46 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้

Intro

กิจการทั้งหลายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ช่างน่ามหัศจรรย์และช่างยิ่งใหญ่

แตรทั้งเจ็ดนั้นส่งเสียงดัง

ฟ้าร้องทั้งเจ็ดเสียงดังสนั่น

ชามทั้งเจ็ดถูกเทออกมา

โดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

สิ่งเหล่านี้จะถูกสำแดงออกมาให้เห็นอย่างเปิดเผย ไร้ซึ่งข้อกังขาใด ๆ


Verse 1

บรรดาผู้ที่มอบถวายตัวอย่างทุ่มเททั้งใจ

จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าแน่นอน

พวกที่อยากจะรักษาชีวิตตนเองไว้

ก็จะต้องสูญเสียชีวิตไป

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เจ้าไม่ควรหยุดยั้งย่างก้าวของเจ้าอีกต่อไป

สรวงสวรรค์และแผ่นดินโลกกำลังเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

ไม่มีที่ใดให้หลบซ่อนได้

มนุษย์จะร้องร่ำคร่ำครวญอย่างขมขื่น

ไม่มีทางเลือกใดอีก


Chorus

พระเจ้าทรงรักเราในทุก ๆ วัน

มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดได้

ไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับความโชคร้าย

หรือว่าได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า

ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

มนุษย์นั้นไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้เลย


Verse 2

จงติดตามพระราชกิจ

ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำในวันนี้

และแต่ละคนควรที่จะชัดเจนในตัวเอง

โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นเตือนความจำ

เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่พระราชกิจคืบหน้าไป

เจ้านั้นควรหมั่นมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

และเจ้าจงขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์

พระองค์จะทรงมอบความรู้แจ้ง

ให้เจ้าภายในแน่นอน

ในยามวิกฤติ พระองค์จะปกป้องเจ้าเอง


Chorus

พระเจ้าทรงรักเราในทุก ๆ วัน

มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดได้

ไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับความโชคร้าย

หรือว่าได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า

ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

มนุษย์นั้นไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้เลย


Verse 3

จงไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใด

พระเจ้าครองตัวตนเจ้าทั้งมวล

มีพระเจ้าทรงคอยปกป้องและเฝ้าดูแล

มีอะไรต้องกลัว

บัดนี้การบรรลุผลน้ำพระทัยพระเจ้า

ใกล้เข้ามาเต็มที

เจ้าจงเปิดดวงตาทางจิตวิญญาณ

สวรรค์จะเปลี่ยนแปรไป

จะเกรงกลัวไปไย เพียงพระเจ้าขยับพระหัตถ์

เพียงน้อยนิดเท่านั้น

แผ่นดินโลกและสวรรค์ก็แตกสลายได้ทันที

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

มีประโยชน์อันใดที่มนุษย์จะวิตกกังวลเดือดร้อนใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ใน

พระหัตถ์พระเจ้าเสมอหรอกหรือไร


Bridge

สวรรค์ และแผ่นดินโลก

เปลี่ยนแปลงได้ตามพระบัญชา

เราสามารถได้รับการทำให้เพียบพร้อม

เป็นไปตามพระบัญชา

จงอย่าได้ร้อนใจ เดินหน้าไปอย่างสงบนิ่ง

แต่เจ้าควรใส่ใจ และจงระแวดระวังให้ดี

จงเฝ้าระวังระไวเพราะน้ำพระทัยได้ลุล่วงแล้ว

โครงการของพระองค์เสร็จสิ้นสมบูรณ์

แผนของพระองค์ได้สำเร็จลง

บุตรของพระองค์ทั้งหมดได้มาถึงพระบัลลังก์

พวกเขาได้พิพากษาชนชาติทั้งมวล

คนทั้งปวงพร้อมพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์


Chorus

พระเจ้าทรงรักเราในทุก ๆ วัน

มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดได้

ไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับความโชคร้าย

หรือว่าได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า

ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

มนุษย์นั้นไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้เลย


Outro

พวกที่ก่อกวนข่มเหงคริสตจักร

และทำร้ายเหล่าพระบุตรของพระเจ้า

จะต้องถูกลงทัณฑ์อย่างหนักหน่วงรุนแรง

ไม่รอดพ้นแน่นอน

พวกที่ถวายหัวใจให้พระเจ้าอย่างแท้จริง

และยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่าง

พระเจ้าจะทรงรักพวกเขาตลอดไป

ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 42

ก่อนหน้า: 45 พระเจ้าอยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลก

ถัดไป: 47 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นคือพระชนม์ชีพซึ่งคืนพระชนม์อันเป็นนิรันดร์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger