813 ความรู้ของเปโตรเกี่ยวกับพระเยซู

1 เปโตรได้ติดตามพระเยซูอยู่หลายปีและได้เห็นมากมายในพระองค์ที่ไม่มีอยู่ในผู้อื่น  ในชีวิตนั้น เปโตรได้ประเมินตัวเขาเองตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูทรงกระทำ  ที่ชัดเจนที่สุดคือ เนื้อสารที่พระเยซูได้ทรงเทศนานั้นได้รับการสลักในใจของเขา  เขาได้ทุ่มเทอุทิศและจงรักภักดีต่อพระเยซูอย่างถึงที่สุด และเขาไม่เคยกล่าวเรื่องคับข้องใจอันใดต่อพระองค์เลย  ผลก็คือ เขาจึงกลายเป็นมิตรสหายผู้สัตย์ซื่อของพระเยซูในทุกหนแห่งที่พระองค์เสด็จไป  เปโตรได้สังเกตการสอนของพระเยซู พระวจนะอันอ่อนสุภาพของพระองค์ พระกระยาหารที่พระองค์ทรงรับ เครื่องแต่งกายของพระองค์ ที่หลับนอนของพระองค์ และวิธีที่พระองค์ได้ทรงเดินทาง  เขาได้เอาอย่างพระเยซูในทุกเรื่องราว  เขาไม่เคยคิดว่าตนเองชอบธรรมเสมอแต่ได้ปลดทิ้งทั้งหมดที่พ้นสมัย ติดตามแบบอย่างของพระเยซูทั้งด้านคำพูดและความประพฤติ

2 ห้วงนั้นเองที่เปโตรรู้สึกได้ว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์ขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และโดยเหตุผลนี้ เขาจึงไม่มีตัวเลือกของตนเอง  เปโตรยังได้ซึมซับทั้งหมดที่พระเยซูทรงเป็นและใช้มันเป็นแบบอย่างด้วยเช่นกัน  พระชนม์ชีพของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงคิดว่าพระองค์เองชอบธรรมเสมอในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ แทนที่จะโอ้อวดพระองค์เอง พระองค์ได้ทรงเคลื่อนใจผู้คนด้วยความรัก  หลากหลายสิ่งได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูทรงเป็น และด้วยเหตุผลนี้เปโตรจึงได้เอาอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์  ประสบการณ์ของเปโตรทำให้เขามีสำนึกรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความน่ารักชื่นชมของพระเยซู

3 เขาได้กล่าวบางอย่างเช่น “ข้าพระองค์ได้เสาะหาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทั่วจักรวาล และข้าพระองค์ได้เห็นการอัศจรรย์ทั้งหลายของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่ง และดังนั้นข้าพระองค์จึงได้รับสำนึกรับรู้อันลุ่มลึกถึงความน่ารักชื่นชมขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  อย่างไรก็ตาม ข้าพระองค์ไม่เคยมีความรักอันจริงแท้ในหัวใจของข้าพระองค์เองเลย และข้าพระองค์ไม่เคยเห็นความน่ารักชื่นชมขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วยตาของข้าพระองค์เอง  วันนี้ ในสายพระเนตรขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพระองค์ได้รับการพิจารณาตัดสินด้วยความโปรดปรานโดยพระองค์ตลอดมา และในที่สุดข้าพระองค์ก็ได้รู้สึกถึงความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า  ในที่สุดข้าพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าไม่เพียงแค่การได้ทรงสร้างสรรพสิ่งของพระเจ้าที่ทำให้มนุษยชาติรักพระองค์เท่านั้น แต่ในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้พบความน่ารักชื่นชมอันไร้ขอบเขตของพระองค์อีกด้วย  นั่นอาจสามารถเป็นไปได้อย่างไรที่จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่มองเห็นได้ในขณะนี้”?

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” ว่าด้วยชีวิตของเปโตร

ก่อนหน้า: 812 เปโตรมุ่งเน้นการรู้จักพระเจ้าไปในทางที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

ถัดไป: 814 เจ้าตระหนักรู้ถึงภารกิจของเจ้าหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger