399 เส้นทางแห่งการเชื่อในพระเจ้า คือเส้นทางแห่งการรักพระองค์

Intro

ทางแห่งการเชื่อในพระเจ้า

คือทางแห่งการรักพระองค์

หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เจ้าต้องมีรักเพื่อพระองค์


Verse 1

รักพระเจ้าหาใช่แค่เพียง

รักเพื่อตอบแทนรักพระองค์

หรือจิตสำนึกฟ้องให้รัก

แต่ต้องรักพระเจ้าแท้จริง


Pre-chorus 1

สำนึกไม่เร้าความรักต่อพระเจ้า

เมื่อเจ้ารับรู้ความดีงามของพระเจ้า

พระเจ้าสัมผัสวิญญาณเจ้า

สำนึกของเจ้าจักสำแดง


Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คน ต่อพระเจ้า


Verse 2

เมื่อพระเจ้าขับเคลื่อนวิญญาณคน

เมื่อความรู้ในใจพวกเขาเพิ่มพูน

เมื่อได้รับประสบการณ์ความรัก

พวกเขารักพระเจ้าด้วยสำนึก


Pre-chorus 2

รักพระเจ้าด้วยจิตสำนึก

นั้นไม่ผิด แต่ช่างต้อยต่ำ

เพราะทำเพื่อเพียงตอบแทนพระคุณ

แต่ไม่ทำให้คนทราบความจริง


Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คนต่อพระเจ้า


Verse 3

เมื่อพระวิญญาณมอบหมายงานให้คน

เมื่อคนเห็นและลิ้มรสรักพระองค์

และมีความรู้เรื่องพระเจ้า

จึงรักพระเจ้าอย่างแท้จริง


Pre-chorus 3

เมื่อพวกเขาเห็นว่าพระเจ้า

ควรค่าต่อรักของมวลมนุษย์

เห็นว่าพระเจ้าดีงามเช่นไร

พวกเขาจึงรักพระเจ้าแท้จริง


Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คนต่อพระเจ้า


Verse 4

ผู้ที่ไม่เข้าใจในพระเจ้า

จะรักพระเจ้าตามอุปทาน

และความชอบของตนเท่านั้น

มิใช่รักแท้จากหัวใจ


Pre-chorus 4

เมื่อมีคนเข้าใจพระเจ้า

ใจได้หันไปหาพระองค์

ความรักในใจของพวกเขา

จริงแท้ เป็นไปด้วยใจ


Bridge

มีเพียงคนจำพวกเช่นนั้น

ที่มีพระเจ้าอยู่ภายในใจ


Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คนต่อพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, รักอันจริงแท้สำหรับพระเจ้าเกิดขึ้นได้เอง

ก่อนหน้า: 398 เจ้าควรเสาะแสวงที่จะรักพระเจ้าในการเชื่อของเจ้า

ถัดไป: 400 การไล่ตามเสาะหาซึ่งผู้เชื่อควรติดตาม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger