73 การพิพากษาและการตีสอนเปิดเผยการช่วยให้รอดของพระเจ้า

Verse 1

พระเจ้าทรงพิพากษา ประณามตีสอนพวกเจ้า

เพื่อเจ้าอาจรู้จักตนเอง และคุณค่าตน

เพื่อเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตนเอง

และเห็นว่าทุกการกระทำของพระเจ้า

เป็นไปด้วยความชอบธรรม

และสอดคล้องกับอุปนิสัยของพระองค์

และข้อพึงประสงค์ราชกิจ


Pre-chorus

เจ้าจะรู้ว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรม

ทรงรัก พิพากษา และตีสอนผู้คน

ทรงราชกิจโดยสอดคล้องกับแผนการ

เพื่อความรอดของมนุษย์


Chorus

พระเจ้าได้เสด็จมามิใช่เพื่อประหาร

หรือทำลายล้างมนุษย์

ได้เสด็จมาเพื่อพิพากษา แช่งสาป

เพื่อตีสอน และช่วยให้รอด


Verse 2

ถ้าเจ้าเพียงแต่รู้ว่าเจ้านั้นช่างต้อยต่ำ

อีกทั้งเสื่อมทรามและไม่เชื่อฟัง

แต่ไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงต้องการ

เผยชัดความรอดผ่านการพิพากษา

และการตีสอนที่ทรงกระทำในตัวเจ้า

เจ้าก็จะมิได้ประสบการณ์

หรือก้าวเดิน (ไม่อาจก้าวเดิน)


Chorus

พระเจ้าได้เสด็จมามิใช่เพื่อประหาร

หรือทำลายล้างมนุษย์

ได้เสด็จมาเพื่อพิพากษา แช่งสาป

เพื่อตีสอน และช่วยให้รอด


Bridge

จนกว่าแผนหกพันปีของพระองค์จะสิ้นสุดลง

จนกว่าจะทรงเผยบทอวสานของคนแต่ละหมวดหมู่

ราชกิจบนโลกจะเป็นไปเพื่อช่วยให้รอด

เพื่อทำให้ผู้คนที่รักพระองค์นั้นครบบริบูรณ์

และเข้าสู่ความนบนอบภายใต้พระอำนาจครอบครอง


Chorus

พระเจ้าได้เสด็จมามิใช่เพื่อประหาร

หรือทำลายล้างมนุษย์

ได้เสด็จมาเพื่อพิพากษา แช่งสาป

เพื่อตีสอน และช่วยให้รอด

พระเจ้าได้เสด็จมามิใช่เพื่อประหาร

หรือทำลายล้างมนุษย์

ได้เสด็จมาเพื่อพิพากษา แช่งสาป

เพื่อตีสอน และช่วยให้รอด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

ก่อนหน้า: 72 พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมีนัยสำคัญอันลึกซึ้งที่สุด

ถัดไป: 74 การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าคือการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger