501 การปฏิบัติเพื่อการละทิ้งเนื้อหนัง

Chorus

หากเกิดบางอย่างขึ้น

ที่ทำให้เจ้านั้นต้องสู้อดทนยากลำบาก

เจ้าจงเข้าใจและใส่ใจน้ำพระทัย ณ เวลานั้น

อย่าสนองความพอใจตน ให้ละวางตนเองไว้

เนื้อหนังนั้นต่ำช้าที่สุด

เจ้าต้องทำให้พระเจ้าพอพระทัย

และทำหน้าที่ให้ลุล่วง

คิดเช่นนี้พระเจ้าจะทรงนำ

ความรู้แจ้งพิเศษเรื่องนี้มาให้เจ้าเอง

หัวใจเจ้าจะพบความชูใจ


Verse 1

เมื่อเกิดเรื่องขึ้นกับเจ้า

เล็กหรือใหญ่ จงวางตนเองลงเสียก่อน

จงถือว่าเนื้อหนังนั้นต่ำสุดกว่าสิ่งใด

ยิ่งเจ้าตอบสนองเนื้อหนังให้พอใจ

มันยิ่งขออีก ยิ่งได้คืบเอาศอกมากขึ้น

และยิ่งอยากได้อยากมี ยิ่งเพิ่มความเสเพลขึ้นไป

จนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อหนังจะเก็บงำ

มโนคติหลงผิดลึกขึ้นอีก

ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ยกย่องตนเอง

สงสัยในพระราชกิจ


Chorus

หากเกิดบางอย่างขึ้น

ที่ทำให้เจ้านั้นต้องสู้อดทนยากลำบาก

เจ้าจงเข้าใจและใส่ใจน้ำพระทัย ณ เวลานั้น

อย่าสนองความพอใจตน ให้ละวางตนเองไว้

เนื้อหนังนั้นต่ำช้าที่สุด

เจ้าต้องทำให้พระเจ้าพอพระทัย

และทำหน้าที่ให้ลุล่วง

คิดเช่นนี้พระเจ้าจะทรงนำ

ความรู้แจ้งพิเศษเรื่องนี้มาให้เจ้าเอง

หัวใจเจ้าจะพบความชูใจ


Verse 2

เนื้อหนังมนุษย์นั้นเหมือนงูทำร้ายคน

และชีวิตเจ้าก็ถูกริบ

เมื่อสุดท้ายมันได้ดั่งใจโดยครบถ้วนสมบูรณ์

เนื้อหนังนั้นเป็นของซาตาน

มันเห็นแก่ตัวด้วยความต้องการที่เกินควร

ต้องการความสบาย ยามว่างไม่ต้องทำอะไร

ทันทีที่เนื้อหนังนั้นพึงพอใจจนเลยมาถึงจุดหนึ่ง

เจ้าก็จะถูกมันกลืนกินเข้าไปจนหมด


Chorus

หากเกิดบางอย่างขึ้น

ที่ทำให้เจ้านั้นต้องสู้อดทนยากลำบาก

เจ้าจงเข้าใจและใส่ใจน้ำพระทัย ณ เวลานั้น

อย่าสนองความพอใจตน ให้ละวางตนเองไว้

เนื้อหนังนั้นต่ำช้าที่สุด

เจ้าต้องทำให้พระเจ้าพอพระทัย

และทำหน้าที่ให้ลุล่วง

คิดเช่นนี้พระเจ้าจะทรงนำ

ความรู้แจ้งพิเศษเรื่องนี้มาให้เจ้าเอง

หัวใจเจ้าจะพบความชูใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 500 การละทิ้งเนื้อหนังคือการปฏิบัติความจริง

ถัดไป: 502 ความหมายของการละทิ้งเนื้อหนัง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger