การปฏิบัติ (1)

ในอดีต มีการเบี่ยงเบนมากมายและแม้กระทั่งความไร้สาระในหนทางที่ผู้คนได้รับประสบการณ์  พวกเขาเพียงแค่ไม่เข้าใจมาตรฐานของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้นประสบการณ์ทั้งหลายของผู้คนจึงได้บิดเบือนไปในหลายๆ ด้าน  สิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากมนุษย์ก็คือการที่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติได้  ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนในการติดตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทันสมัยในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารและเสื้อผ้า ในการสวมใส่สูทและเน็คไท ในการเรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ และในเวลาว่างพวกเขาสามารถชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรม และการบันเทิงได้  พวกเขาสามารถถ่ายภาพแห่งความทรงจำบางภาพได้ พวกเขาสามารถอ่านและได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์บางอย่างได้ และมีสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างดีได้  เหล่านี้คือทุกสรรพสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของสภาวะความเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่กระนั้นผู้คนก็มองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจ และพวกเขาก็ระงับใจไว้ไม่ให้ทำสิ่งเหล่านี้  การปฏิบัติของพวกเขาประกอบไปด้วยการทำตามกฎเกณฑ์เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่ชีวิตที่ขุ่นเหมือนน้ำในท้องร่องและไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง  ในข้อเท็จจริงแล้ว พระเจ้าไม่เคยทรงเรียกร้องให้ผู้คนทำสิ่งทั้งหลายในหนทางนี้  ผู้คนทั้งหมดต่างก็ปรารถนาที่จะตัดทอนอุปนิสัยของพวกเขาเอง อธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนภายในจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึ้น จิตใจของพวกเขาครุ่นคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าตั้งพระทัยไว้ตลอดเวลา ดวงตาของพวกเขาสังเกตสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นอยู่เนืองนิตย์ ด้วยความกลัวเป็นอย่างยิ่งว่าการเชื่อมโยงของพวกเขากับพระเจ้าจะถูกตัดขาดด้วยเหตุผลบางประการ  เหล่านี้คือข้อสรุปทั้งหมดที่ผู้คนคิดได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง ข้อสรุปเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยผู้คนเพื่อตัวพวกเขาเอง  หากเจ้าไม่รู้จักธรรมชาติและแก่นแท้ของเจ้าเอง และเจ้าไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติของเจ้าเองนั้นสามารถเข้าถึงระดับใด เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีทางมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงพึงประสงค์มาตรฐานอะไรจากมนุษย์ และเจ้าก็จะไม่มีเส้นทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องแม่นยำ  เนื่องจากเจ้าไม่สามารถเข้าใจว่าพระเจ้าทรงพึงประสงค์อะไรจากมนุษย์กันแน่ จิตใจของเจ้าจึงปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลา เจ้าพยายามใช้สมองของเจ้าคิดอย่างหนักในการวิเคราะห์เจตนารมณ์ของพระเจ้าและงุ่มง่ามค้นหาหนทางบางอย่างที่จะถูกขับเคลื่อนและถูกทำให้รู้แจ้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เนื่องจากผลนั้น เจ้าจึงพัฒนาหนทางบางอย่างในการปฏิบัติที่เจ้าเชื่อว่าจะเหมาะสม  เจ้าเพียงแค่ไม่มีแนวคิดว่าพระเจ้าทรงพึงประสงค์อะไรจากมนุษย์กันแน่ เจ้าแค่ดำเนินการไปตามหลักการปฏิบัติของเจ้าเองโดยไม่ไตร่ตรอง ใส่ใจต่อผลลัพธ์ที่ได้เพียงเล็กน้อยและยิ่งใส่ใจน้อยไปกว่านั้นอีกเกี่ยวกับว่ามีการเบี่ยงเบนหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติของเจ้าหรือไม่  ในหนทางนี้ การปฏิบัติของเจ้าจึงขาดพร่องความถูกต้องแม่นยำโดยธรรมชาติและไม่มีหลักการ  สิ่งที่ขาดพร่องไปเป็นพิเศษนั้นก็คือความมีเหตุผลและมโนธรรมของมนุษย์ที่ปกติ รวมทั้งการกล่าวชมเชยจากพระเจ้าและการยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  การเลือกถนนของเจ้าเองนั้นได้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปโดยสิ้นเชิง  การปฏิบัติประเภทนี้เป็นแค่การทำตามกฎเกณฑ์หรือการรับภาระเพิ่มขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อที่จะจำกัดตัวเจ้าเองและควบคุมตัวเจ้าเอง  แต่กระนั้นก็ตามเจ้าก็คิดว่าเจ้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องและแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบ และไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ของการปฏิบัติของเจ้านั้นประกอบไปด้วยกระบวนการหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ไม่จำเป็น  มีผู้คนจำนวนมากที่ปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาหลายปีโดยที่โดยพื้นฐานแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขา ไม่มีการทำความเข้าใจใหม่ และไม่มีการเข้าสู่ใหม่  พวกเขากระทำความผิดพลาดเดิมๆ โดยไม่รู้ตัวและใช้ธรรมชาติเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานของตนอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงจุดที่ว่ามีหลายครั้งหลายคราเมื่อพวกเขากระทำการอันไร้เหตุผลและขาดมนุษยธรรม และประพฤติตนในแบบที่ทำให้ผู้คนต้องถึงกับเกาศีรษะและงงงันอย่างสิ้นเชิง  อาจกล่าวได้หรือไม่ว่าผู้คนเช่นนั้นได้รับประสบการณ์กับการแปรสภาพทางอุปนิสัย?

บัดนี้ การเชื่อในพระเจ้าได้เข้าสู่ยุคพระวจนะของพระเจ้าแล้ว  หากพูดในเชิงเปรียบเทียบแล้ว ผู้คนไม่ได้อธิษฐานมากเท่าที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทำ พระวจนะของพระเจ้าได้สื่อถึงทุกๆ แง่มุมของความจริงและหนทางการปฏิบัติอย่างชัดแจ้ง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ผู้คนจะแสวงหาและคลำสะเปะสะปะอีกต่อไป  ในชีวิตของยุคแห่งราชอาณาจักร พระวจนะของพระเจ้านำทางผู้คนไปข้างหน้า และนั่นเป็นชีวิตซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำให้ชัดเจนเพื่อพวกเขาจะได้เห็น—เพราะพระเจ้าได้ทรงวางผังทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว และมนุษย์ก็ไม่ได้ถูกทิ้งให้ต้องคลำหาหนทางของพวกเขาอย่างช้าและระมัดระวังผ่านชีวิตอีกต่อไป  ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งงาน กิจธุระทางโลกย์ ชีวิต อาหาร เสื้อผ้า และที่พักพิง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล วิธีการที่คนเราสามารถรับใช้ในแบบที่ตอบสนองน้ำพระทัยพระเจ้า วิธีการที่เราควรละทิ้งเนื้อหนัง เป็นต้น เรื่องใดในบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงอธิบายให้พวกเจ้ารับรู้บ้าง?  เจ้ายังคงจำเป็นต้องไปอธิษฐานและแสวงหาหรือไม่?  ไม่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง!  หากเจ้ายังคงทำสิ่งเหล่านี้อยู่ เจ้าก็แค่กำลังกระทำการอย่างผิวเผินเท่านั้น  นั่นเป็นเรื่องที่ไม่รู้เท่าทันและโง่เขลา และไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง!  พวกที่ขาดพร่องขีดความสามารถมากเกินไปและไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่เอ่ยคำอธิษฐานอันโง่เขลาอย่างไม่หยุดหย่อน  กุญแจสำคัญต่อการปฏิบัติความจริงก็คือว่าเจ้ามีความแน่วแน่หรือไม่  ผู้คนบางคนยืนกรานที่จะทำตามความพึงพอใจทางเนื้อหนังของพวกเขาในการกระทำแม้เมื่อพวกเขารู้ว่านั่นไม่สอดคล้องกับความจริงก็ตาม  การนี้จึงเป็นการขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขาเอง และแม้ภายหลังจากที่อธิษฐานและแสวงหาแล้ว พวกเขาก็ยังคงต้องการที่จะกระทำการโดยการก้มคำนับต่อเนื้อหนัง  โดยการทำเช่นนี้ พวกเขาไม่ได้กำลังกระทำผิดบาปโดยที่รู้ตัวหรอกหรือ?  เช่นเดียวกับพวกที่ละโมบต่อความยินดีของเนื้อหนังและโหยหาในเงินทอง และผู้ที่จากนั้นก็อธิษฐานต่อพระเจ้า และพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า!  พระองค์จะทรงยอมให้ข้าพระองค์ละโมบต่อความยินดีของเนื้อหนังและละโมบความอุดมด้วยโภคทรัพย์หรือไม่?  เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้ข้าพเจ้าได้เงินมาในหนทางนี้หรือไม่?”  นี่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะอธิษฐานหรือไม่?  ผู้คนที่ทำการนี้รู้ดีอย่างยิ่งที่สุดว่าพระเจ้าไม่ทรงปีติยินดีในสิ่งเหล่านี้ และรู้ดีว่าพวกเขาควรละทิ้งสิ่งเหล่านี้เสีย แต่สิ่งทั้งหลายที่พวกเขายึดถือไว้ในหัวใจของพวกเขานั้นได้ถูกกำหนดพิจารณาแล้ว และเมื่อพวกเขาอธิษฐานและแสวงหา พวกเขากำลังพยายามที่จะบังคับให้พระเจ้าทรงยอมให้พวกเขาประพฤติตนในหนทางนี้  ในหัวใจของพวกเขา พวกเขาอาจถึงขั้นเรียกร้องให้พระเจ้าทรงตรัสอะไรบางอย่างเพื่อยืนยันการนี้—นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นกบฏ  ยังมีพวกที่นำบรรดาพี่น้องชายหญิงของคริสตจักรไปอยู่ข้างพวกเขาและตั้งราชอาณาจักรอิสระของพวกเขาเองอีกด้วย  เจ้ารู้ดีมากว่าการกระทำเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า แต่ทันทีที่เจ้ามุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่างเยี่ยงนี้แล้วเจ้ายังคงเที่ยวไปแสวงหาและอธิษฐานต่อพระเจ้า โดยอยู่ในความสงบและไม่สะทกสะท้าน  เจ้าช่างไร้ความละอายและหน้าด้านเสียจริง!  ส่วนเรื่องการทิ้งเรื่องทางโลกย์ทั้งหลายไว้ข้างหลังนั้น การนี้ได้มีการพูดถึงไว้เมื่อนานมาแล้ว  มีบางคนที่รู้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังเรื่องทางโลกย์ทั้งหลาย กระนั้นพวกเขาก็ยังคงอธิษฐาน โดยกล่าวว่า “โอ้พระเจ้า!  ข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์คงจะไม่ทรงให้ข้าพระองค์คล้อยตามไปกับเรื่องทางโลกย์ทั้งหลาย แต่ข้าพระองค์ทำการนี้เพื่อที่ความน่าละอายนั้นจะได้ไม่เป็นที่ปรากฏแก่พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อที่ผู้คนทางโลกย์จะสามารถเห็นพระสิริของพระองค์ในตัวข้าพระองค์”  นี่คือคำอธิษฐานประเภทไหนกัน?  พวกเจ้าสามารถบอกได้หรือไม่?  มันเป็นคำอธิษฐานที่ตั้งใจที่จะบีบบังคับและกดดันพระเจ้า  เจ้าไม่รู้สึกละอายใจในการอธิษฐานในหนทางนี้หรอกหรือ?  ผู้คนที่อธิษฐานแบบนี้จงใจต่อต้านพระเจ้า และคำอธิษฐานประเภทนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจที่น่าสงสัยโดยสิ้นเชิง มันเป็นการแสดงออกถึงอุปนิสัยเยี่ยงซาตานอย่างแท้จริง  พระวจนะของพระเจ้านั้นชัดเจนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวจนะที่ดำรัสเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์ และวิธีการที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อบุคคลต่างประเภทกัน  หากเจ้าไม่เข้าใจความจริง เช่นนั้นแล้วเจ้าควรอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น—ผลลัพธ์ของการทำเช่นนี้ดีกว่าการอธิษฐานและการแสวงหาอย่างหูหนวกตาบอดมากนัก  มีหลายตัวอย่างที่การแสวงหาและการอธิษฐานควรถูกแทนที่โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้นและการร่วมสามัคคีธรรมบนความจริง ในคำอธิษฐานตามกิจวัตรของเจ้านั้น เจ้าควรทบทวนตัวเจ้าเองและพยายามที่จะรู้จักตัวเจ้าเองให้มากขึ้นจากภายในพระวจนะของพระเจ้า  นี่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้า  หากว่าบัดนี้ เจ้ายังคงแสวงหาโดยการช้อนตามองไปยังสวรรค์ นั่นไม่ได้เป็นการแสดงว่าเจ้ายังคงเชื่อในพระเจ้าที่คลุมเครืออยู่หรอกหรือ?  ก่อนหน้านั้น เจ้าได้เห็นผลลัพธ์จากการแสวงหาและการอธิษฐานของเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเจ้าบางส่วนเพราะนั่นเป็นเวลาของยุคพระคุณ  เจ้าไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้ ดังนั้นเจ้าจึงไม่มีตัวเลือกนอกจากจะคลำหาหนทางของเจ้าอย่างช้าและระมัดระวังต่อไปและแสวงหาในหนทางนั้น  บัดนี้พระเจ้าได้เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์ พระวจนะได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ และเจ้าได้เห็นพระเจ้าแล้ว ด้วยเหตุนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจอย่างที่พระองค์ทรงเคยปฏิบัติก่อนหน้านั้นอีกต่อไป  ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วและดังนั้นวิธีซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกิจก็ได้เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน  แม้ผู้คนอาจไม่ได้อธิษฐานมากเท่ากับที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทำ แต่เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่บนแผ่นดินโลก มนุษย์ในขณะนี้มีโอกาสเหมาะที่จะรักพระเจ้า  มวลมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคแห่งพระเจ้าผู้ทรงรักและสามารถเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าภายในตัวพวกเขาเองได้มากขึ้นอย่างเป็นปกติ: “โอ้พระเจ้า!  พระองค์ทรงดีงามยิ่งนักจริงๆ และข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะรักพระองค์!”  เพียงแค่คำพูดที่ชัดเจนและเรียบง่ายไม่กี่คำก็แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าภายในหัวใจของผู้คน คำอธิษฐานนี้พูดออกมาก็เพื่อทำให้ความรักระหว่างมนุษย์และพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นเท่านั้น  บางครั้งเจ้าอาจเห็นตัวเจ้าเองสำแดงการเป็นกบฏบางอย่าง และกล่าวว่า “โอ้พระเจ้า!  เหตุใดข้าพระองค์จึงเสื่อมทรามยิ่งนัก”  เจ้ารู้สึกถึงแรงกระตุ้นอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าเองเป็นบางครั้ง และน้ำตาเอ่อท้นในดวงตาของเจ้า  ในเวลาเช่นนั้น เจ้ารู้สึกถึงความเสียใจและความทุกข์โศกในหัวใจของเจ้า แต่เจ้าไม่มีทางที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านี้  นี่คือพระราชกิจปัจจุบันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เฉพาะพวกที่ไล่ตามเสาะหาชีวิตเท่านั้นที่สามารถได้มาซึ่งพระราชกิจนี้  เจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าทรงมีความรักอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเจ้า และเจ้าก็มีความรู้สึกชนิดพิเศษ  แม้ว่าเจ้าไม่มีคำพูดที่จะกล่าวอธิษฐานได้อย่างชัดเจนเจ้าก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าความรักของพระเจ้านั้นลึกดั่งมหาสมุทร  ไม่มีถ้อยคำเหมาะสมที่จะแสดงถึงสภาวะของการดำรงอยู่นี้ และนี่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตวิญญาณอยู่บ่อยครั้ง  คำอธิษฐานและการสามัคคีธรรมประเภทนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะดึงเราให้เข้าใกล้พระเจ้าในหัวใจของเรามากขึ้น เป็นเรื่องปกติธรรมดา

แม้ว่าเมื่อผู้คนต้องงุ่มง่ามค้นหาการใช้ชีวิตและการแสวงหาจะเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วในขณะนี้ นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องอธิษฐานและแสวงหาอีกเลย อีกทั้งไม่ใช่กรณีที่ผู้คนไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเผยตัวเองก่อนที่จะปฏิบัติพระราชกิจต่อไป เหล่านี้เป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดของมนุษย์เท่านั้น  พระเจ้าได้เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์เพื่อใช้ชีวิตกับพวกเขา เพื่อทรงเป็นความสว่างของพวกเขา เพื่อทรงเป็นชีวิตของพวกเขา และเพื่อทรงเป็นหนทางของพวกเขา กล่าวคือ นี่คือข้อเท็จจริง  แน่นอนว่า ในการเสด็จมาสู่โลกของพระเจ้า พระองค์ทรงนำหนทางที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและชีวิตที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของพวกเขามาสู่มวลมนุษย์โดยแน่แท้เพื่อให้พวกเขาได้ชื่นชม—พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทำลายวิธีการปฏิบัติของมนุษย์ทุกอย่าง  มนุษย์ไม่ได้ใช้ชีวิตโดยการควานหาและการแสวงหาอีกต่อไป เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกแทนที่ด้วยการเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกของพระเจ้าเพื่อทรงพระราชกิจและเพื่อตรัสพระวจนะของพระองค์  พระองค์เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากชีวิตแห่งความมืดมิดและความเลือนรางที่พวกเขาได้นำทางไปและทำให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสว่างได้  พระราชกิจในปัจจุบันคือการชี้ให้เห็นถึงสิ่งทั้งหลายอย่างชัดเจน การตรัสอย่างชัดเจน การแจ้งให้ทราบโดยตรง และการกำหนดสิ่งทั้งหลายอย่างชัดแจ้ง เพื่อที่ผู้คนจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงนำทางผู้คนของอิสราเอล โดยตรัสบอกพวกเขาถึงวิธีถวายเครื่องบูชาและวิธีสร้างพระวิหาร  ดังนั้น พวกเจ้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตของการแสวงหาที่จริงจังจริงใจอีกต่อไปอย่างที่เจ้าเคยทำหลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จจากไป  พวกเจ้าควรต้องคลำหาหนทางของเจ้าอย่างช้าและระมัดระวังต่อไปโดยผ่านทางพระราชกิจในการเผยแผ่พระกิตติคุณในอนาคตหรือไม่?  พวกเจ้าควรต้องงุ่มง่ามพยายามค้นหาหนทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตหรือไม่?  พวกเจ้าจำต้องคลำสะเปะสะปะเพื่อที่จะหยั่งรู้ว่าพวกเจ้าควรปฏิบัติหน้าที่ของพวกเจ้าเองอย่างไรหรือไม่?  จำเป็นหรือไม่ที่พวกเจ้าจะต้องหมอบราบกับพื้น ขณะแสวงหา เพื่อที่จะรู้ว่าพวกเจ้าควรเป็นพยานอย่างไร?  จำเป็นหรือไม่ที่พวกเจ้าจะต้องอดอาหารและอธิษฐานเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเจ้าควรแต่งกายหรือใช้ชีวิตอย่างไร?  จำเป็นหรือไม่ที่พวกเจ้าจะต้องอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าในสวรรค์เพื่อที่จะรู้ว่าพวกเจ้าควรยอมรับการถูกพิชิตโดยพระเจ้าอย่างไร?  จำเป็นหรือไม่ที่พวกเจ้าจะต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อที่จะรู้ว่าพวกเจ้าควรเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร?  มีผู้คนจำนวนท่ามกลางพวกเจ้าที่กล่าวว่าเจ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะเจ้าไม่เข้าใจ ผู้คนเพียงแค่ไม่ใส่ใจต่อพระราชกิจของพระเจ้าในสมัยปัจจุบัน!  เราได้กล่าววจนะหลายคำไว้นานมาแล้ว แต่พวกเจ้าไม่เคยใส่ใจแม้แต่น้อยที่จะอ่านวจนะเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเจ้าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร  แน่นอนว่า ในยุคของวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทรงขับเคลื่อนผู้คนเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขารู้สึกถึงความชื่นชมยินดี และพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่วมกับมนุษย์  นี่คือแหล่งที่มาของความรู้สึกที่พิเศษและให้ความยินดีเหล่านั้น[ก]ที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า  นานๆ ครั้ง วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าทรงน่ารักชื่นชมยิ่งนักและช่วยไม่ได้ที่เจ้าจะทำได้เพียงแค่อธิษฐานต่อพระองค์ว่า “โอ้พระเจ้า!  ความรักของพระองค์ช่างงดงามยิ่งนักและพระฉายาของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ยิ่งนัก  ข้าพระองค์ปรารถนาจะรักพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ข้าพระองค์ปรารถนาจะอุทิศทั้งหมดของตัวข้าพระองค์เองเพื่อสละชีวิตทั้งชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะมอบอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระองค์ ตราบเท่าที่มันเป็นไปเพื่อพระองค์ ตราบเท่าที่ในการทำเช่นนี้ข้าพระองค์สามารถรักพระองค์ได้...”  นี่คือความรู้สึกของความยินดีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบให้เจ้า นั่นไม่ใช่ความรู้แจ้ง อีกทั้งนั่นไม่ใช่ความกระจ่าง นั่นเป็นประสบการณ์ของการถูกขับเคลื่อน  ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว กล่าวคือ บางครั้งเมื่อเจ้าอยู่ระหว่างทางไปทำงาน เจ้าจะอธิษฐานและเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า และเจ้าจะถูกขับเคลื่อนจนถึงจุดที่ว่าน้ำตาจะนองหน้าของเจ้า และเจ้าจะสูญเสียการควบคุมตัวเองทั้งหมด และเจ้าจะกระวนกระวายใจที่จะค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมที่ซึ่งเจ้าสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกท่วมท้นทั้งหมดภายในหัวใจของเจ้าได้...จะมีบางเวลาที่เจ้าอยู่ในสถานที่สาธารณะบางแห่ง และเจ้าจะรู้สึกว่าเจ้าชื่นชมกับความรักของพระเจ้าอย่างมาก รู้สึกว่าโชคชะตาของเจ้านั้นไม่ใช่อะไรเลยนอกจากจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือรู้สึกว่าเจ้ากำลังใช้ชีวิตของเจ้าโดยมีความหมายมากกว่าใครอื่นทั้งสิ้น  เจ้าจะรู้อย่างลึกซึ้งว่าพระเจ้าได้ทรงยกย่องเจ้า และรู้ว่านี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับเจ้า  ในซอกหลืบส่วนลึกที่สุดในหัวใจของเจ้า เจ้าจะรู้สึกว่ามีความรักชนิดหนึ่งในพระเจ้าที่ไม่สามารถแสดงออกได้และยากหยั่งถึงสำหรับมนุษย์ ราวกับว่าเจ้ารู้จักสิ่งนั้นแต่ไม่มีทางที่จะอธิบายสิ่งนั้นได้ ทำให้เจ้าหยุดเพื่อคิดอยู่เสมอ แต่ทิ้งให้เจ้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะแสดงออกถึงสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์  ในเวลาเช่นนี้ เจ้าจะถึงกับลืมว่าเจ้าอยู่ที่ไหน และเจ้าจะร้องเรียกออกมาว่า “โอ้พระเจ้า!  พระองค์ทรงยากหยั่งถึงยิ่งนักและทรงเป็นที่รักยิ่งนัก!”  การนี้จะทิ้งให้ผู้คนพิศวง  แต่สิ่งต่างๆ ทั้งหมดเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งพอควร  พวกเจ้าได้รับประสบการณ์ในเรื่องเช่นนี้มากมายหลายครั้ง  นี่คือชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงมอบให้เจ้าในวันนี้และชีวิตที่เจ้าควรดำเนินไป ณ ตอนนี้  มันไม่ได้เป็นไปเพื่อหยุดยั้งเจ้าไม่ให้ใช้ชีวิต แต่ตรงกันข้ามเพื่อเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเจ้า  นั่นคือความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายหรือแสดงออกได้  นั่นยังเป็นความรู้สึกแท้จริงของมนุษย์อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ นั่นเป็นพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  เจ้าอาจเข้าใจสิ่งนั้นในหัวใจของเจ้า แต่เจ้าไม่มีทางที่จะบรรยายออกมาได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะกับใครก็ตาม  นี่ไม่ใช่เพราะเจ้าพูดช้าหรือเพราะเจ้าพูดตะกุกตะกัก แต่เป็นเพราะนั่นเป็นความรู้สึกชนิดที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้  เจ้าได้รับอนุญาตให้ชื่นชมไปกับสิ่งเหล่านี้ในวันนี้ และนี่คือชีวิตที่เจ้าควรดำเนินไป  แน่นอนว่า แง่มุมอื่นๆ ของชีวิตของเจ้านั้นไม่ได้ว่างเปล่า เป็นเพียงว่าประสบการณ์ของการถูกขับเคลื่อนนี้กลายเป็นความชื่นบานชนิดหนึ่งในชีวิตของเจ้าที่ทำให้เจ้าเต็มใจเสมอที่จะชื่นชมไปกับประสบการณ์เช่นนั้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  แต่เจ้าควรรู้ว่าการถูกขับเคลื่อนเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่เจ้าอาจได้รับพลังที่อยู่เหนือเนื้อหนังและขึ้นสู่สวรรค์ชั้นที่สามหรือเดินทางไปทั่วโลก  ในทางตรงกันข้าม นั่นเป็นดังนั้นเพื่อที่เจ้าอาจรู้สึกและลิ้มรสชาติความรักของพระเจ้าที่เจ้าชื่นชมในวันนี้ อาจได้รับประสบการณ์กับนัยสำคัญแห่งพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้ และทำให้ตัวเจ้าเองคุ้นเคยกับความเอาพระทัยใส่และการปกป้องจากพระเจ้าอีกครั้ง  สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อที่เจ้าอาจได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบัติในวันนี้—นี่คือเป้าหมายของพระเจ้าในการปฏิบัติพระราชกิจนี้

การแสวงหาและการคลำสะเปะสะปะคือแบบวิธีของชีวิตก่อนการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า  ในเวลานั้นผู้คนไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้และดังนั้นจึงไม่มีตัวเลือกนอกจากจะแสวงหาและคลำสะเปะสะปะ  วันนี้เจ้าได้เห็นพระเจ้าแล้วและพระองค์ตรัสบอกเจ้าโดยตรงว่าเจ้าควรปฏิบัติอย่างไร นี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่จำเป็นต้องคลำสะเปะสะปะหรือแสวงหาอีกต่อไป  เส้นทางที่พระองค์ทรงนำทางมนุษย์คือเส้นทางของความจริง และสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ตรัสบอกแก่มนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ได้รับคือชีวิตและความจริง เจ้ามีหนทาง ชีวิตและความจริง ดังนั้นมีความจำเป็นใดเล่าที่จะต้องแสวงหาไปทุกหนแห่ง?  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจสองช่วงระยะในเวลาเดียวกัน  หากว่า เมื่อเราได้พูดวจนะของเราจบแล้ว ผู้คนไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างระมัดระวังและไล่ตามเสาะหาความจริงอย่างถูกต้องเหมาะสม ยังคงกระทำการอย่างที่พวกเขาเคยทำในยุคพระคุณ คลำสะเปะสะปะราวกับว่าพวกเขาตาบอด อธิษฐานและแสวงหาอยู่เนืองนิตย์ นั่นคงจะไม่หมายความว่างานของเราช่วงระยะนี้—คืองานแห่งวจนะ—กำลังกระทำไปโดยไร้ซึ่งประโยชน์หรอกหรือ?  แม้เราอาจได้พูดวจนะของเราจบแล้ว ผู้คนยังคงไม่เข้าใจอย่างครบถ้วน และนี่เป็นเพราะพวกเขาขาดพร่องขีดความสามารถ  ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ชีวิตของคริสตจักรและโดยผ่านทางการสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน  ก่อนหน้านั้น ในยุคพระคุณ แม้ว่าพระเจ้าจะทรงจุติเป็นมนุษย์ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งพระวจนะ ซึ่งเป็นเหตุผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจวิธีนั้น ณ เวลานั้น เพื่อที่จะทรงรักษาพระราชกิจไว้  ในเวลานั้นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจเป็นหลัก แต่บัดนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์พระองค์เองที่กำลังทรงปฏิบัติพระราชกิจ หลังจากที่ได้ทรงเข้ารับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แทน  ก่อนหน้านั้น ตราบเท่าที่ผู้คนอธิษฐานบ่อยๆ พวกเขาได้รับประสบการณ์กับสันติสุขและความชื่นบาน มีการตำหนิและการลงโทษ  นี่คือพระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์  บัดนี้สภาวะเหล่านี้มีน้อยมาก  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจได้ประเภทเดียวเท่านั้นในยุคใดยุคหนึ่ง  หากพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจสองประเภทในเวลาเดียวกัน โดยที่เนื้อหนังปฏิบัติงานประเภทหนึ่งและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจอีกประเภทหนึ่งภายในผู้คน และหากสิ่งที่เนื้อหนังได้กล่าวไม่ถือว่าสำคัญ และสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงปฏิบัติเท่านั้นที่ถือว่าสำคัญ เช่นนั้นแล้วพระคริสต์คงจะไม่มีความจริง หนทาง หรือชีวิตใดๆ ที่จะตรัสถึง  นี่คงจะเป็นความขัดแย้งในตัวเอง  พระวิญญาณบริสุทธิ์น่าจะทรงพระราชกิจเช่นนี้หรือไม่?  พระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์และทรงพระปรีชาญาณ ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม และพระองค์ไม่ทรงทำความผิดพลาดประการใดเลย

มีการเบี่ยงเบนและข้อผิดพลาดมากเกินไปในประสบการณ์ในอดีตของผู้คน  มีบางสิ่งบางอย่างที่ผู้คนที่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติถูกกำหนดมาให้มีหรือทำ หรือมีความผิดพลาดที่ยากจะหลีกเลี่ยงในชีวิตมนุษย์ และเมื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไม่ดีพอ ผู้คนก็โยนความรับผิดชอบในสิ่งนั้นให้กับพระเจ้า  มีน้องสาวคนหนึ่งที่มีแขกมาเยี่ยมเธอที่บ้าน ขนมปังนึ่งของเธอนึ่งมาไม่ดี ดังนั้นเธอจึงคิดว่า “นี่คงจะเป็นความมีวินัยของพระเจ้า พระเจ้ากำลังทรงจัดการกับหัวใจอันทะนงตัวของข้าพเจ้าอีกครั้ง ความทะนงตัวของข้าพเจ้านั้นมีมากเกินไปจริงๆ”  ที่จริงแล้ว ในแง่ของวิธีคิดตามปกติของมนุษย์ เมื่อแขกมาเยี่ยมเยือน เจ้ารู้สึกตื่นเต้นและสาละวนเร่งร้อน วุ่นวายในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ากำลังทำอยู่ และดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องปกติที่ข้าวจะไหม้ หรือไม่ก็อาหารนั้นลงเอยด้วยรสเค็มเกินไป  นี่เกิดขึ้นจากการตื่นเต้นเกินไป แต่ผู้คนกลับลงเอยด้วยการโยนให้เป็นเรื่อง “ความมีวินัยของพระเจ้า”  ในข้อเท็จจริงแล้ว การเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความผิดพลาดที่ถูกกระทำขึ้นในชีวิตมนุษย์  เจ้าจะไม่ได้เผชิญกับสิ่งเช่นนี้ด้วยหรือหากเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้า?  ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นผลลัพธ์จากความผิดพลาดที่กระทำโดยผู้คน—นั่นไม่ใช่กรณีที่ว่าความผิดพลาดเช่นนั้นเป็นการทรงปฏิบัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ความผิดพลาดเช่นนั้นไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับพระเจ้า  เช่นเมื่อเจ้ากัดลิ้นของเจ้าขณะกำลังกิน—นั่นจะเป็นความมีวินัยของพระเจ้าได้หรือไม่?  ความมีวินัยของพระเจ้ามีหลักการและตามปกติแล้วจะเห็นได้เมื่อเจ้ากระทำการทำให้ขุ่นเคืองโดยที่รู้ตัว  เฉพาะเมื่อเจ้าทำสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับคำพยานหรือพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น พระองค์จึงจะทรงบ่มวินัยเจ้า  ผู้คนเข้าใจความจริงเพียงพอในตอนนี้ที่จะมีความตระหนักรู้จากภายในถึงสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาทำ  ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้หรือที่เจ้าจะไม่รู้สึกอะไรเลยหากเจ้าได้ยักยอกเงินของคริสตจักรหรือเจ้าได้ใช้เงินนั้นอย่างชะล่าใจ?  เจ้าจะรู้สึกอะไรบางอย่างเมื่อทำเช่นนั้น  เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกอะไรบางอย่างเมื่อการกระทำนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น  เจ้าเข้าใจชัดเจนในหัวใจของเจ้าถึงสิ่งที่เจ้าทำซึ่งขัดกับมโนธรรมของเจ้า  เพราะผู้คนมีความชอบและความพึงพอใจของพวกเขาเอง พวกเขาจึงตามใจตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะรู้อย่างชัดเจนว่าจะนำความจริงไปปฏิบัติได้อย่างไร  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หลังจากที่พวกเขาทำอะไรบางอย่าง พวกเขาไม่รู้สึกถึงการตำหนิที่ประจักษ์ชัดหรือได้ก้าวผ่านความมีวินัยที่ชัดเจนใดๆ  นี่เป็นเพราะพวกเขาได้กระทำการทำให้ขุ่นเคืองโดยที่รู้ตัว ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงบ่มวินัยพวกเขา เมื่อเวลาของการพิพากษาอันชอบธรรมมาถึง แต่ละคนจะได้รับบทลงโทษจากพระเจ้าตามการกระทำของพวกเขา  ปัจจุบันนี้มีผู้คนบางคนในคริสตจักรที่ยักยอกเงิน บางคนที่ไม่รักษาขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง และบางคนที่ตัดสิน เยาะเย้ยท้าทาย และพยายามทำลายพระราชกิจของพระเจ้าอย่างลับๆ  กระนั้นแล้ว เหตุใดทุกอย่างยังคงเป็นไปด้วยดีกับพวกเขา?  เมื่อทำสิ่งทั้งหลายเช่นนั้น พวกเขามีการตระนักรู้และรู้สึกถึงการตำหนิตำเตียนในหัวใจของพวกเขา และเพราะการนี้บางครั้งพวกเขาจึงทนทุกข์จากการตีสอนและกระบวนการถลุง แต่พวกเขาก็ไร้ยางอายมากเกินไป!  เช่นเดียวกับเมื่อผู้คนกระทำการสำส่อน—พวกเขาตระหนักรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ในเวลานั้น แต่ตัณหาของพวกเขานั้นมากเกินไปและพวกเขาไม่สามารถควบคุมตัวพวกเขาเองได้  ถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงบ่มวินัยพวกเขา นั่นก็จะไม่ประสบผลอันใด ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงบริหารความมีวินัย  หากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงบ่มวินัยพวกเขาแล้ว หากว่าพวกเขาไม่รู้สึกถึงการตำหนิติเตียนและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเนื้อหนังของพวกเขา จะมีการตำหนิตำเตียนใดได้หลังจากนั้นเล่า?  การกระทำได้เกิดขึ้นแล้ว—จะมีการบ่มวินัยอันใดได้เล่า?  นั่นเพียงแค่พิสูจน์ว่าพวกเขานั้นไร้ยางอายมากเกินไปและขาดสภาวะความเป็นมนุษย์ และเพียงแค่พิสูจน์ว่าพวกเขาสมควรกับคำสาปแช่งและการลงโทษ!  พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจโดยที่ไม่จำเป็น  หากเจ้ารู้ความจริงดีมากแต่ไม่ได้นำความจริงนั้นไปปฏิบัติ หากเจ้าสามารถกระทำการชั่วร้ายใดๆ ก็ได้ เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าสามารถรอได้ก็คือการมาถึงของวันนั้นเมื่อเจ้าจะถูกลงโทษไปพร้อมกับคนชั่ว  นี่คือบทอวสานที่ดีที่สุดสำหรับเจ้า!  บัดนี้เราได้ประกาศเรื่องมโนธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ  หากผู้คนขาดมโนธรรม เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ได้สูญเสียความมีวินัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแล้ว พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาปรารถนาและพระเจ้าไม่ใส่พระทัยพวกเขา  บรรดาผู้ที่มีมโนธรรมและเหตุผลอย่างแท้จริงจะตระหนักรู้ถึงสิ่งนั้นเมื่อพวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิด  พวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจทันทีที่พวกเขารู้สึกถึงการตำหนิติเตียนในมโนธรรมของเขาเพียงเล็กน้อย พวกเขาจะก้าวผ่านการสู้รบอยู่ภายในและท้ายที่สุดแล้วจะละทิ้งเนื้อหนัง  พวกเขาจะไปไม่ถึงจุดที่พวกเขากระทำบางสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าอย่างรุนแรงเกินไป  ไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงบ่มวินัยและตีสอนพวกเขาหรือไม่ก็ตาม ผู้คนทั้งหมดจะมีความรู้สึกบางอย่างเมื่อพวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิด  ดังนั้น ผู้คนในขณะนี้จึงเข้าใจความจริงทุกชนิดและหากพวกเขาไม่นำความจริงเหล่านั้นไปปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็นปัญหาของมนุษย์  เราไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อผู้คนเยี่ยงนี้เลยสักนิด อีกทั้งเราก็ไม่ตั้งความหวังใดๆ สำหรับพวกเขา  เจ้าสามารถทำตามที่เจ้ายินดีทำได้!

เมื่อผู้คนบางคนมาอยู่รวมกัน พวกเขาวางพระวจนะของพระเจ้าไว้ด้านหนึ่ง และพูดคุยอยู่ตลอดเวลาถึงคนๆ นี้หรือคนๆ นั้นว่าเป็นอย่างไร  แน่นอนว่าการเป็นคนมีวิจารณญาณสักเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่ดี เพื่อที่ว่าไม่สำคัญว่าเขาจะไปที่ใด เขาจะไม่ถูกหลอกลวงโดยง่าย และไม่ถูกต้มตุ๋นหรือถูกหลอกโดยง่าย—นี่คือแง่มุมที่ผู้คนควรมีด้วยเช่นกัน  แต่เจ้าจำต้องไม่มุ่งเน้นเฉพาะแง่มุมนี้เพียงอย่างเดียว  การนี้เกี่ยวข้องกับด้านลบของสิ่งทั้งหลาย และเจ้าไม่สามารถจับตามองผู้คนอื่นๆ ได้ตลอดเวลา  บัดนี้เจ้ามีความรู้เรื่องวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจน้อยเกินไป การเชื่อในพระเจ้าของเจ้านั้นตื้นเขินเกินไป และเจ้ามีสิ่งที่เป็นบวกน้อยเกินไป  ผู้ที่เจ้าเชื่อคือพระเจ้า และผู้ที่เจ้าจำเป็นต้องเข้าใจคือพระเจ้า ไม่ใช่ซาตาน  หากเจ้าเพียงแต่ตระหนักว่าซาตานทำงานอย่างไรและวิธีทุกวิธีที่วิญญาณชั่วร้ายใช้ทำงาน แต่ไม่มีความรู้แต่อย่างใดเลยเกี่ยวกับพระเจ้า นั่นจะมีประโยชน์อันใดเล่า?  ไม่ใช่พระเจ้าหรอกหรือที่เจ้าเชื่อในวันนี้?  เหตุใดความรู้ของเจ้าจึงไม่ครอบคลุมเรื่องในเชิงบวกเหล่านี้เล่า?  เจ้าก็แค่ไม่ใส่ใจต่อแง่มุมด้านบวกของการเข้าสู่ อีกทั้งเจ้าไม่มีความสามารถในการจับความเข้าใจในสิ่งนั้น เช่นนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่เจ้าต้องการได้รับในความเชื่อของเจ้าเล่า?  เจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าควรไล่ตามเสาะหาอย่างไร?  เจ้ารู้มากมายเกี่ยวกับแง่มุมด้านลบ แต่เจ้ากลับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแง่มุมด้านบวกของการเข้าสู่ เช่นนั้นแล้ววุฒิภาวะของเจ้าจะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างไร?  บุคคลเช่นเจ้าที่ไม่พูดถึงอะไรนอกจากสงครามกับซาตาน จะมีความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้อะไรสำหรับการพัฒนาเล่า?  การเข้าสู่ของเจ้าจะไม่ล้าสมัยด้วยหรอกหรือ?  เจ้าจะสามารถได้รับอะไรจากงานปัจจุบันโดยการทำการนี้?  สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในขณะนี้ก็คือการที่เจ้าเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทำในขณะนี้ เข้าใจว่ามนุษย์ควรร่วมมืออย่างไร เข้าใจว่าพวกเขาควรรักพระเจ้าอย่างไร เข้าใจว่าพวกเขาควรเข้าใจพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร เข้าใจว่าพวกเขาควรเข้าสู่พระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสวันนี้อย่างไร เข้าใจว่าพวกเขาควรกินและดื่ม ได้รับประสบการณ์ และเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นอย่างไร เข้าใจว่าพวกเขาควรตอบสนองน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไร เข้าใจว่าจะถูกพิชิตอย่างสมบูรณ์โดยพระเจ้าและนบนอบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างไร...เหล่านี้คือสิ่งซึ่งเจ้าควรมุ่งเน้นและเป็นสิ่งซึ่งควรได้รับการเข้าสู่ในขณะนี้  เจ้าเข้าใจหรือไม่?  จะมีประโยชน์อะไรที่จะให้ความสนใจกับวิจารณญาณของผู้คนอื่นๆ เพียงอย่างเดียวเล่า?  เจ้าสามารถหยั่งรู้ซาตานได้ที่นี่ หยั่งรู้วิญญาณชั่วร้ายได้ที่นั่น—เจ้าสามารถมีความเข้าใจในวิญญาณชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์ได้ แต่หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะพูดอะไรได้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า การหยั่งรู้เช่นนั้นจะสามารถทำหน้าที่เป็นสิ่งทดแทนสำหรับการทำความเข้าใจพระเจ้าได้หรือไม่?  ก่อนหน้านั้นเราได้สามัคคีธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกถึงงานของวิญญาณชั่วร้าย แต่นี่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของการนั้น  แน่นอนว่าผู้คนควรมีการหยั่งรู้บ้างและนี่คือแง่มุมที่เหล่าผู้ซึ่งรับใช้พระเจ้าควรมี เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทำเรื่องโง่เขลาทั้งหลายและการขัดจังหวะพระราชกิจของพระเจ้า  อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นการมีความรู้ในเรื่องพระราชกิจของพระเจ้าและการเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า  ความรู้ใดของช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้าอยู่ที่นั่นภายในตัวเจ้าเล่า?  เจ้าสามารถพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของเจ้าเอง และสิ่งที่เจ้าควรเตรียมตัวเองให้พร้อมสรรพได้หรือไม่?  เจ้าสามารถพูดได้หรือไม่ว่าการเข้าสู่ใหม่ล่าสุดของเจ้าคืออะไร?  เจ้าควรสามารถเก็บเกี่ยวผลและสัมฤทธิ์การเข้าใจในการเข้าสู่ใหม่ได้  จงอย่าเสแสร้งทำเป็นงุนงงสับสน เจ้าต้องพยายามให้มากขึ้นในการเข้าสู่ใหม่เพื่อทำประสบการณ์และความรู้ของเจ้าเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และที่มากไปกว่านั้นคือเจ้าต้องได้รับการจับความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ใหม่ล่าสุดในปัจจุบันและวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการได้รับประสบการณ์  ที่มากไปกว่านั้นคือ โดยผ่านทางพระราชกิจใหม่และการเข้าสู่ใหม่ๆ เจ้าควรมีการหยั่งรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ออกนอกลู่นอกทางและล้าสมัยก่อนหน้านั้นของเจ้า และแสวงหาวิธีที่จะปลดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปเพื่อที่จะเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ  เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่เจ้าจำเป็นอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ที่จะต้องเข้าใจและเข้าสู่  เจ้าต้องเข้าใจความแตกต่างและสัมพันธภาพระหว่างการเข้าสู่เดิมและการเข้าสู่ใหม่  หากเจ้าไม่จับความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าได้เลย เนื่องจากเจ้าจะไม่สามารถตามทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  เจ้าต้องสามารถรับการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าที่ปกติและมีการสามัคคีธรรมที่ปกติ และใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ล้าสมัยก่อนหน้านั้นของเจ้าและมโนคติอันหลงผิดดั้งเดิมตามประเพณีของเจ้า เพื่อที่เจ้าอาจได้เข้าสู่การปฏิบัติใหม่และเข้าสู่พระราชกิจใหม่ของพระเจ้า  เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรที่จะสัมฤทธิ์  เราไม่ได้แค่เพียงขอให้เจ้าขบคิดอย่างแม่นยำในบัดนี้ว่าเจ้าจะพิสูจน์ความสามารถอย่างไร นี่ไม่ใช่เป้าหมาย  ในทางตรงกันข้ามเรากำลังขอให้เจ้ารับเอาการปฏิบัติความจริงของเจ้าและความเข้าใจการเข้าสู่ชีวิตของเจ้าอย่างจริงจัง  ความสามารถของเจ้าในการรู้จักตัวเจ้าเองไม่ใช่ตัวแทนวุฒิภาวะแท้จริงของเจ้า  หากเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์ในพระราชกิจของพระเจ้าได้ มีประสบการณ์และความเข้าใจความจริงในพระวจนะของพระเจ้าได้ และสามารถหยั่งรู้มโนคติอันหลงผิดและข้อผิดพลาดส่วนตัวก่อนหน้านั้นของเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือวุฒิภาวะแท้จริงของเจ้าและเป็นบางสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนควรสัมฤทธิ์

มีหลายสถานการณ์ที่พวกเจ้าเพียงแค่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร และเจ้ายิ่งรู้น้อยไปกว่านั้นอีกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างไร  บางครั้งเจ้าก็ทำบางสิ่งที่เป็นการไม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจน  โดยผ่านทางการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าจับความเข้าใจหลักการเฉพาะหน้าในเรื่องนั้นแล้ว ดังนั้นเจ้าจึงมีความรู้สึกภายในถึงการตำหนิติเตียนและความไม่สงบ แน่นอนว่านี่คือความรู้สึกที่คนเราจะรับรู้ได้เมื่ออยู่ภายใต้สมมุติฐานของการรู้ความจริงบางอย่างเท่านั้น  หากผู้คนไม่ร่วมมือหรือปฏิบัติโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าของวันนี้ เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็กำลังขัดขวางพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาจะรู้สึกถึงความไม่สงบภายในอย่างแน่นอน  สมมุติว่าเจ้าเข้าใจหลักการของแง่มุมเฉพาะแง่มุมหนึ่งแต่เจ้าไม่ปฏิบัติอย่างสอดคล้อง ดังนั้นแล้วเจ้าคงจะทนทุกข์กับความรู้สึกของการตำหนิติเตียนอยู่ภายใน  หากเจ้าไม่เข้าใจหลักการและไม่รู้จักแง่มุมของความจริงนี้เลยสักนิด เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่รู้สึกถึงสำนึกรับรู้ของการตำหนิติเตียนในเรื่องนี้เป็นแน่แท้  การตำหนิติเตียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในบริบทเสมอ  เจ้าคิดว่าที่เจ้าได้ทำให้พระราชกิจนั้นล่าช้า เป็นเพราะเจ้ายังไม่ได้อธิษฐานและยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  ในข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงแล้ว พระราชกิจนั้นไม่สามารถล่าช้าได้  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงขับเคลื่อนใครบางคน พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกจำกัดโดยใครเลย  เจ้ารู้สึกว่าเจ้าได้ทำให้พระเจ้าทรงผิดหวัง และนี่คือความรู้สึกที่เจ้าควรมีในมโนธรรมของเจ้า  การที่เจ้าจะสามารถได้รับความจริงหรือไม่ก็นั้น นั่นเป็นเรื่องของเจ้าเองและไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า  บางครั้งเป็นมโนธรรมของเจ้าเองที่รู้สึกว่าถูกกล่าวหา แต่นี่ไม่ใช่ความรู้แจ้งหรือความกระจ่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อีกทั้งไม่ใช่การตำหนิติเตียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน  ในทางตรงกันข้ามนั่นคือความรู้สึกภายในมโนธรรมของมนุษย์  หากเจ้ากระทำการอย่างมัวเมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระเจ้า คำพยานของพระเจ้า หรือพระราชกิจของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยเจ้าไป  แต่มีขีดจำกัด—พระเจ้าจะไม่ทรงยุ่งกับเจ้าในเรื่องเล็กน้อยและปกติทั่วไป  พระองค์จะทรงเพิกเฉยต่อเจ้า  หากเจ้าละเมิดหลักการทั้งหลาย และเจ้าทำให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักและก่อกวนพระราชกิจของพระเจ้า พระองค์จะทรงปล่อยพระพิโรธกับเจ้าและจะไม่ทรงปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนที่สุด  ความผิดพลาดบางอย่างที่เจ้าทำนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงชีวิตมนุษย์  ตัวอย่างเช่น เจ้านึ่งขนมปังของเจ้าไม่ถูกวิธีและพูดว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงบ่มวินัยเจ้า—นี่เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลอย่างที่สุดที่จะพูด  ก่อนที่เจ้าจะได้มาเชื่อในพระเจ้า เรื่องประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ หรอกหรือ?  เจ้ารู้สึกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นความมีวินัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วนี่ไม่ใช่กรณีเช่นนั้น (นอกจากรูปการณ์แวดล้อมพิเศษบางอย่าง) เพราะพระราชกิจนี้ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยทั้งหมด แต่ตรงกันข้ามกลับมาจากความรู้สึกของมนุษย์  อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนที่มีความเชื่อจะคิดตามแนวความคิดเหล่านี้  เจ้าไม่อาจมีความคิดแบบนี้ได้เมื่อเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้า  เมื่อเจ้าได้เชื่อในพระเจ้าแล้ว เจ้าได้เริ่มที่จะใช้เวลามากขึ้นในการใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ และดังนั้นเจ้าจึงได้มาคิดตามแนวความคิดเหล่านี้โดยธรรมชาติ  นี่เกิดขึ้นจากการคิดของผู้คนปกติและเกี่ยวข้องกับวิธีการคิดของพวกเขา  แต่เราจะขอบอกเจ้าว่า การคิดเช่นนั้นไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  นี่คือตัวอย่างของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแสดงปฏิกิริยาตามปกติแก่ผู้คนโดยผ่านทางความคิดของพวกเขา แต่เจ้าจำต้องเข้าใจว่าปฏิกิริยานี้ไม่ใช่พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  การมี “ความรู้” ประเภทนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้ามีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ความรู้ของเจ้าไม่ได้เกิดจากความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นับประสาอะไรที่สิ่งนั้นจะเป็นพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  นั่นเป็นเพียงแค่ผลของความคิดของมนุษย์ปกติ และนั่นไม่มีความเชื่อมโยงอย่างสิ้นเชิงกับความรู้แจ้งหรือความกระจ่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์—เหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่แยกชัดโดยสิ้นเชิง  ความคิดของมนุษย์ปกติเช่นนั้นไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจเพื่อทำให้ผู้คนรู้แจ้ง โดยทั่วไปแล้วพระองค์ทรงมอบความรู้ในเรื่องพระราชกิจของพระเจ้าแก่พวกเขา และความรู้ในเรื่องการเข้าสู่ที่แท้จริงและสภาวะที่แท้จริงของพวกเขา  พระองค์ยังทรงยอมให้พวกเขาเข้าใจเจตนารมณ์อันเร่งด่วนของพระเจ้าและข้อพึงประสงค์ของพระองค์สำหรับมนุษย์ในวันนี้อีกด้วย เพื่อที่พวกเขาจะมีความแน่วแน่ที่จะพลีอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัย เพื่อรักพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญกับการข่มเหงและความทุกข์ยาก และยืนหยัดเป็นพยานให้กับพระเจ้าถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงการหลั่งโลหิตหรือสละชีวิตของพวกเขาก็ตาม และทำเช่นนั้นโดยไม่เสียใจ  หากว่าเจ้ามีความแน่วแน่ประเภทนี้ ก็หมายความว่าเจ้ามีสัญญาณเริ่มต้นและพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์—แต่จงรู้ไว้ว่าเจ้าไม่ได้มีสัญญาณเริ่มต้นเช่นนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปทุกขณะ  บางครั้งในที่ประชุมเมื่อเจ้าอธิษฐานและกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าสามารถรู้สึกได้ว่าถูกขับเคลื่อนและได้รับแรงบันดาลใจยิ่งนัก เป็นความรู้สึกใหม่และสดมากเมื่อผู้อื่นแบ่งปันการสามัคคีธรรมบางส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาและการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า และหัวใจของเจ้าก็ชัดเจนและสว่างไสวอย่างสมบูรณ์แบบ  นี่คือพระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หากเจ้าเป็นผู้นำคนหนึ่งและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบความรู้แจ้งและความกระจ่างเป็นพิเศษแก่เจ้าเมื่อเจ้าไปยังคริสตจักรเพื่อทำงาน ทรงมอบความรู้ความเข้าใจเชิงลึกต่อปัญหาที่มีอยู่ภายในคริสตจักรแก่เจ้า ทรงยอมให้เจ้ารู้ว่าจะแบ่งปันการสามัคคีธรรมในเรื่องความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ทรงทำให้เจ้ารับผิดชอบด้วยความจริงจังจริงใจและเคร่งครัดในงานของเจ้าอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งหมดนี้คือพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เชิงอรรถ:

ก. ข้อความเดิมคือ “เหล่านี้คือบางส่วน”

ก่อนหน้า: เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)

ถัดไป: การปฏิบัติ (2)

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เส้นทาง… (1)

ในชั่วชีวิตของพวกเขา ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาจะเผชิญกับความผิดพลาดล้มเหลวประเภทใด และพวกเขาจะอยู่ภายใต้กระบวนการถลุงประเภทใด...

ผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้

แท้จริงแล้ว พระราชกิจที่ทรงกำลังทำอยู่ตอนนี้คือการทำให้ผู้คนละทิ้งซาตาน บรรพบุรุษเก่าแก่ของพวกเขา...

บทที่ 22

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง กระนั้นเขาก็ไม่ตระหนักรู้ถึงความล้ำค่าของความสว่าง  เขาไม่รู้เท่าทันถึงเนื้อแท้ของความสว่าง...

บทที่ 5

เสียงของวิญญาณของเราเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของเรา  พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่?  ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้