ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

播放速度

หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

Verse 1

หลักการค้นหาแนวทาง ที่ถูกที่ควรคือเช่นไร

ดูว่าเป็นพยานให้ใคร มันนำสิ่งใดมาให้คุณ

ความจริงเปิดเผยออกมาหรือไม่ มีงานพระวิญญาณหรือไม่

เพราะการเชื่อพระเจ้าคือ

ความศรัทธาในพระวิญญาณพระเจ้า

Chorus 1

ศรัทธาในการบังเกิดของพระเจ้า คือการเชื่อว่าแท้จริง

พระองค์ได้ปรากฎในร่าง ของพระวิญญาณพระเจ้า

พระองค์มาจากพระวิญญาณ

พระวจนะนั้นกลายเป็นเนื้อหนัง

นั่นคือศรัทธาในแก่นแท้พระเจ้า

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

Verse 2

คุณควรดูด้วยว่า หนทางนี้มีความจริงหรือไร

ความจริงซึ่งเป็นนิสัย ของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป

ความรู้สึก ความเข้าใจ ปัญญาและ ความประพฤติคนเรา

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าขอ จากมนุษย์เมื่อครั้งทรงสร้างโลก

Pre-chorus

ทางนั้นนำสู่ชีวิตธรรมดาหรือไม่

ความจริงนั้นช่วยคุณให้ ให้มีความเป็นมนุษย์ไหม

ทำได้จริงหรือไม่ ทันเวลาไหม

Chorus 2

มนุษย์ จะมีประสบการณ์ที่แท้จริง มาจากความจริงที่ได้

การรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีก

ชีวิตในเนื้อหนังและวิญญาณ จะได้มีวินัยมากขึ้นอีก

อารมณ์มนุษย์จะเป็นปกติขึ้นอีก

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

Bridge

ยังมีกฎอีกข้อที่บอก ให้รู้ถึงหนทางอันเที่ยงแท้

ดูว่ามันช่วยให้มนุษย์เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นไหม

มีความเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นไหม

Chorus 3

หากว่างาน และความจริงเช่นนี้ได้ดลใจ มนุษย์ให้รักพระเจ้า

นำพวกเขาให้ได้เข้าใกล้ พระองค์มากยิ่งขึ้น

ให้ชีวิตกับผู้คน ได้พบและครอบครองความเป็นจริง

หากว่าเป็นเช่นนั้นเราจะรู้ นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้ (นี่คือหนทางที่ถูกที่ควร)

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้ (นี่คือหนทางที่ถูกที่ควร)

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:บุตรมนุษย์ได้ปรากฎด้วยพระสิริ

ถัดไป:พระเจ้าทรงกำหนดเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว