844 พระเจ้าจะทรงทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อมก็ต่อเมื่อเจ้าเดินบนเส้นทางของเปโตรเท่านั้น

Verse 1

สิ่งที่พระเยซูตรัสกับเปโตร

คือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับผู้คนปัจจุบัน

ความรู้และการเข้าสู่ของมนุษย์

ต้องไปถึงระดับของเปโตร

สอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ และเส้นทางนี้

พระเจ้าจะทรงทำให้ทุกคนเพียบพร้อม

พวกเจ้าเช่นกันต้องได้รับประสบการณ์เหมือนเปโตร

ดอกผลที่เปโตรได้รับต้องสำแดงในพวกเจ้า

พวกเจ้าต้องได้รับความเจ็บปวดดั่งเปโตร


Chorus

เส้นทางที่พวกเจ้าเดินคือเส้นทางเดียวกับเปโตร

ความปวดร้าวของพวกเจ้าเป็นเหมือนเปโตรเช่นกัน

เมื่อได้รับความรุ่งโรจน์และใช้ชีวิตที่แท้จริง

เช่นนั้นแล้วเจ้ามีรูปแบบชีวิตเหมือนเปโตร

เส้นทางนั้นเหมือนกัน

คนเราได้รับความเพียบพร้อมโดยการติดตามเส้นทาง


Verse 2

พวกเจ้าต้องชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางเดิน

และเส้นทางที่จะเดินในวันข้างหน้า

สิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำให้เพียบพร้อม

และสิ่งที่พวกเจ้าได้รับการไว้วางพระทัย


Chorus

เส้นทางที่พวกเจ้าเดินคือเส้นทางเดียวกับเปโตร

ความปวดร้าวของพวกเจ้าเป็นเหมือนเปโตรเช่นกัน

เมื่อได้รับความรุ่งโรจน์และใช้ชีวิตที่แท้จริง

เช่นนั้นแล้วเจ้ามีรูปแบบชีวิตเหมือนเปโตร

เส้นทางนั้นเหมือนกัน

คนเราได้รับความเพียบพร้อมโดยการติดตามเส้นทาง


Bridge

สักวันพวกเจ้าจะถูกทดสอบ

หากแม้นสามารถได้รับแรงดลใจ

จากประสบการณ์ของเปโตร

นั่นคือเดินบนเส้นทางของเขา

พระเจ้าทรงชมเชยเปโตรเพราะความเชื่อแท้จริง

และความรักความจงรักภักดีต่อพระเจ้า

เขามีความซื่อสัตย์และถวิลหาพระเจ้า

เปโตรจึงได้รับการทำให้เพียบพร้อม

แม้นเจ้ามีรักและความเชื่อเช่นเปโตร

พระเยซูจะต้องทำให้เจ้าเพียบพร้อม


Chorus

เส้นทางที่พวกเจ้าเดินคือเส้นทางเดียวกับเปโตร

ความปวดร้าวของพวกเจ้าเป็นเหมือนเปโตรเช่นกัน

เมื่อได้รับความรุ่งโรจน์และใช้ชีวิตที่แท้จริง

เช่นนั้นแล้วเจ้ามีรูปแบบชีวิตเหมือนเปโตร

เส้นทางนั้นเหมือนกัน

คนเราได้รับความเพียบพร้อมโดยการติดตามเส้นทาง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เปโตรได้มารู้จักพระเยซูได้อย่างไร

ก่อนหน้า: 843 เจ้าคือผู้ซึ่งเสาะแสวงที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรือไม่?

ถัดไป: 845 มีเพียงผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อมเท่านั้นที่สามารถรักพระองค์ได้อย่างแท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger