พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 93

ความเป็นจริงสัมฤทธิผลต่อหน้าต่อตาคนเรา และทุกๆ สิ่งได้สัมฤทธิผลแล้ว จังหวะของงานของเราเร็วขึ้น ขึ้นสูงราวกับจรวดหลังจากที่ปล่อยออก ไม่มีผู้ใดเคยคาดคิดถึงการนี้ พวกเจ้าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำพูดของเราก็หลังจากที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเท่านั้น เชื้อสายของพญานาคใหญ่สีแดงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น และพวกเขาต้องถูกทำให้พบเห็นเป็นพยานกับกิจการอันมหัศจรรย์ของเราด้วยตาของพวกเขาเอง อย่าคิดว่าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าเพราะเจ้าแน่ใจเกี่ยวกับเราหลังจากที่ได้เห็นกิจการของเราแล้ว—มันไม่ได้ง่ายเช่นนั้น! เราจะทำให้คำพูดที่เราได้พูดและเหตุการณ์ที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วได้ลุล่วงอย่างแน่นอน และสิ่งเหล่านั้นจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ ในประเทศจีน นอกเหนือจากคนส่วนน้อยที่เป็นบรรดาบุตรหัวปีของเราแล้ว ก็มีเล็กน้อยที่เป็นประชากรของเรา ดังนั้นวันนี้ เราจึงพูดอย่างชัดเจนกับพวกเจ้า (เชื้อสายของพญานาคใหญ่สีแดงผู้ได้ข่มเหงเราอย่างมหันต์ที่สุด) ว่าพวกเจ้าต้องไม่ยึดมั่นในความหวังที่ยิ่งใหญ่ใดๆ และว่าจุดมุ่งเน้นของงานของเรา (นับตั้งแต่การสร้างโลก) อยู่ที่บรรดาบุตรหัวปีของเราและชนชาติหลายชนชาตินอกประเทศจีน ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อบุตรหัวปีของเราเติบโต เจตจำนงของเราจะสัมฤทธิผล (เมื่อบุตรหัวปีของเราเติบโต ทุกสรรพสิ่งจะเสร็จสิ้น เพราะมีการมอบภารกิจข้างหน้าให้แก่พวกเขา) ตอนนี้เรายอมให้ผู้คนเหล่านี้มองเห็นส่วนของกิจการอันมหัศจรรย์ของเราเพื่อทำให้พญานาคใหญ่สีแดงอับอายเท่านั้น ผู้คนเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะหรรษายินดีในการนั้นได้เลย แต่สามารถมีความสุขว่าพวกเขาทำการปรนนิบัติให้แก่เราได้เท่านั้น และพวกเขาไม่มีทางเลือก ด้วยเหตุที่เรามีประกาศกฤษฎีกาบริหารของเราและไม่มีผู้ใดกล้าที่จะฝ่าฝืนประกาศกฤษฎีกาบริหารเหล่านี้

ตอนนี้เราสามัคคีธรรมเกี่ยวกับบางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมาของชาวต่างชาติ เพื่อที่พวกเจ้าอาจมีการรู้ล่วงหน้า ตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นพยานให้กับนามของเรา และยืนเหนือพวกเขาและปกครองพวกเขา (เราพูดว่า “ยืนเหนือพวกเขาและปกครองพวกเขา” เพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางพวกเขายังคงเป็นผู้ที่ด้อยที่สุดท่ามกลางพวกเจ้า) ผู้คนเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว และในอนาคต พวกเขาจะชุมนุมกันในประเทศจีนเสมือนกับว่าโดยการจัดการเตรียมการที่มีมาก่อน พญานาคใหญ่สีแดงประหลาดใจและพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะต้านทาน แต่จงจำไว้หนึ่งอย่าง! แผนการบริหารจัดการได้เป็นจริงอย่างครบบริบูรณ์แล้ว และไม่มีสิ่งใดและมนุษย์ผู้ใดกล้าที่จะกีดขวางย่างก้าวของเรา เราให้การเผยแก่พวกเขาตลอดเวลา และพวกเขากระทำการโดยการปฏิบัติตามการทรงนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะไม่ทุกข์ทนกับเครื่องพันธนาการของพญานาคใหญ่สีแดงอย่างแน่นอน เพราะในเรา ทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยและปล่อยเป็นอิสระ เราได้จัดการเตรียมการทุกสรรพสิ่งอย่างเหมาะสม และรอให้พวกเจ้าทำงานเตรียมการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงพวกเขา เราได้พูดเช่นนั้นมาตลอด แต่พวกเจ้าส่วนใหญ่ยังคงเชื่อแค่ครึ่งเดียว แล้วตอนนี้ล่ะ? พวกเจ้าอึ้งตะลึงงัน ไม่ใช่หรือ?

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสิ่งรอง สิ่งหลักคือการที่พวกเจ้าทำงานเตรียมการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด อย่าตื่นกลัวไป องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงพระราชกิจคือเรา และเมื่อเวลามาถึง เราจะทำงานของเราเอง เราได้ตีพญานาคใหญ่สีแดงให้แตกเป็นเสี่ยงๆ นั่นจึงกล่าวได้ว่า วิญญาณของเราได้ออกจากผู้คนทั้งหมดนอกเหนือจากบุตรหัวปีของเราแล้ว (และตอนนี้เป็นการง่ายยิ่งกว่าที่จะเผยผู้ที่เป็นเชื้อสายของพญานาคใหญ่สีแดง) ผู้คนเหล่านี้ได้ทำการปรนนิบัติเราแล้วเสร็จแล้ว และเราจะส่งพวกเขากลับไปยังบาดาลลึก (นี่หมายความว่าเราจะไม่ใช้พวกเขาคนใด นับตั้งแต่นี้ไป บรรดาบุตรหัวปีของเราจะได้รับการเผยอย่างครบบริบูรณ์ และบรรดาผู้ที่อยู่ข้างเราและผู้ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเราจะเป็นบรรดาบุตรหัวปีของเรา) บรรดาบุตรหัวปีของเรา พวกเจ้าสุขสำราญกับการอวยพรที่เราประทานให้แก่พวกเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ (เพราะผู้คนทั้งหมดที่เรารังเกียจได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาแล้ว) และต่อจากนี้ไปจะไม่มีเหตุการณ์การเยาะเย้ยท้าทายเราท่ามกลางพวกเจ้าอีก พวกเจ้าแน่ใจเกี่ยวกับเราอย่างจริงแท้เต็มร้อย (การนี้สำเร็จลุล่วงอย่างครบบริบูรณ์ในวันนี้เท่านั้น และเราได้กำหนดเวลานี้ไว้ก่อนแล้ว) ทั้งหมดที่พวกเจ้ามีในหัวใจและจิตใจของพวกเจ้าคือความรักและความเคารพเราอย่างไม่รู้จบ และพวกเจ้าสรรเสริญเราและให้สิริแก่เราตลอดเวลา พวกเจ้ากำลังใช้ชีวิตภายใต้การเอาใจใส่และการคุ้มครองปกป้องของความรักของเราในสวรรค์ชั้นที่สามอย่างแท้จริง ช่างเป็นความเบิกบานและความสุขที่ไม่มีเสมอเหมือน! มันคืออีกอาณาจักรหนึ่ง อาณาจักรที่ผู้คนเห็นว่าจินตนาการได้ยาก—โลกฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้!

ความวิบัติทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับ โดยที่แต่ละครั้งรุนแรงกว่าครั้งก่อนหน้า และสถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความวิบัติ ความวิบัติที่รุนแรงยิ่งกว่าที่จะมาถึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้ ปล่อยให้บรรดาบุตรของเราแยกสิ่งเหล่านั้นออก นี่คือประกาศกฤษฎีกาบริหารของเรา และเราได้จัดการเตรียมการประกาศนี้นานแล้ว หมายสำคัญและการอัศจรรย์ทั้งหมดที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดขึ้นจากเรา ซึ่งปรากฏขึ้นทีละเหตุการณ์ต่อกลุ่มชนทั้งหมด (หมายถึงประชากรทั้งหมดของราชอาณาจักรของเรา) แต่นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ อย่าได้ร้อนใจ การเข้าสู่ราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ทุกคนได้พูดถึง—การเข้าสู่ราชอาณาจักรหมายถึงสภาวะใด? แล้วราชอาณาจักรคืออะไร? ราชอาณาจักรคือเมืองที่มีรูปร่างหรือไม่? พวกเจ้าเข้าใจผิด ราชอาณาจักรไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลก หรือในท้องฟ้าที่มีรูปร่าง แต่ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ เฉพาะบรรดาผู้ที่เราได้ทำให้ครบบริบูรณ์อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ยอมรับนามของเราแล้วและชื่นชมพรของเราเท่านั้น ที่จะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรได้ โลกฝ่ายจิตวิญญาณที่มักกล่าวถึงก่อนหน้านี้คือพื้นผิวของราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย บรรดาผู้ที่เข้าสู่ราชอาณาจักรต้องได้มาซึ่งคำสัญญาของเรา และต้องเป็นประชากรที่เราได้กำหนดไว้ก่อนและที่เราได้เลือกด้วยตัวเราเอง ดังนั้น โลกฝ่ายจิตวิญญาณจึงไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนสามารถไปและมาได้ตามที่พวกเขาพอใจ ความเข้าใจที่ผู้คนมีเกี่ยวกับการนี้เคยผิวเผินเป็นอย่างมาก และประกอบด้วยมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์แต่เพียงเท่านั้น มีเพียงบรรดาผู้ที่เข้าสู่ราชอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถชื่นชมพร ดังนั้น ไม่เพียงแต่มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะชื่นชมพรเหล่านี้เท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น เขายังไร้ความสามารถที่จะมองเห็นพรเหล่านี้ด้วย นี่คือประกาศกฤษฎีกาบริหารสุดท้ายของเรา

ก่อนหน้า:บทที่ 91

ถัดไป:บทที่ 94

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง