770 พระเจ้าทรงหวังให้มนุษย์รักพระองค์สุดหัวใจ สุดจิตใจ และสุดพลัง

Verse 1

กิจพระเจ้าใกล้ลุล่วงในผู้คนที่ทรงเลือกไว้

พระพิโรธจะปรากฏผ่านความหายนะ

แต่พระองค์จะไม่ทรงปรากฏ

ทุกคนในดินแดนพญานาคใหญ่สีแดง

จะต้องทุกข์ทน

รวมไปถึงคริสตจักรที่อยู่บนแผ่นดินโลกา

คนจะเห็นข้อเท็จจริงไม่มีใครหนีได้เลย

แผนนี้วางโดยพระเจ้า

ยามเมื่อเผชิญภัยพิบัติ

มนุษย์ไม่อาจคิดถึงเรื่องราวอื่นใด

มันยากที่จะชื่นชมพระเจ้าอย่างสุขใจ

ด้วยเหตุนี้ จงรักพระเจ้าก่อนจะสายเกินไป


Chorus

พระเจ้าทรงหวังว่าเจ้านั้นจะรักพระองค์หมดหัวใจ

รักด้วยทั้งหมดของจิตใจและพลัง

เช่นที่เจ้าจะทะนุถนอมชีวิตตน

หรือนี่มิใช่ชีวิตที่มีความหมายที่สุดหรอกหรือไร


Verse 2

เมื่อข้อเท็จจริงนี้ผ่านพ้น

พระเจ้าพิชิตพญานาคใหญ่สีแดง

คำพยานประชากรของพระเจ้าถึงเวลาสิ้นสุด

จากนั้นพระเจ้าทรงเริ่มงานขั้นต่อไป

ทรงทำลายบ้านเมืองของพญานาคใหญ่สีแดง

พระองค์ทรงตอกตรึงทุกคนที่อยู่บนโลกา

บนไม้กางเขนโดยห้อยหัวลง

หลังจากนั้นจะทรงทำลายมนุษยชาติ

เหล่านี้คือพระราชกิจพระเจ้าในวันข้างหน้า

ดังนั้นเจ้าจึงควรรักพระเจ้าในช่วงเวลาสันตินี้


Chorus

พระเจ้าทรงหวังว่าเจ้านั้นจะรักพระองค์หมดหัวใจ

รักด้วยทั้งหมดของจิตใจและพลัง

เช่นที่เจ้าจะทะนุถนอมชีวิตตน

หรือนี่มิใช่ชีวิตที่มีความหมายที่สุดหรอกหรือไร


Verse 3

ในอนาคตเจ้าจะหมดโอกาสจะรักพระองค์

เพราะมนุษย์รักพระเจ้าในเนื้อหนังได้สถานเดียว

ยามเมื่อพวกเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่ง

จะไม่มีผู้ใดพูดเรื่องรักพระเจ้า

สิ่งนี้มิใช่หน้าที่ของสิ่งทรงสร้างหรือไร

พวกเจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรในช่วงชีวิตเจ้า

เจ้ารอให้สิ้นชีวาจึงเริ่มรักพระเจ้าหรือไร

นี่ไม่ใช่การพูดที่ไร้สาระหรืออย่างไร

เหตุใดเจ้าไม่ติดตามรักพระเจ้าในวันนี้


Chorus

พระเจ้าทรงหวังว่าเจ้านั้นจะรักพระองค์หมดหัวใจ

รักด้วยทั้งหมดของจิตใจและพลัง

เช่นที่เจ้าจะทะนุถนอมชีวิตตน

หรือนี่มิใช่ชีวิตที่มีความหมายที่สุดหรอกหรือไร


Bridge

เจ้าจะไปหาความหมายของชีวิตได้จากที่ไหนอีก

นั่นไม่ตาบอดเกินไปหรือ

เจ้านั้นเต็มใจที่จะรักพระเจ้าไหม

เช่นนั้นเจ้าควรทำเช่นไร

เจ้าจงรักพระเจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่มีการยั้งไว้

ดูว่าผู้คนที่พระองค์ทรงทำให้เพียบพร้อม

รักพระองค์จริงหรือไม่

จากนั้นเจ้าจะเข้าใจในน้ำพระทัยพระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงหวังว่าเจ้านั้นจะรักพระองค์หมดหัวใจ

รักด้วยทั้งหมดของจิตใจและพลัง

เช่นที่เจ้าจะทะนุถนอมชีวิตตน

หรือนี่มิใช่ชีวิตที่มีความหมายที่สุด

ความหมายที่สุดหรอกหรือไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” บทที่ 42

ก่อนหน้า: 769 ผู้ที่รักในพระเจ้าย่อมมีโอกาสได้รับความเพียบพร้อม

ถัดไป: 771 พระเจ้าทรงปกป้องผู้ที่รักพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger