438 เมื่อพวกเจ้าเปิดใจให้พระเจ้า

Verse 1

เมื่อพวกเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้า

และไม่รู้ธรรมชาติของพระองค์

หัวใจพวกเจ้าไม่มีวันเปิดรับพระองค์

ได้อย่างแท้จริง

ทันทีที่พวกเจ้าเข้าใจพระเจ้า

ก็จะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในพระทัย

และดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ในพระทัยพระองค์

ด้วยศรัทธาและด้วยความสนใจ

เมื่อพวกเจ้าดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ในพระทัย

วันแล้ววันเล่า ทีละนิดทีละหน่อย

เมื่อพวกเจ้าดื่มด่ำสิ่งที่อยู่ในพระทัย

หัวใจพวกเจ้าจะเปิดรับพระองค์


Chorus

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

จะเห็นความน่าเหยียดหยาม น่าขายหน้า

ของคำร้องขอที่ฟุ้งเฟ้อเห็นแก่ตัว

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

พวกเจ้าจะเห็นโลกไม่สิ้นสุดในพระทัย

และเข้าสู่อาณาจักรที่ไม่เคยพบพาน


Verse 2

ไม่มีความหลอกลวง ความชั่ว ความมืด

มีแต่ความจริงใจ ความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจ

จะเห็นว่ามีแต่ความสว่าง ความชอบธรรม

เมื่อพวกเจ้าเปิดหัวใจรับพระองค์

พระองค์นั้นคือความรัก ความอาทร

ความเมตตาไม่มีวันสิ้นสุด

ชีวิตพวกเจ้าจะสัมผัสความชื่นบาน

เมื่อพวกเจ้าเปิดหัวใจให้พระองค์

พระอำนาจ พระปรีชาญาณ

จะเต็มเปี่ยมโลกไม่สิ้นสุดในพระทัย

เช่นเดียวกับสิทธิอำนาจพระองค์

และความรักของพระองค์


Chorus

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

พวกเจ้าจะเห็นโลกไม่สิ้นสุดในพระทัย

และเข้าสู่อาณาจักรที่ไม่เคยพบพาน

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

เมื่อหัวใจพวกเจ้านั้นเปิดรับอย่างแท้จริง

พวกเจ้าสามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมี

อีกทั้งเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น


Outro

สิ่งที่นำความสุขความเศร้ามาให้พระองค์

นำความเสียพระทัยความกริ้วมาให้พระองค์

อยู่ตรงนั้นและมองเห็นได้โดยทุกคน

เมื่อพวกเจ้าเปิดใจรับพระองค์

และเชื้อเชิญพระองค์เข้ามา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 437 หันหัวใจทั้งหมดเข้าหาพระเจ้าเพื่อรักพระองค์

ถัดไป: 439 จงปล่อยให้พระเจ้าทรงเข้ามาสู่หัวใจของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger