283 ชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้าทั้งสิ้น

Verse 1

หากคนหนึ่งเพียงเชื่อในชะตากรรม

แต่ไม่สามารถที่จะรู้จัก

หากคนหนึ่งเพียงเชื่อในชะตากรรม

แต่ไม่สามารถที่จะตระหนัก


Verse 2

หากคนหนึ่งเพียงเชื่อในชะตากรรม

แต่ไม่สามารถที่จะนบนอบ

ไม่สามารถจะยอมรับอธิปไตยจากผู้สร้าง

ว่าอยู่เหนือชะตาคน


Pre-chorus

ชีวิตพวกเขาคงเป็นเรื่องเศร้า

ชีวิตพวกเขาคงอยู่อย่างสูญเปล่า

ชีวิตพวกเขาคงว่างเปล่า

ไม่อาจนบนอบต่ออำนาจครอบครอง

พวกเขาไม่อาจกลายเป็นสิ่งทรงสร้าง

ในความหมายที่แท้จริงของคำนี้

ไม่อาจชื่นชมการยอมรับของพระเจ้า

เปรมปรีดิ์ในวันที่ผันผ่าน


Chorus

คนที่รู้จักพระอธิปไตย

พวกเขาอยู่ในภาวะตื่นตัว

คนที่มองเห็นพระอธิปไตย

พวกเขาไม่ควรจะเป็นฝ่ายรอ

ยามยอมรับว่าทุกสิ่งคือชะตา

พวกเขาได้นิยามแท้ของชะตา

ชีวิตคนนั้นล้วนอยู่

ภายใต้พระอธิปไตย


Bridge

เมื่อคนระลึกถึงช่วงเดินทางของตนเอง

เมื่อผู้นั้นมองย้อน บนเส้นทางที่ได้เดินมา

ผู้นั้นก็จะพบว่า ทุกย่างก้าวพระเจ้าทรงนำทาง

ไม่ว่าเส้นทางจะราบรื่น  ไม่ว่ามันจะยากลำบาก

พระเจ้าทรงได้วางแผน เตรียมการอย่างพิถีพิถัน

ทรงนำทางคนสู่วันนี้ โดยคนไม่รู้ตัว

ช่างเป็นโชคดีเหลือเกิน ที่ได้รับความรอดจากพระองค์

ที่ยอมรับอธิปไตยของพระผู้สร้าง


Chorus

คนที่รู้จักพระอธิปไตย

พวกเขาอยู่ในภาวะตื่นตัว

คนที่มองเห็นพระอธิปไตย

พวกเขาไม่ควรจะเป็นฝ่ายรอ

ยามยอมรับว่าทุกสิ่งคือชะตา

พวกเขาได้นิยามแท้ของชะตา

ชีวิตคนนั้นล้วนอยู่

ภายใต้พระอธิปไตย


Verse 3

หากคนรับรู้พระอธิปไตย

ย่อมยิ่งปรารถนาจริงจังที่จะนบนอบ

ให้กับทุกสิ่งที่ทรงวางแผน

เชื่อฟังทุกการเรียบเรียงของพระองค์

หากคนรับรู้พระอธิปไตย

พวกเขาจะมีความมุ่งมั่นและมั่นใจ

ที่จะหยุดขบถต้านพระเจ้า

ยอมรับการเรียบเรียงของพระองค์


Chorus

คนที่รู้จักพระอธิปไตย

พวกเขาอยู่ในภาวะตื่นตัว

คนที่มองเห็นพระอธิปไตย

พวกเขาไม่ควรจะเป็นฝ่ายรอ

ยามยอมรับว่าทุกสิ่งคือชะตา

พวกเขาได้นิยามแท้ของชะตา

ชีวิตคนนั้นล้วนอยู่

ภายใต้พระอธิปไตย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 282 พระเจ้าทรงลิขิตชะตาชีวิตคนไว้นานแล้ว

ถัดไป: 284 ความเจ็บปวดของมนุษย์เกิดขึ้นเช่นไร?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger