะสบายใจ


Bridge

หากพวกเจ้าไม่สามารถทำให้สำเร็จ

พระเจ้าจะไม่มีวันโล่งใจได้เลย

พวกเจ้าจะเป็นวัตถุที่พระองค์

ไม่พิศมัยเสมอและตลอดไป


Chorus

หากพวกเจ้าทำตามมโธรรมและทุ่มเททุกสิ่ง

ไม่ยั้งความมานะในพระราชกิจ ทุ่มเทชั่วชีวิต

อุทิศแรงกายแรงใจพวกเจ้า

ให้กับงานข่าวประเสริฐ

มีหรือที่พระทัยพระองค์

จะไม่โลดเต้นเพราะพวกเจ้า

มีหรือที่พระองค์จะไม่โล่งใจ

อย่างสมบูรณ์ในพวกเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ว่าด้วยบั้นปลาย

ก่อนหน้า: 582 มีเพียงผู้ที่ซื่อสัตย์เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาได้เป็นที่น่าพึงพอใจ

ถัดไป: 584 จงมอบทั้งหมดของตัวเจ้าเองให้พระราชกิจของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger