710 การเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางอุปนิสัย

Verse 1

หากเจ้าสามารถติดตาม

วจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ ปัจจุบัน

ผ่านประสบการณ์พระราชกิจ

อุปนิสัยเจ้าจึงสามารถเปลี่ยน

หากเจ้าแสวงหาติดตาม

คำพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดำรัส

เจ้าคือผู้เชื่อฟังพระองค์

ตัวเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง


Pre-chorus

วจนะใหม่ของพระวิญญาณเปลี่ยนมนุษย์

หากเจ้ายึดติดอดีต ก็ไม่อาจเปลี่ยน

เจ้าต้องทำตามที่พระวิญญาณทรงนำ

เชื่อฟังทุกสิ่งพระเจ้าตรัส


Chorus

คนไม่อาจเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยตนเอง

ต้องโดนตีสอนพิพากษา

ถลุงและตัดแต่งโดยพระวจนะ

มีเพียงเมื่อนั้นจึงบรรลุ

การเชื่อฟังและความภักดีต่อพระเจ้า

มิใช่การแสร้งทำท่าทางหรือหลอกลวงพระองค์


Verse 2

ผ่านการถลุงของพระวจนะ

อุปนิสัยผู้คนนั้นเปลี่ยนแปลง

ถูกเปิดโปงพิพากษาโดยพระวจนะ

คนเลิกใจร้อนแต่กลายเป็นสำรวม

สำคัญที่สุดพวกเขานบนอบ

พระวจนะปัจจุบันและราชกิจ

ยุติมโนคติหลงผิด

และเต็มใจที่จะนบนอบ


Chorus

คนไม่อาจเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยตนเอง

ต้องโดนตีสอนพิพากษา

ถลุงและตัดแต่งโดยพระวจนะ

มีเพียงเมื่อนั้นจึงบรรลุ

การเชื่อฟังและความภักดีต่อพระเจ้า

มิใช่การแสร้งทำท่าทางหรือหลอกลวงพระองค์


Bridge

ก่อนนั้น การเปลี่ยนคือการละทิ้งตนเอง

การบ่มวินัย การทนทุกข์ของเนื้อหนัง

รวมทั้งการละทิ้งสิ่งที่เลือกชอบทางเนื้อหนัง

เป็นการเปลี่ยนอุปนิสัยประเภทหนึ่ง

วันนี้ทุกคนรู้ว่าการเชื่อฟัง

พระวจนะปัจจุบัน

และการรู้พระราชกิจใหม่

เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงแท้จริง

มโนคติหลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าจึงถูกลบ

จนรู้จักและเชื่อฟังพระเจ้า

นี่เท่านั้นคือการแสดงออกที่จริง

ของการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย


Chorus

คนไม่อาจเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยตนเอง

ต้องโดนตีสอนพิพากษา

ถลุงและตัดแต่งโดยพระวจนะ

มีเพียงเมื่อนั้นจึงบรรลุ

การเชื่อฟังและความภักดีต่อพระเจ้า

มิใช่การแสร้งทำท่าทางหรือหลอกลวงพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

ก่อนหน้า: 709 จงไล่ตามเสาะหาความจริงเพื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสัย

ถัดไป: 711 พฤติกรรมที่ดีไม่เทียบเท่าการเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสัย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger