715 นี่คือสภาพเสมือนของบุคคลที่แท้จริง

1 ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะของพระองค์มากมายก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจความจริง เพียงโดยการเข้าใจความจริงเท่านั้น คนเราจึงจะสามารถรู้จักตัวพวกเขาเอง และระบุแยกแยะและมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขามีอุปนิสัยอันใดที่เสื่อมทราม  ในการปฏิบัติความจริงและดำรงชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า คนเราต้องทรยศเนื้อหนังของพวกเขาและทำสงครามกับการเลือกชอบของพวกเขา ความอยากได้อยากมีของพวกเขา และอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเขา  หากผู้คนเกลียดอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเขาอย่างแท้จริง และชังการเลือกชอบของเนื้อหนังอย่างจริงแท้ เช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมสามารถปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับความจริงได้อย่างมีสติ และการกระทำของพวกเขาจะเป็นไปตามหลักธรรม โดยมีวงเขตและขีดจำกัด เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์โดยการเข้าใจความจริง  หากผู้คนไม่เข้าใจความจริง พวกเขาก็จะถูกเนื้อหนังปกครองและผูกมัดอยู่เสมอ โดยไม่มีหนทางไปข้างหน้า

2 เมื่อผู้คนรับประสบการณ์จนถึงวันที่ทัศนะที่มีต่อชีวิตของพวกเขาและความหมายกับพื้นฐานแห่งการดำรงอยู่ของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยสิ้นเชิง เมื่อพวกเขาได้รับการปรับเปลี่ยนจนถึงกระดูกดำของพวกเขาแล้ว และได้กลายเป็นใครอีกคนหนึ่งแล้ว นี่ไม่น่าเหลือเชื่อหรอกหรือ?  นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงแบบทลายโลก  มีเพียงเมื่อเจ้ากลายเป็นไม่สนใจในชื่อเสียงและโชควาสนา สถานภาพ เงินทอง ความยินดี พลังอำนาจและความรุ่งโรจน์ของโลกนี้ และสามารถปล่อยพวกมันไปได้อย่างง่ายดายเท่านั้น เจ้าจึงจะมีสภาพเหมือนของมนุษย์คนหนึ่ง  บรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์ในท้ายที่สุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นดังนี้นี่เอง พวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อความจริง มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า และมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ยุติธรรม  นี่คือสภาพเหมือนของมนุษย์จริงแท้

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 714 บรรดาผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยสามารถใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้

ถัดไป: 716 มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความจริงเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตตามชีวิตจริงได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger