พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าได้ทำลงไป

พวกเจ้าทั้งหมดได้เห็นงานที่เราได้ทำไปท่ามกลางพวกเจ้ากับตาของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าเองได้ฟังถ้อยคำที่เราได้กล่าวไป และพวกเจ้าทั้งหมดได้รู้จักท่าทีของเราที่มีต่อพวกเจ้า ดังนั้นแล้วพวกเจ้าจึงควรรู้ว่าทำไมเราจึงกำลังทำงานนี้ในตัวพวกเจ้า เราขอบอกแก่พวกเจ้าโดยพูดตรง ๆ ว่า พวกเจ้าไม่ใช่สิ่งใดนอกจากเครื่องมือสำหรับงานแห่งการพิชิตชัยของเราในยุคสุดท้าย เป็นเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการขยายงานของเราท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เรากล่าวโดยผ่านทางความไม่ชอบธรรม ความโสมม การต้านทาน และการเป็นกบฏของพวกเจ้าเพื่อที่จะขยายงานของเราและเผยแพร่นามของเราท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ เพื่อเผยแพร่มันท่ามกลางชนชาติใด ๆ ที่อยู่นอกอิสราเอล การนี้ก็เพื่อที่นามของเรา กิจการของเรา และเสียงของเราจะได้แพร่กระจายไปตลอดทั่วประชาชาติทั้งหลาย และด้วยเหตุนี้ชนชาติเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่ใช่อิสราเอลจะได้ถูกเราพิชิตและจะได้นมัสการเรา และกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิของเราที่อยู่นอกดินแดนของอิสราเอลและอียิปต์ การขยายงานของเราแท้ที่จริง แล้วคือการขยายงานแห่งการพิชิตชัยของเราและการขยายดินแดนศักดิ์สิทธิของเรา มันคือการขยายหลักที่มั่นคงของเราบนแผ่นดินโลก พวกเจ้าควรเข้าใจชัดเจนว่าพวกเจ้าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตทรงสร้างท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายที่เราพิชิต เดิมทีนั้น เจ้าไม่ได้มีทั้งสถานภาพและคุณค่าใด ๆ สำหรับการใช้งาน และไม่ได้เป็นประโยชน์เลย เป็นเพียงเพราะเราได้ยกบรรดาหนอนแมลงจากกองมูลสัตว์ขึ้นสูงให้เป็นอุทาหรณ์ของการที่เราพิชิตดินแดนทั้งหมดทั้งมวล ให้เป็น “วัสดุอ้างอิง” เพียงอย่างเดียวสำหรับการที่เราพิชิตดินแดนทั้งหมดทั้งมวลเท่านั้น พวกเจ้าจึงได้โชคดีพอที่จะได้มาติดต่อกับเรา และได้ชุมนุมร่วมกับเราตอนนี้ เป็นเพราะสถานภาพอันต่ำต้อยของพวกเจ้านั่นเอง เราจึงได้คัดเลือกพวกเจ้าให้เป็นอุทาหรณ์และแบบอย่างของงานแห่งการพิชิตชัยของเรา เป็นเพียงเพราะเหตุผลนี้เท่านั้นเราจึงทำงานและกล่าวท่ามกลางพวกเจ้า และเราจึงดำเนินชีวิตและพักแรมกับพวกเจ้า เจ้าควรรู้ว่าเป็นเพียงเพราะการบริหารจัดการของเราและเนื่องจากความชิงชังยิ่งนักของเราทีมีต่อหนอนแมลงในกองมูลสัตว์เท่านั้น เราจึงกำลังกล่าวท่ามกลางพวกเจ้า—มันได้ไปถึงจุดที่เราโกรธแล้ว การทำงานของเราท่ามกลางพวกเจ้าไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการทำงานของพระยาห์เวห์ในอิสราเอลเลย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไม่ใช่อย่างเดียวกับงานที่พระเยซูได้ทรงทำในยูเดีย เราพูดและทำงานด้วยความอดกลั้นอย่างยิ่ง และเราพิชิตคนต่ำทรามเหล่านี้ด้วยความโกรธตลอดจนการพิพากษา มันไม่เหมือนกันเลยกับการที่พระยาห์เวห์ทรงนำทางประชากรของพระองค์ในอิสราเอล งานของพระองค์ในอิสราเอลคือการทรงประทานอาหารและน้ำแห่งชีวิต และพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยความสงสารและความรักที่มีให้ประชากรของพระองค์ในขณะที่ทรงจัดเตรียมเพื่อพวกเขา งานของวันนี้ทำไปท่ามกลางชาติที่ถูกสาปของประชากรผู้ซึ่งไม่ได้รับการเลือกสรร ไม่มีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งไม่มีการบำรุงเลี้ยงจากน้ำแห่งชีวิตอันดับกระหาย และนับประสาอะไรที่จะมีสิ่งหล่อเลี้ยงจากสินค้าทางวัตถุอันเหลือเฟือ มีเพียงสิ่งหล่อเลี้ยงจากการพิพากษา คำสาปแช่ง และการตีสอนอันเหลือเฟือเท่านั้น หนอนแมลงเหล่านี้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในกองมูลสัตว์ไม่คู่ควรอย่างสิ้นเชิงที่จะได้รับฝูงปศุสัตว์และแกะ ความมั่งคั่งอันใหญ่หลวง และลูกหลานที่สวยงามที่สุดในแผ่นดินทั้งหมด อย่างเช่นที่เราได้เคยประทานให้แก่อิสราเอล อิสราเอลในปัจจุบันมอบถวายฝูงปศุสัตว์และแกะและสิ่งของที่เป็นทองคำและเงินบนแท่นบูชาซึ่งเราใช้เพื่อบำรุงเลี้ยงผู้คนของอิสราเอล ซึ่งเหนือกว่าหนึ่งในสิบที่พระยาห์เวห์ทรงพึงประสงค์ภายใต้ธรรมบัญญัติ และดังนั้นเราจึงได้ให้พวกเขามากขึ้นไปอีก—มากกว่าหนึ่งร้อยเท่าที่อิสราเอลจะต้องได้รับไว้ภายใต้ธรรมบัญญัติ สิ่งซึ่งเราใช้บำรุงเลี้ยงอิสราเอลเหนือกว่าทั้งหมดที่อับราฮัมเคยได้รับ และทั้งหมดที่อิสอัคเคยได้รับ เราจะทำให้ครอบครัวของอิสราเอลมีลูกมากและทวีจำนวน และเราจะทำให้ประชากรแห่งอิสราเอลของเราแพร่กระจายไปตลอดทั่วทั้งแผ่นดินโลก บรรดาผู้ที่เราอำนวยพรและดูแลเอาใจใส่ยังคงเป็นประชากรที่ได้รับเลือกแห่งอิสราเอล—กล่าวคือ ผู้คนที่ทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราและผู้ที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากเรา เป็นเพราะพวกเขาระลึกถึงเรานั่นเอง พวกเขาจึงพลีอุทิศลูกวัวและลูกแกะแรกเกิดของพวกเขาบนแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ของเราและมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีต่อหน้าเรา จนถึงจุดที่มอบถวายบรรดาบุตรหัวปีแรกเกิดของพวกเขาในการรอคอยอย่างคาดหวังถึงการกลับมาของเรา แล้วพวกเจ้าเป็นอย่างไรเล่า? พวกเจ้ากระตุ้นความโกรธของเรา เรียกร้องจากเรา และขโมยของพลีอุทิศจากบรรดาผู้ที่มอบถวายสิ่งของต่าง ๆ ให้เรา และพวกเจ้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังทำให้เราขุ่นเคือง ด้วยเหตุนี้ ทั้งหมดที่พวกเจ้าได้รับก็คือการร่ำไห้และการลงโทษในความมืด พวกเจ้าได้ยั่วยุความโกรธของเรามาหลายครั้งแล้ว และเราได้ทำให้ไฟที่กำลังลุกไหม้ของเรากระหน่ำลงมาถึงจุดที่ว่าผู้คนจำนวนมากได้พบกับบทอวสานอันน่าอนาถ และบ้านอันแสนสุขได้กลายเป็นหลุมฝังศพอันอ้างว้าง ทั้งหมดที่เรามีสำหรับบรรดาหนอนแมลงเหล่านี้คือความโกรธไม่มีที่สิ้นสุด และเราไม่มีเจตนารมณ์ที่จะอำนวยพรพวกมัน เป็นเพราะเพื่อประโยชน์ของงานของเราเท่านั้น เราจึงได้มีข้อยกเว้นและได้ยกพวกเจ้าขึ้นสูง และได้ทนฝ่าการเหยียดหยามอันใหญ่หลวงและได้ทำงานท่ามกลางพวกเจ้า หากไม่ใช่เป็นเพราะน้ำพระทัยแห่งพระบิดาของเราแล้ว เราจะสามารถดำเนินชีวิตในบ้านหลังเดียวกันกับบรรดาหนอนแมลงที่เกลือกกลิ้งอยู่ในกองมูลสัตว์ได้อย่างไร? เรารู้สึกเกลียดชังยิ่งนักสำหรับการกระทำและถ้อยคำทั้งหมดของพวกเจ้า และถึงอย่างไรก็ตาม เพราะเรามี “ความสนใจ” อยู่บ้างในความโสมมและการเป็นกบฏของพวกเจ้า การนี้จึงได้กลายเป็นการรวบรวมถ้อยคำของเราอันยิ่งใหญ่ มิฉะนั้นแล้วเราคงจะไม่ได้ยังคงอยู่ท่ามกลางพวกเจ้ามาเป็นเวลานานขนาดนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น พวกเจ้าควรรู้ว่าท่าทีของเราที่มีต่อพวกเจ้าเป็นเพียงท่าทีของความเห็นใจและเวทนา เราไม่มีความรักให้กับพวกเจ้าแม้สักหยด สิ่งที่เรามีให้กับพวกเจ้าเป็นเพียงความอดกลั้น เพราะเราเพียงทำการนี้เพื่อประโยชน์ของงานของเราเท่านั้น และพวกเจ้าได้เห็นกิจการของเราเพียงเพราะเราได้เลือกเอาความโสมมและการเป็นกบฏมาเป็น “วัตถุดิบ” มิฉะนั้นแล้ว เราคงจะไม่เปิดเผยกิจการของเราต่อบรรดาหนอนแมลงเหล่านี้อย่างแน่นอน เราทำงานในตัวพวกเจ้าด้วยความไม่เต็มใจเท่านั้น ไม่เหมือนกับความพร้อมและความเต็มใจที่เราได้ใช้เพื่อทำงานของเราในอิสราเอลเลย เรากำลังทนความโกรธของเราในขณะที่บังคับตัวเราเองให้กล่าวท่ามกลางพวกเจ้า หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของงานอันยิ่งใหญ่กว่าของเราแล้ว เราจะสามารถทนยอมรับภาพอันต่อเนื่องของบรรดาหนอนแมลงเช่นนั้นได้อย่างไร? หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของนามของเราแล้ว เราคงจะได้ขึ้นสู่ความสูงอันสูงที่สุดและได้เผาผลาญบรรดาหนอนแมลงเหล่านี้จนหมดสิ้นพร้อมกันกับกองมูลสัตว์ของพวกมันไปนานแล้ว! หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของสง่าราศีของเราแล้ว เราจะสามารถยอมให้พวกมารชั่วเหล่านี้ต้านทานเราอย่างเปิดเผยโดยที่หัวของพวกมันแกว่งไปมาต่อหน้าต่อตาเราได้อย่างไร? หากไม่ใช่เพื่อที่จะให้งานของเราดำเนินการไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคแม้แต่น้อยแล้ว เราจะสามารถยอมให้ผู้คนที่เหมือนหนอนแมลงเหล่านี้ทารุณกรรมเราอย่างป่าเถื่อนได้อย่างไร? หากผู้คนหนึ่งร้อยคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอิสราเอลลุกฮือขึ้นมาต้านทานเราเยี่ยงนี้ ต่อให้พวกเขาได้ทำการพลีอุทิศให้เรา เราก็ยังคงจะทำลายล้างและขว้างพวกเขาลงไปในรอยแยกในผืนดินเพื่อที่จะป้องกันผู้คนในเมืองอื่น ๆ ไม่ให้ก่อการกบฏอีกครั้งโดยเด็ดขาด เราคือไฟที่เผาผลาญหมดและเราไม่ทนยอมรับการทำให้ขุ่นเคือง เพราะพวกมนุษย์ทั้งหมดล้วนถูกเราสร้างขึ้น ไม่ว่าเราจะพูดหรือทำสิ่งใด พวกเขาต้องเชื่อฟัง และพวกเขาไม่อาจก่อการกบฏได้ ผู้คนไม่มีสิทธิที่จะก้าวก่ายในงานของเรา และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ว่าสิ่งใดถูกต้องหรือผิดในงานของเราและในถ้อยคำของเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้าง และสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายควรสัมฤทธิ์ผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึงประสงค์ด้วยหัวใจแห่งการเคารพที่มีให้เรา พวกเขาไม่ควรพยายามที่จะชี้แจงเหตุผลกับเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาไม่ควรต้านทาน เราปกครองคนของเราด้วยสิทธิอำนาจของเรา และพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งทรงสร้างของเราควรนบนอบต่อสิทธิอำนาจของเรา แม้ว่าวันนี้พวกเจ้าจะใจกล้าและอวดดีต่อหน้าเรา แม้ว่าพวกเจ้าจะไม่เชื่อฟังถ้อยคำซึ่งเราใช้สอนพวกเจ้าและไม่รู้จักยำเกรง เราเพียงเผชิญกับความเป็นกบฏของพวกเจ้าด้วยความอดกลั้น เราจะไม่สูญเสียการควบคุมอารมณ์ของเราและส่งผลกระทบต่องานของเราเพราะบรรดาหนอนแมลงตัวเล็ก ๆ ที่ไร้ความสำคัญได้กวนฝุ่นผงในกองมูลสัตว์ขึ้นมา เราทนยอมรับการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกลียดชังและสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เราชิงชังเพื่อประโยชน์ของน้ำพระทัยพระบิดาของเรา และเราจะทำเช่นนั้นจนกว่าวาจาของเราจะครบบริบูรณ์ จนกว่าจะถึงชั่วขณะสุดท้ายจริง ๆ ของเรา จงอย่ากังวล! เราไม่สามารถจมสู่ระดับเดียวกับหนอนแมลงไร้ชื่อได้ และเราจะไม่เปรียบเทียบระดับความเชี่ยวชาญของเรากับเจ้า เราเกลียดชังเจ้า แต่เราสามารถทนฝ่าได้ เจ้าไม่เชื่อฟังเรา แต่เจ้าไม่สามารถหลบหนีวันที่เราจะตีสอนเจ้าได้ ซึ่งพระบิดาของเราได้ทรงให้พระสัญญากับเราไว้ หนอนแมลงที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถเปรียบเทียบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการทรงสร้างได้หรือ? ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะกลับคืนสู่บ้านของ “บิดา” ของเจ้า และเราจะกลับคืนไปอยู่เคียงข้างพระบิดาของเรา เราจะถึงพร้อมด้วยความรักอันอ่อนโยนของพระองค์ และเจ้าจะถูกติดตามโดยการเหยียบย่ำของบิดาของเจ้า เราจะมีพระสิริของพระบิดาของเรา และเจ้าจะมีความน่าละอายของพ่อของเจ้า เราจะใช้การตีสอนที่เราได้รั้งไว้นานแล้วให้ถึงพร้อมเจ้า และเจ้าจะเผชิญกับการตีสอนของเรากับเนื้อหนังอันเหม็นหืนของเจ้าที่ได้ถูกทำให้เสื่อมทรามมาเป็นเวลาหลายหมื่นปี เราจะได้สรุปปิดตัวงานแห่งถ้อยคำของเราในตัวเจ้าแล้ว โดยถึงพร้อมด้วยความอดกลั้น และเจ้าจะเริ่มต้นการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ในการทนทุกข์กับความวิบัติจากถ้อยคำของเราให้สำเร็จลุล่วง เราจะยินดีเป็นอย่างมากและทำงานในอิสราเอล เจ้าจะร่ำไห้และขบฟันของเจ้า ดำรงอยู่และตายลงในโคลน เราจะได้รับรูปทรงดั้งเดิมของเรากลับคืนมาและจะไม่คงอยู่ในความโสมมกับเจ้าอีกต่อไป ในขณะที่เจ้าจะได้รับความน่าเกลียดดั้งเดิมของเจ้ากลับคืนมาและยังคงมุดไปรอบ ๆ ต่อไปในกองมูลสัตว์ เมื่องานและถ้อยคำของเราจบสิ้นแล้ว มันจะเป็นวันแห่งความชื่นบานสำหรับเรา เมื่อการต้านทานและการเป็นกบฏของเจ้าจบสิ้นแล้ว มันจะเป็นวันแห่งการร่ำไห้สำหรับเจ้า เราจะไม่เห็นอกเห็นใจเจ้า และเจ้าจะไม่มีวันได้เห็นเราอีกเลย เราจะไม่เข้าร่วมในการสนทนากับเจ้าอีกต่อไป และเจ้าจะไม่มีวันได้เผชิญหน้าเราอีกเลย เราจะเกลียดการเป็นกบฏของเจ้า และเจ้าจะคิดถึงความดีงามของเรา เราจะตีเจ้า และเจ้าจะคะนึงหาเรา เราจะไปจากเจ้าอย่างยินดี และเจ้าจะตระหนักรู้ถึงหนี้ที่เจ้ามีต่อเรา เราจะไม่มีวันได้เห็นเจ้าอีกเลย แต่เจ้าจะหวังที่จะได้พบกับเราอยู่ตลอดเวลา เราจะเกลียดเจ้าเพราะเจ้าต้านทานเราในปัจจุบันนี้ และเจ้าจะคิดถึงเราเพราะเราตีสอนเจ้าในปัจจุบันนี้ เราจะไม่เต็มใจที่จะดำเนินชีวิตเคียงข้างเจ้า แต่เจ้าจะโหยหาถึงมันอย่างขมขื่นและร่ำไห้ไปชั่วนิรันดร์ เพราะเจ้าจะเสียใจกับทั้งหมดที่เจ้าได้ทำกับเราลงไป เจ้าจะรู้สึกสำนึกผิดไปกับการเป็นกบฏและการต้านทานของเจ้า เจ้าจะกระทั่งนอนคว่ำหน้าไปกับพื้นด้วยความเสียใจและล้มลงต่อหน้าเราและสาบานว่าจะไม่มีวันไม่เชื่อฟังเราอีกเลย อย่างไรก็ตาม ในหัวใจของเจ้า เจ้าจะรักเราเท่านั้น กระนั้นเจ้าก็จะไม่มีวันสามารถได้ยินเสียงของเรา เราจะทำให้เจ้าละอายใจในตัวเจ้าเอง

ตอนนี้เรากำลังมองเนื้อหนังที่ปล่อยตัวของเจ้าที่จะหลอกลวงเรา และเราเพียงแต่มีคำเตือนเล็ก ๆ น้อยๆ ให้กับเจ้าเท่านั้น กระนั้นก็ตามเราจะไม่ “รับใช้” เจ้าด้วยการตีสอน เจ้าควรจะรู้ว่าเจ้ามีบทบาทใดในงานของเรา และเช่นนั้นแล้วเราจึงจะพึงพอใจ ในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากการนี้ หากเจ้าต้านทานเราหรือใช้เงินของเรา หรือกินของพลีอุทิศที่ให้แก่เรา พระยาห์เวห์ หรือหากหนอนแมลงทั้งหลายเช่นพวกเจ้ากัดกันเอง หรือหากสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเหมือนสุนัขเช่นเจ้าขัดแย้งหรือฝ่าฝืนกันเอง—เราไม่กังวลกับการนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด พวกเจ้าจำเป็นต้องรู้เพียงว่าเจ้าเป็นสิ่งของชนิดใดเท่านั้น และเราก็จะพึงพอใจ นอกเหนือจากทั้งหมดนี้แล้ว หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะใช้อาวุธต่อกันหรือสู้รบกันเองด้วยถ้อยคำ นั่นก็ไม่เป็นไร เราไม่มีความประสงค์ที่จะก้าวก่ายในสิ่งต่าง ๆ เช่นนั้น และเราก็ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย ไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจเกี่ยวกับความขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างพวกเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่หนึ่งในบรรดาพวกเจ้า และดังนั้นจึงไม่มีส่วนร่วมในเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างพวกเจ้า ตัวเราเองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างและไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้นเราจึงเกลียดชังชีวิตอันวุ่นวายของผู้คนและสัมพันธภาพอันยุ่งเหยิงที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมระหว่างพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเกลียดชังฝูงชนที่อึกทึกคึกโครม อย่างไรก็ตาม เรามีความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายในหัวใจของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างแต่ละสิ่ง และก่อนที่เราจะได้สร้างพวกเจ้านั้น เรารู้อยู่แล้วถึงความไม่ชอบธรรมที่มีอยู่ลึกลงไปในหัวใจของมนุษย์ และเราได้รู้ถึงมารยาเสแสร้งและความคดโกงทั้งหมดในหัวใจของมนุษย์ ดังนั้น ต่อให้ไม่มีร่องรอยเลยเมื่อมนุษย์ทำสิ่งที่ไม่ชอบธรรม เราก็ยังคงรู้ว่าความไม่ชอบธรรมที่ถูกเก็บงำภายในหัวใจของพวกเจ้านั้นเหนือกว่าความอุดมของทุกสรรพสิ่งที่เราได้สร้างขึ้น พวกเจ้าทุก ๆ คนได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของมหาชน เจ้าได้ขึ้นไปเป็นบรรพบุรุษของมวลชน พวกเจ้าทำตามอำเภอใจยิ่งนัก และเจ้าคลุ้มคลั่งท่ามกลางบรรดาหนอนแมลงทั้งหมด โดยแสวงหาสถานที่ที่สะดวกสบายและพยายามที่จะกลืนกินบรรดาหนอนแมลงที่เล็กกว่าเจ้า พวกเจ้าเจตนาร้ายและมุ่งร้ายในหัวใจของพวกเจ้า แซงหน้าแม้กระทั่งบรรดาผีที่ได้จมดิ่งสู่ก้นทะเล เจ้าอาศัยอยู่ในก้นมูลสัตว์ รบกวนบรรดาหนอนแมลงตั้งแต่ด้านบนสุดไปจนถึงด้านล่างสุดจนกระทั่งพวกมันไม่มีสันติสุข โดยต่อสู้กันเองชั่วขณะหนึ่งครั้นแล้วจึงสงบลง พวกเจ้าไม่รู้จักสถานที่ของพวกเจ้า แต่พวกเจ้าก็ยังคงสู้รบกันเองในมูลสัตว์ พวกเจ้าจะสามารถได้รับสิ่งใดจากการต่อสู้ดิ้นรนเช่นนั้น? หากพวกเจ้ามีความเคารพให้กับเราในหัวใจของพวกเจ้าอย่างแท้จริง เจ้าจะสามารถสู้กันเองลับหลังเราได้อย่างไร? ไม่สำคัญว่าสถานะของเจ้าจะสูงส่งเพียงใด เจ้าไม่ได้ยังคงเป็นหนอนตัวเล็ก ๆ ที่ส่งกลิ่นเหม็นตัวหนึ่งในมูลสัตว์หรอกหรือ? เจ้าจะสามารถงอกปีกและกลายเป็นนกพิราบในท้องฟ้าได้หรือ? หนอนตัวเล็ก ๆ ที่ส่งกลิ่นเหม็นเช่นพวกเจ้าทั้งหลายขโมยเครื่องบูชาจากแท่นบูชาของเรา พระยาห์เวห์ ในการทำเช่นนั้น เจ้าจะสามารถกู้ชื่อเสียงที่พังทลายและล้มเหลวของเจ้าและกลายเป็นประชากรที่ได้รับเลือกแห่งอิสราเอลได้หรือ? เจ้าเป็นผู้น่าเวทนาที่ไร้ยางอาย! ของพลีอุทิศเหล่านั้นบนแท่นบูชาได้รับการมอบถวายให้เราโดยผู้คน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกอันมีเมตตาจากบรรดาผู้ที่เคารพเรา พวกมันอยู่ในการควบคุมของเราและมีไว้เพื่อการใช้งานของเรา ดังนั้นแล้วเจ้าจะสามารถปล้นบรรดานกเขาตัวน้อย ๆ ที่ผู้คนได้ให้เราไปจากเราได้อย่างไร? เจ้าไม่กลัวว่าจะกลายเป็นยูดาสหรอกหรือ? เจ้าไม่เกรงกลัวว่าแผ่นดินของเจ้าอาจกลายเป็นทุ่งเลือดหรอกหรือ? เจ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ยางอาย! เจ้าคิดว่าบรรดานกเขาที่ผู้คนได้มอบถวายนั้นเป็นไปเพื่อบำรุงเลี้ยงท้องของหนอนแมลงเช่นเจ้าหรือ? สิ่งที่เราได้ให้เจ้าไปคือสิ่งที่เราพอใจและเต็มใจที่จะให้เจ้า สิ่งที่เราไม่ได้ให้เจ้าไปนั้นเราจะใช้เมื่อใดและอย่างไรก็ได้ เจ้าไม่อาจขโมยเครื่องบูชาของเราได้ง่าย ๆ องค์หนึ่งเดียวผู้ซึ่งทรงงานคือเรา พระยาห์เวห์—องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการทรงสร้าง—และผู้คนถวายของพลีอุทิศก็เพราะเรา เจ้าคิดว่านี่เป็นการชดใช้สำหรับการวิ่งวุ่นดำเนินงานที่เจ้าทำหรือ? เจ้าไร้ยางอายจริง ๆ! เจ้าวิ่งวุ่นดำเนินงานเพื่อใคร? ไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าเองหรอกหรือ? เหตุใดเจ้าจึงขโมยของพลีอุทิศของเรา? เหตุใดเจ้าจึงขโมยเงินจากถุงเงินของเรา? เจ้าไม่ใช่บุตรของยูดาส อิสคาริโอท หรอกหรือ? ของพลีอุทิศที่ให้แก่เรา พระยาห์เวห์ เป็นของที่ให้ปุโรหิตชื่นชม เจ้าเป็นปุโรหิตหรือ? เจ้ากล้าที่จะกินของพลีอุทิศของเราอย่างกระหยิ่มใจ และกระทั่งวางแผ่ของพลีอุทิศเหล่านั้นบนโต๊ะ เจ้าไม่มีค่าอะไรเลย! เจ้ามันเป็นผู้น่าเวทนาที่ไร้ค่า! ไฟของเรา ไฟแห่งพระยาห์เวห์ จะเผาผลาญเจ้า!

ก่อนหน้า:เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อ?

ถัดไป:ไม่มีใครที่มีเนื้อหนังสามารถหนีรอดจากวันแห่งพระพิโรธได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่

  เจ้าอาจได้เดินบนเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้ามานานกว่าหนึ่งหรือสองปีแล้ว และบางทีเจ้าได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างมากในชีวิตของเจ้าในระหว่างหลายปีมานี้…

 • พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

  พระราชกิจของยุคสุดท้ายคือการแยกทั้งหมดตามชนิดของพระราชกิจเหล่านั้นและการสรุปปิดตัวแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า เพราะเวลาได้ใกล้เข้ามาและวันของพระเจ้…

 • เส้นทาง… (3)

  ในชีวิตของเรา เรายินดีเสมอที่ได้มอบความคิดจิตใจและร่างกายของเราแด่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้น มโนธรรมของเราจึงจะปราศจากการตำหนิตำ…

 • เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่

  แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ (ซึ่งเป็นยุคแ…