507 มีเพียงโดยการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถเป็นพยานได้

Verse 1

คนที่มีความจริงก็คือผู้ที่

สามารถตั้งมั่นในคำพยานของตนเอง

ตั้งมั่นในฐานะของตน อยู่เคียงข้างพระเจ้า

ไม่มีการล่าถอยเด็ดขาด เชื่อฟังพระเจ้าจนสิ้นชีพ

มีสัมพันธภาพอันปกติกับผู้ที่รักพระเจ้า


Chorus

สิ่งที่เจ้าปฏิบัติและแสดงออก

ในชีวิตจริงคือคำพยานของพระเจ้า

คือสิ่งที่มนุษย์ควรใช้ชีวิตตาม

นี่คือการชื่นชมความรัก

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

เมื่อเจ้ามาถึงจุดนี้

ผลลัพธ์อันควรย่อมจะสัมฤทธิ์


Verse 2

เจ้าครองการดำเนินชีวิตจริง

ผู้อื่นเลื่อมใสเจ้าในทุกการกระทำ

เจ้าปรากฏว่าดูเรียบง่าย

แต่เปี่ยมศรัทธาในการดำเนินชีวิต

ยามเจ้าแบ่งปันพระวจนะ

เจ้าได้ความรู้แจ้งของพระองค์


Chorus

สิ่งที่เจ้าปฏิบัติและแสดงออก

ในชีวิตจริงคือคำพยานของพระเจ้า

คือสิ่งที่มนุษย์ควรใช้ชีวิตตาม

นี่คือการชื่นชมความรัก

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

เมื่อเจ้ามาถึงจุดนี้

ผลลัพธ์อันควรย่อมจะสัมฤทธิ์


Bridge

เจ้าสามารถพูดน้ำพระทัยผ่านทางคำพูดเจ้าเอง

โดยพูดความเป็นจริง

เข้าใจการรับใช้ในวิญญาณ

เจ้าตรงไปตรงมาในวาทะ

ดีพร้อมเที่ยงธรรม ไม่สร้างความวุ่นวาย

สามารถเชื่อฟังแผนการพระเจ้า

โดยตั้งมั่นอยู่ในคำพยานของเจ้า

เมื่อสิ่งใดตกแก่เจ้า เจ้าใจเย็นและสำรวม

นี่คือมนุษย์ประเภทที่

ได้เห็นรักของพระเจ้าแล้วจริงๆ


Chorus

สิ่งที่เจ้าปฏิบัติและแสดงออก

ในชีวิตจริงคือคำพยานของพระเจ้า

คือสิ่งที่มนุษย์ควรใช้ชีวิตตาม

นี่คือการชื่นชมความรัก

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง

เมื่อเจ้ามาถึงจุดนี้

ผลลัพธ์อันควรย่อมจะสัมฤทธิ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าจะดำเนินชีวิตภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล

ก่อนหน้า: 506 ยิ่งปฏิบัติความจริงมากขึ้น พระเจ้ายิ่งทรงอวยพรให้มากขึ้น

ถัดไป: 508 จงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามความจริงเพื่อได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger