มวลมนุษย์ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตนได้

Verse 1

ที่ใดในโลกที่เจ้าจะไปทุกวัน

เจ้าจะพูดหรือทำอะไร

เจ้าจะเผชิญสิ่งใดหรือใคร

เจ้าจะทำนายสิ่งนี้ได้หรือไร

เจ้าหยั่งรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดหรือ

เจ้าควบคุมให้เป็นอย่างไรได้หรือ

เจ้าทำไม่ได้ และเจ้าจะไม่เห็น

หลากหลายสิ่งมากมาย ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเจ้าคาดหวัง

และเหล่ามนุษย์นั้นไม่อาจควบคุมโชคชะตาตนได้

ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปยังโชคชะตาทั้งชีวิตของคน

Chorus

ไม่มีสิ่งใดไม่เปิดเผยแผนการ

ของพระผู้สร้าง และอำนาจสูงสุดของพระองค์

และสิทธิ์อำนาจพระองค์ไม่อาจก้ำเกิน

สิทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด

นี่คือความจริงอันเป็นนิรันดร์

ที่คนจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนได้

Verse 2

สิ่งเล็กน้อยในประจำวันและวิธี

หรือแบบแผนที่มันเปิดเผยมา

คอยย้ำเตือนแก่มวลมนุษย์

ว่าไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญ

วิธีที่สิ่งเหล่านี้ได้บังเกิด

และธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้

ไม่อาจแปรผันไปตามเจตจำนงของคน

มันอยู่เหนือความสามารถพวกเขา

ที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนเอง

Chorus

ไม่มีสิ่งใดไม่เปิดเผยแผนการ

ของพระผู้สร้าง และอำนาจสูงสุดของพระองค์

และสิทธิ์อำนาจพระองค์ไม่อาจก้ำเกิน

สิทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด

นี่คือความจริงอันเป็นนิรันดร์

ที่คนจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนได้

Verse 3

ทุกเหตุการณ์เป็นการตักเตือนหนักแน่น

สู่มวลมนุษย์จากพระผู้สร้าง

ได้สื่อสารว่ามนุษย์ไม่อาจควบคุมชะตาของตนได้

และทุกเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น

เป็นการโต้แย้งความทะเยอทะยานคน

ซึ่งไร้ค่า และเต็มด้วยปรารถนา

ที่ต้องการจะควบคุม ชีวิตในมือพวกเขาเอง

มนุษย์นั้นไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตน

Bridge

สิ่งเหล่านี้คือการตบฟาดที่ทรงอำนาจไปยังผู้คน

ครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า

การตบที่ทรงอำนาจไปยังมวลมนุษย์

บังคับให้คนใคร่ครวญว่าในที่สุด

ผู้ใดปกครองชะตาพวกเขา

และผู้ใดที่ควบคุมมันในตอนสุดท้าย

ความต้องการทั้งสิ้นของพวกเขาสลายลงไป

เป้าหมายทั้งสิ้นถูกขวางกั้น

และเขาทำได้แค่ต้องยอมรับชะตาตน

และยอมรับในความเป็นจริงทั้งหมด

พวกเขาทำได้แค่เพียงยอมรับพระประสงค์เบื้องบน

และอำนาจที่สูงสุดของพระผู้สร้าง

Chorus

ไม่มีสิ่งใดไม่เปิดเผยแผนการ

ของพระผู้สร้าง และอำนาจสูงสุดของพระองค์

และสิทธิ์อำนาจพระองค์ไม่อาจก้ำเกิน

สิทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด

นี่คือความจริงอันเป็นนิรันดร์

ที่คนจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนได้

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: มีเพียงผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะได้เข้าสู่การพักสงบ

ถัดไป: มวลมนุษย์ต้องการการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับชีวิต

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น

มนุษย์ไม่เข้าใจนัยสำคัญแห่งความรอดของมนุษยชาติของพระเจ้า หรือนัยสำคัญของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระองค์...

เส้นทาง… (2)

พี่น้องชายหญิงของเราอาจมีแนวความคิดอยู่บ้างในเรื่องลำดับ ขั้นตอน และวิธีการทั้งหลายในพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้