490 จงพยายามในการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า

Spoken

ความผิดใหญ่หลวงที่สุดของผู้คน

ที่มีความเชื่อในพระเจ้า

คือความเชื่อที่มีในคำพูดเท่านั้น

โดยที่พระเจ้ามิได้ทรงอยู่ในชีวิตจริง


Verse 1

คนทั้งปวงเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้า

แต่พระเจ้ามิได้อยู่ในชีวิตประจำวัน

คนมักอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เพียงในใจ

พระเจ้าทรงมีที่น้อยนิดจึงทดสอบคน

เพราะคนไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าจึงต้องทดสอบคน

เขาจะได้ละอายใจ ได้รู้จักตนเอง

หาไม่คนจะกลายเป็นบุตรหัวหน้าทูตสวรรค์

และยิ่งกลายเป็นเสื่อมทรามยิ่งกว่าเดิม


Chorus

รู้จักพระเจ้าโดยการเชื่อในพระองค์

คือเป้าหมายสุดท้ายที่คนจะแสวงหา

ทุ่มเทพยายามเพื่อใช้ชีวิตตามพระวจนะ

จึงทำให้เป็นจริงในการปฏิบัติ

หากเจ้ามีเพียงความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน

เช่นนั้นความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าจะสูญเปล่า

หากเจ้าปฏิบัติใช้ชีวิตตามพระวจนะ

ความเชื่อเจ้าจะครบบริบูรณ์

และเป็นไปตามน้ำพระทัย


Verse 2

ในกระบวนการความเชื่อในพระเจ้า

แรงจูงใจมากมายถูกทิ้งไป

เมื่อพระเจ้าชำระล้างคน

มิฉะนั้นพระเจ้าไม่อาจทรงใช้ใคร

ไม่อาจทรงราชกิจในคนเช่นที่ควรทำ

ก่อนอื่นพระเจ้าทรงชำระล้างคนให้สะอาด

เช่นนี้คนรู้จักตนเอง และพระเจ้าเปลี่ยนแปลงคน

ทำให้พระชนม์ชีพเข้าสู่คน

ทำให้หัวใจของคนหันสู่พระเจ้า


Bridge

หากเจ้าเพียงมีความรู้ ไม่มีพระวจนะเป็นชีวิตตน

หรือไม่อาจปฏิบัติความจริง ใช้ชีวิตตามวจนะ

นี่แสดงว่าเจ้ายังไม่มีหัวใจรักให้พระเจ้า

และหัวใจเจ้ายังไม่เป็นของพระเจ้า


Chorus

รู้จักพระเจ้าโดยการเชื่อในพระองค์

คือเป้าหมายสุดท้ายที่คนจะแสวงหา

ทุ่มเทพยายามเพื่อใช้ชีวิตตามพระวจนะ

จึงทำให้เป็นจริงในการปฏิบัติ

หากเจ้ามีเพียงความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน

เช่นนั้นความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าจะสูญเปล่า

หากเจ้าปฏิบัติใช้ชีวิตตามพระวจนะ

ความเชื่อเจ้าจะครบบริบูรณ์

และเป็นไปตามน้ำพระทัย

รู้จักพระเจ้าโดยการเชื่อในพระองค์

คือเป้าหมายสุดท้ายที่คนจะแสวงหา

ทุ่มเทพยายามเพื่อใช้ชีวิตตามพระวจนะ

จึงทำให้เป็นจริงในการปฏิบัติ

หากเจ้ามีเพียงความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน

เช่นนั้นความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าจะสูญเปล่า

หากเจ้าปฏิบัติใช้ชีวิตตามพระวจนะ

ความเชื่อเจ้าจะครบบริบูรณ์

และเป็นไปตามน้ำพระทัย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรมีชีวิตเพื่อความจริงเพราะเจ้าเชื่อในพระเจ้า

ก่อนหน้า: 489 จงอ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยสัมพันธ์กับสภาวะของเจ้า

ถัดไป: 491 ความรู้ไม่ใช่สิ่งแทนที่ความเป็นจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger