19 องค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรทรงได้รับชัยชนะ

Verse 1

ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

ขณะพระเจ้าทรงเริ่มตรัส

บัดนี้ทั้งสวรรค์ชั้นสูงสุดส่องสว่าง

ดวงดาราทั้งมวลเริ่มแปลงสภาพ

คนทั้งมวลเสมือนถูกคัดแยกไว้

ภายใต้ประกายฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

คนถูกเผยรูปกายแต่ดั้งเดิม

ตาพร่าเลือนและสับสน วุ่นวายใจ

ไม่อาจซ่อนเร้นความน่าเกลียดของตน


Chorus

พระเจ้าได้ทรงสร้างการเริ่มต้นใหม่

ในที่อาศัยพญานาคใหญ่สีแดง

และยังทรงเริ่มราชกิจใหม่

ในจักรวาลที่ทรงครอง

อีกไม่นานจะไร้อาณาจักรโลก

จะกลายเป็นราชอาณาจักรพระเจ้า

เพราะพระเจ้านั้นทรงมีชัยชนะ

และทรงกลับมาอย่างมีชัย


Verse 2

มนุษย์ทั้งปวงล้วนงงงัน คอยเฝ้ารอและเฝ้าดู

บัดนี้ความสว่างของพระเจ้าได้มาถึง

ทุกคนชื่นบานในวันที่เขาเกิด

แต่พร้อม ๆ กันก็สาปแช่งวันนี้

อารมณ์ที่ขัดแย้งกันนั้นยากจะแสดงออกชัดเจน

น้ำตาที่โทษตัวเองไหลเป็นสายน้ำ

หายไปทันทีโดยไม่เหลือร่องรอย

ถูกพัดพาไปโดยกระแสน้ำเชี่ยวกราก


Chorus

พระเจ้าได้ทรงสร้างการเริ่มต้นใหม่

ในที่อาศัยพญานาคใหญ่สีแดง

และยังทรงเริ่มราชกิจใหม่

ในจักรวาลที่ทรงครอง

อีกไม่นานจะไร้อาณาจักรโลก

จะกลายเป็นราชอาณาจักรพระเจ้า

เพราะพระเจ้านั้นทรงมีชัยชนะ

และทรงกลับมาอย่างมีชัย


Bridge

เป็นอีกครั้ง วันของพระเจ้า

เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว

ปลุกเร้าเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครา

ให้มนุษยชาติได้มีจุดที่

พวกเขาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อีกครา

พระหทัยเต้นแรงด้วยจังหวะเต้นของพระหทัย

คลื่นโหมซัดสาด กระแทกโขดหิน

ภูเขากระโดด ห้วงน้ำระบำอย่างยินดี

ยากจะแสดงความในพระทัย


Verse 3

พระเจ้าทรงประสงค์ให้ทุกสิ่งที่มีมลทิน

เผาไหม้เป็นธุลีด้วยสายพระเนตร

ให้บุตรแห่งการไม่เชื่อฟังหายตัวไป

ไม่มาปรากฏตัวตนอีกเลย


Chorus

พระเจ้าได้ทรงสร้างการเริ่มต้นใหม่

ในที่อาศัยพญานาคใหญ่สีแดง

และยังทรงเริ่มราชกิจใหม่

ในจักรวาลที่ทรงครอง

อีกไม่นานจะไร้อาณาจักรโลก

จะกลายเป็นราชอาณาจักรพระเจ้า

เพราะพระเจ้านั้นทรงมีชัยชนะ

และทรงกลับมาอย่างมีชัย

เพราะพระเจ้านั้นทรงมีชัยชนะ

และทรงกลับมาอย่างมีชัย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 12

ก่อนหน้า: 18 เมื่อการคารวะต่อราชอาณาจักรดังกังวาน

ถัดไป: 20 โฉมพระพักตร์ขององค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรรุ่งโรจน์เลยพ้นการเปรียบเทียบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger