การตัดสินของพระวจนะนั้นมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 1

แม้พระเจ้าตรัสแก่เจ้าไว้มากมาย

เรื่องการตีสอน และการตัดสิน

แต่เจ้ายังไม่ถูกทำเช่นนั้น

ใช่ ยังไม่ถูกทำเช่นนั้นจริง

Verse 2

ทรงมาเพื่อทำกิจ และตรัสพระคำ

แม้พระคำอาจเข้มงวด

แต่ก็ตรัสเพื่อการตัดสิน

ความเสื่อมทรามของเจ้า ความดื้อรั้น ขบถ

Verse 3

เหตุผลที่พระเจ้าทำเช่นนี้

ไม่ใช่เพื่อทำร้ายคน

แต่เพื่อช่วยคนจากแดนของซาตาน

พระคำอันเข้มงวดช่วยให้สัมฤทธิ์ผล

Pre-chorus 1

มีเพียงพระราชกิจเช่นนี้

ช่วยคนได้รู้จักตน

ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้น จากอุปนิสัยอันขบถได้

Chorus

แม้พระคำอาจเข้มงวด

แต่ก็ตรัสออกมาเพื่อความรอดของคน

เพราะพระองค์เพียงตรัสพระคำ

หาได้ลงทัณฑ์เนื้อหนังคน

พระคำช่วยให้คนอยู่ในแสงสว่าง

รู้ว่ามีแสงสว่างที่ช่างล้ำค่า

รู้ว่าพระคำนั้นให้คุณ

และรู้ว่าพระเจ้านั้นคือความรอด

Verse 4

งานพระคำนั้นความหมายยิ่งใหญ่

คนจะได้รู้ความจริง นำไปปฎิบัติ

ไปปรับอุปนิสัยได้สำเร็จ

รู้จักตน และพระราชกิจ

Verse 5

มีเพียงพระคำในพระราชกิจ

ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างพระเจ้า และมนุษย์

เพียงพระคำไขความจริงได้

Verse 6

นี่คือวิธีพิชิตคนที่ดีที่สุด

นอกเหนือจากการตรัสพระคำ

ไม่มีสิ่งใดช่วยให้คนรู้จัก

ความจริง และกิจทั้งหมดของพระเจ้า

Pre-chorus 2

พระเจ้าตรัสในช่วงท้ายพระราชกิจ

เผยความจริงที่คนไม่รู้ ความลึกลับ

ให้คนพบทางแท้จริง และชีวิต

สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้า

Chorus

แม้พระคำอาจเข้มงวด

แต่ก็ตรัสออกมาเพื่อความรอดของคน

เพราะพระองค์เพียงตรัสพระคำ

หาได้ลงทัณฑ์เนื้อหนังคน

พระคำช่วยให้คนอยู่ในแสงสว่าง

รู้ว่ามีแสงสว่างที่ช่างล้ำค่า

รู้ว่าพระคำนั้นให้คุณ

และรู้ว่าพระเจ้านั้นคือความรอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: เจ้าเคยได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหรือไม่

ถัดไป: บุตรมนุษย์ที่บังเกิดมาคือพระเจ้าเอง

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งจะต้องได้รับการเชื่อฟังโดยประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคอาณาจักร

1. มนุษย์ไม่ควรสรรเสริญตัวเอง และไม่ควรยกย่องตัวเอง เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า 2....

เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่

แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้