975 พระบัญญัติแห่งยุคใหม่มีนัยสำคัญอย่างลุ่มลึก

Verse 1

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่นั้นล้ำลึกมากมาย

แสดงถึงพระเจ้าจะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกจริง

พระองค์จะทรงพิชิตหมดทั่วทั้งจักรวาล

เปิดเผยพระสิริทั้งหมดในร่างมนุษย์

จะทรงงานสัมพันธ์ชีวิตจริง

ให้ผู้ที่ทรงเลือกเพียบพร้อม

จะทรงบรรลุทุกสิ่งบนโลกโดยพระวจนะ

สำแดงว่าพระเจ้าในร่างมนุษย์เสด็จสู่ที่สูงสุด

และมนุษย์ทั้งมวลบนโลก และทุกชนชาติในโลก

นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่


Chorus

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่เหล่านั้นเป็นเครื่องแสดง

ว่าพระเจ้ากับมนุษย์อยู่ในสวรรค์และโลกใหม่แล้ว

ดั่งพระยาเวห์กับชาวอิสราเอล

และพระเยซูกับชาวยิว

จะทรงงานที่เพิ่มความยิ่งใหญ่

เพิ่มสัมพันธ์ชีวิตจริง


Verse 2

ถึงพระบัญญัติแห่งยุคใหม่มีไว้ให้มนุษย์ธำรง

แม้สิ่งนี้คือหน้าที่และพันธะของมนุษย์

ความหมายที่พระบัญญัติสื่อถึงนั้นลึกล้ำ

เกินจะแสดงออกครบในไม่กี่ถ้อยคำ

พระบัญญัติทั้งหลายแห่งยุคใหม่มาแทนที่

กฎพันธสัญญาภาคเก่าและใหม่

ข้อบังคับโดยพระยาเวห์และโดยพระเยซู

จงรู้ว่าเป็นบทเรียนที่ล้ำลึกมากเกินกว่า

มนุษย์จะจินตนาการ


Chorus

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่เหล่านั้นเป็นเครื่องแสดง

ว่าพระเจ้ากับมนุษย์อยู่ในสวรรค์และโลกใหม่แล้ว

ดั่งพระยาเวห์กับชาวอิสราเอล

และพระเยซูกับชาวยิว

จะทรงงานที่เพิ่มความยิ่งใหญ่

เพิ่มสัมพันธ์ชีวิตจริง


Verse 3

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่นั้นมากมีนัยยะสำคัญ

ในแง่มุมหนึ่งที่สัมพันธ์ชีวิตจริง

เป็นจุดประสานยุคแห่งราชอาณาจักร

และยุคพระคุณ

และยุติกฎและวิถีแห่งยุคเก่าไป

นำมนุษย์ไปยังพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงยิ่งขึ้นไป

เพื่อได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระองค์

พระบัญญัติเหล่านั้นคือจุดเริ่ม

ของเส้นทางสู่ความเพียบพร้อม

พวกเจ้านั้นจึงต้องตระหนัก จงทำแต่จงอย่าดูหมิ่น

จงเข้าหาและทำตามอย่างดี


Bridge

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่นั้นเน้นหนัก

คนต้องนมัสการพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงวันนี้

นบนอบแก่นแท้พระวิญญาณโดยสัมพันธ์ชีวิตจริง

พระบัญญัติเหล่านั้นเน้นหลักการที่พระเจ้า

จะใช้พิพากษาคนว่าชอบธรรมหรือมีความผิด

หลังจากทรงสำแดงเป็น

ดวงตะวันแห่งความชอบธรรม


Chorus

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่เหล่านั้นเป็นเครื่องแสดง

ว่าพระเจ้ากับมนุษย์อยู่ในสวรรค์และโลกใหม่แล้ว

ดั่งพระยาเวห์กับชาวอิสราเอล

และพระเยซูกับชาวยิว

จะทรงงานที่เพิ่มความยิ่งใหญ่

เพิ่มสัมพันธ์ชีวิตจริง

จะทรงงานที่เพิ่มความยิ่งใหญ่

เพิ่มสัมพันธ์ชีวิตจริง

(จะทรง)งานที่เพิ่มความยิ่งใหญ่

เพิ่มสัมพันธ์ชีวิตจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักษาพระบัญญัติและการปฏิบัติความจริง

ก่อนหน้า: 974 พระบัญญัติแห่งยุคใหม่

ถัดไป: 976 จงคล้อยตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการติดตามประกาศกฤษฎีกาสิบประการ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger