บทที่ 93

ความเป็นจริงสัมฤทธิผลต่อหน้าต่อตาคนเรา และทุกๆ สิ่งได้สัมฤทธิผลแล้ว จังหวะของงานของเราเร็วขึ้น ขึ้นสูงราวกับจรวดหลังจากที่ปล่อยออก  ไม่มีผู้ใดเคยคาดคิดถึงการนี้  พวกเจ้าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำพูดของเราก็หลังจากที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเท่านั้น  เชื้อสายของพญานาคใหญ่สีแดงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น และพวกเขาต้องถูกทำให้พบเห็นเป็นพยานกับกิจการอันมหัศจรรย์ของเราด้วยตาของพวกเขาเอง  อย่าคิดว่าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าเพราะเจ้าแน่ใจเกี่ยวกับเราหลังจากที่ได้เห็นกิจการของเราแล้ว—มันไม่ได้ง่ายเช่นนั้น!  เราจะทำให้คำพูดที่เราได้พูดและเหตุการณ์ที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วได้ลุล่วงอย่างแน่นอน และสิ่งเหล่านั้นจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ  ในประเทศจีน นอกเหนือจากคนส่วนน้อยที่เป็นบรรดาบุตรหัวปีของเราแล้ว ก็มีเล็กน้อยที่เป็นประชากรของเรา  ดังนั้นวันนี้ เราจึงพูดอย่างชัดเจนกับพวกเจ้า (เชื้อสายของพญานาคใหญ่สีแดงผู้ได้ข่มเหงเราอย่างมหันต์ที่สุด) ว่าพวกเจ้าต้องไม่ยึดมั่นในความหวังที่ยิ่งใหญ่ใดๆ และว่าจุดมุ่งเน้นของงานของเรา (นับตั้งแต่การสร้างโลก) อยู่ที่บรรดาบุตรหัวปีของเราและชนชาติหลายชนชาตินอกประเทศจีน  ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อบุตรหัวปีของเราเติบโต เจตจำนงของเราจะสัมฤทธิผล  (เมื่อบุตรหัวปีของเราเติบโต ทุกสรรพสิ่งจะเสร็จสิ้น เพราะมีการมอบภารกิจข้างหน้าให้แก่พวกเขา)  ตอนนี้เรายอมให้ผู้คนเหล่านี้มองเห็นส่วนของกิจการอันมหัศจรรย์ของเราเพื่อทำให้พญานาคใหญ่สีแดงอับอายเท่านั้น  ผู้คนเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะหรรษายินดีในการนั้นได้เลย แต่สามารถมีความสุขว่าพวกเขาทำการปรนนิบัติให้แก่เราได้เท่านั้น  และพวกเขาไม่มีทางเลือก ด้วยเหตุที่เรามีประกาศกฤษฎีกาบริหารของเราและไม่มีผู้ใดกล้าที่จะฝ่าฝืนประกาศกฤษฎีกาบริหารเหล่านี้

ตอนนี้เราสามัคคีธรรมเกี่ยวกับบางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมาของชาวต่างชาติ เพื่อที่พวกเจ้าอาจมีการรู้ล่วงหน้า ตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นพยานให้กับนามของเรา และยืนเหนือพวกเขาและปกครองพวกเขา  (เราพูดว่า “ยืนเหนือพวกเขาและปกครองพวกเขา” เพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางพวกเขายังคงเป็นผู้ที่ด้อยที่สุดท่ามกลางพวกเจ้า) ผู้คนเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว และในอนาคต พวกเขาจะชุมนุมกันในประเทศจีนเสมือนกับว่าโดยการจัดการเตรียมการที่มีมาก่อน พญานาคใหญ่สีแดงประหลาดใจและพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะต้านทาน แต่จงจำไว้หนึ่งอย่าง! แผนการบริหารจัดการได้เป็นจริงอย่างครบบริบูรณ์แล้ว และไม่มีสิ่งใดและมนุษย์ผู้ใดกล้าที่จะกีดขวางย่างก้าวของเรา เราให้การเผยแก่พวกเขาตลอดเวลา และพวกเขากระทำการโดยการปฏิบัติตามการทรงนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะไม่ทุกข์ทนกับเครื่องพันธนาการของพญานาคใหญ่สีแดงอย่างแน่นอน เพราะในเรา ทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยและปล่อยเป็นอิสระ  เราได้จัดการเตรียมการทุกสรรพสิ่งอย่างเหมาะสม และรอให้พวกเจ้าทำงานเตรียมการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงพวกเขา  เราได้พูดเช่นนั้นมาตลอด แต่พวกเจ้าส่วนใหญ่ยังคงเชื่อแค่ครึ่งเดียว  แล้วตอนนี้ล่ะ?  พวกเจ้าอึ้งตะลึงงัน ไม่ใช่หรือ?

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสิ่งรอง สิ่งหลักคือการที่พวกเจ้าทำงานเตรียมการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  อย่าตื่นกลัวไป  องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงพระราชกิจคือเรา และเมื่อเวลามาถึง เราจะทำงานของเราเอง  เราได้ตีพญานาคใหญ่สีแดงให้แตกเป็นเสี่ยงๆ  นั่นจึงกล่าวได้ว่า วิญญาณของเราได้ออกจากผู้คนทั้งหมดนอกเหนือจากบุตรหัวปีของเราแล้ว (และตอนนี้เป็นการง่ายยิ่งกว่าที่จะเผยผู้ที่เป็นเชื้อสายของพญานาคใหญ่สีแดง)  ผู้คนเหล่านี้ได้ทำการปรนนิบัติเราแล้วเสร็จแล้ว และเราจะส่งพวกเขากลับไปยังบาดาลลึก  (นี่หมายความว่าเราจะไม่ใช้พวกเขาคนใด  นับตั้งแต่นี้ไป บรรดาบุตรหัวปีของเราจะได้รับการเผยอย่างครบบริบูรณ์ และบรรดาผู้ที่อยู่ข้างเราและผู้ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเราจะเป็นบรรดาบุตรหัวปีของเรา)  บรรดาบุตรหัวปีของเรา พวกเจ้าสุขสำราญกับการอวยพรที่เราประทานให้แก่พวกเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ (เพราะผู้คนทั้งหมดที่เรารังเกียจได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาแล้ว) และต่อจากนี้ไปจะไม่มีเหตุการณ์การเยาะเย้ยท้าทายเราท่ามกลางพวกเจ้าอีก  พวกเจ้าแน่ใจเกี่ยวกับเราอย่างจริงแท้เต็มร้อย  (การนี้สำเร็จลุล่วงอย่างครบบริบูรณ์ในวันนี้เท่านั้น และเราได้กำหนดเวลานี้ไว้ก่อนแล้ว)  ทั้งหมดที่พวกเจ้ามีในหัวใจและจิตใจของพวกเจ้าคือความรักและความเคารพเราอย่างไม่รู้จบ และพวกเจ้าสรรเสริญเราและให้สิริแก่เราตลอดเวลา  พวกเจ้ากำลังใช้ชีวิตภายใต้การเอาใจใส่และการคุ้มครองปกป้องของความรักของเราในสวรรค์ชั้นที่สามอย่างแท้จริง  ช่างเป็นความเบิกบานและความสุขที่ไม่มีเสมอเหมือน!  มันคืออีกอาณาจักรหนึ่ง อาณาจักรที่ผู้คนเห็นว่าจินตนาการได้ยาก—โลกฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้!

ความวิบัติทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับ โดยที่แต่ละครั้งรุนแรงกว่าครั้งก่อนหน้า และสถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน  นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความวิบัติ ความวิบัติที่รุนแรงยิ่งกว่าที่จะมาถึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้  ปล่อยให้บรรดาบุตรของเราแยกสิ่งเหล่านั้นออก นี่คือประกาศกฤษฎีกาบริหารของเรา และเราได้จัดการเตรียมการประกาศนี้นานแล้ว  หมายสำคัญและการอัศจรรย์ทั้งหมดที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดขึ้นจากเรา ซึ่งปรากฏขึ้นทีละเหตุการณ์ต่อกลุ่มชนทั้งหมด (หมายถึงประชากรทั้งหมดของราชอาณาจักรของเรา)  แต่นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  อย่าได้ร้อนใจ  การเข้าสู่ราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ทุกคนได้พูดถึง—การเข้าสู่ราชอาณาจักรหมายถึงสภาวะใด?  แล้วราชอาณาจักรคืออะไร?  ราชอาณาจักรคือเมืองที่มีรูปร่างหรือไม่?  พวกเจ้าเข้าใจผิด  ราชอาณาจักรไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลก หรือในท้องฟ้าที่มีรูปร่าง แต่ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้  เฉพาะบรรดาผู้ที่เราได้ทำให้ครบบริบูรณ์อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ยอมรับนามของเราแล้วและชื่นชมพรของเราเท่านั้น ที่จะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรได้ โลกฝ่ายจิตวิญญาณที่มักกล่าวถึงก่อนหน้านี้คือพื้นผิวของราชอาณาจักร  อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย  บรรดาผู้ที่เข้าสู่ราชอาณาจักรต้องได้มาซึ่งคำสัญญาของเรา และต้องเป็นประชากรที่เราได้กำหนดไว้ก่อนและที่เราได้เลือกด้วยตัวเราเอง  ดังนั้น โลกฝ่ายจิตวิญญาณจึงไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนสามารถไปและมาได้ตามที่พวกเขาพอใจ  ความเข้าใจที่ผู้คนมีเกี่ยวกับการนี้เคยผิวเผินเป็นอย่างมาก และประกอบด้วยมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์แต่เพียงเท่านั้น  มีเพียงบรรดาผู้ที่เข้าสู่ราชอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถชื่นชมพร ดังนั้น ไม่เพียงแต่มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะชื่นชมพรเหล่านี้เท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น เขายังไร้ความสามารถที่จะมองเห็นพรเหล่านี้ด้วย  นี่คือประกาศกฤษฎีกาบริหารสุดท้ายของเรา

ก่อนหน้า: บทที่ 92

ถัดไป: บทที่ 94

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความล้ำลึกแห่งการทรงจุติเป็นมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู  ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ตอนที่เปโตรกำลังได้รับการตีสอนจากพระเจ้า  เขาได้อธิษฐานไปว่า “โอ้ พระเจ้า! เนื้อหนังของข้าพระองค์ไม่เชื่อฟัง...

ในความเชื่อ คนเราต้องมุ่งความสนใจไปที่ความเป็นจริง—การมีส่วนในพิธีกรรมทางศาสนาหาใช่ความเชื่อไม่

เจ้าถือพิธีปฏิบัติทางศาสนาอยู่กี่อย่าง?  เจ้าได้กบฏต่อพระวจนะของพระเจ้าและไปตามหนทางของเจ้าเองกี่ครั้งแล้ว?...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้