106 ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำพระราชกิจแทนพระเจ้าได้

Verse 1

แผนการบริหารจัดการนั้นกระทำโดยพระเจ้า

ช่วงระยะแรกพระเจ้าทรงสร้างโลกเอง

ไม่มีผู้ใดที่สามารถสร้างมวลมนุษย์

ช่วงระยะที่สองคือไถ่มนุษย์ทั้งปวง

มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองทำให้แผนลุล่วงไป

ช่วงระยะที่สามจะทรงยุติทุกราชกิจ


Chorus

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

ไม่มีใครแทนที่ได้เลย

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

จากแรกเริ่มจนปัจจุบัน

แม้ทุกช่วงระยะนั้นดำเนินการ

ต่างสถานที่ยุคสมัย

ราชกิจล้วนกระทำโดยพระเจ้าหนึ่งเดียว

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้


Verse 2

แผนการบริหารจัดการนั้นกระทำโดยพระเจ้า

ทรงไถ่มนุษย์แล้วจึงพิชิต ทำให้เพียบพร้อม

และเพื่อพระองค์จะพิชิตซาตาน

ได้รับมนุษย์ ให้ชีวิตปกติไป

ทรงราชกิจท่ามกลางมนุษย์ และทรงนำผู้คน

ราชกิจบริหารจัดการทั้งปวง ทรงต้องกระทำเอง


Chorus

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

ไม่มีใครแทนที่ได้เลย

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

จากแรกเริ่มจนปัจจุบัน

แม้ทุกช่วงระยะนั้นดำเนินการ

ต่างสถานที่ ยุคสมัย

ราชกิจล้วนกระทำโดยพระเจ้าหนึ่งเดียว

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้ พระเจ้าเท่านั้น


Bridge

พระยาห์เวห์ทรงสร้างมนุษย์

แบ่งตามประเภทคน

จะทรงราชกิจในยุคสุดท้าย

ทุกคนจะถูกแบ่งประเภท

ไม่มีใครแทนพระองค์ได้เลย

ราชกิจสามช่วงระยะ

คือการทรงนำมนุษย์ทั้งปวง

เมื่อทุกช่วงระยะสิ้นสุดลง

ทั้งหมดจะอยู่ในพระอำนาจปกครอง


Chorus

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

ไม่มีใครแทนที่ได้เลย

พระเจ้าเท่านั้นทรงราชกิจได้

จากแรกเริ่มจนปัจจุบัน

แม้ทุกช่วงระยะนั้นดำเนินการ

ต่างสถานที่ยุคสมัย

ราชกิจล้วนกระทำโดยพระเจ้าหนึ่งเดียว

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี

นิมิตยิ่งใหญ่สุดที่มนุษย์ควรมี


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จักพระเจ้า

ก่อนหน้า: 105 พระราชกิจสามช่วงระยะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: 107 พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger