431 ผลแห่งการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Verse 1

จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ มีพระวจนะเป็นชีวิต

เริ่มแรกเจ้าต้องสงบจิตใจของตน

เพียงยามเจ้าใจสงบ

ที่พระเจ้าจะให้ความรู้แจ้ง ทำให้เจ้าเข้าใจ

ยิ่งคนสงบใจได้มากเท่าไร

พระองค์ยิ่งให้ความรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นคนต้องมีความเชื่อและศรัทธา

นี่คือทางเดียวสู่ความเพียบพร้อม


Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหว

และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจ

เฉพาะพระพักตร์พระองค์


Verse 2

กุญแจสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

คือการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

การฝึกฝนทางจิตวิญญาณนั้นจะสัมฤทธิ์ผล

หากเจ้าสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

หากเจ้าไม่อาจสงบใจเฉพาะพระพักตร์

เจ้าจะไม่อาจได้รับมอบงาน

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหว

และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจ

เฉพาะพระพักตร์พระองค์


Verse 3

เมื่อใดผู้คนไม่เข้าใจวจนะพระเจ้า

ไร้ซึ่งหนทางปฏิบัติ

ไม่เข้าใจความตั้งใจของพระเจ้า

และเมื่อผู้คนขาดหลักการในการกระทำ

ทั้งสิ้นเป็นเพราะใจพวกเขา

ไม่สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า


Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหว

และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจ

เฉพาะพระพักตร์พระองค์


Outro

จุดหมายของการสงบใจ

คือการเป็นคนมุ่งมั่นและจริงจัง

เข้าใจพระวจนะชัดเจน และในที่สุด

เข้าใจความจริงและรู้จักพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เรื่องการสงบจิตใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ก่อนหน้า: 430 การปฏิบัติเกี่ยวกับการสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ถัดไป: 432 บรรดาผู้ที่บ่อยครั้งสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเคร่งศรัทธา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger