631 การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าคือความสว่างแห่งความรอดของมนุษย์

Verse 1

การมีชีวิตในเนื้อหนัง

เป็นการมีชีวิตในนรกของมนุษย์

หากพระเจ้าไม่ตีสอนและพิพากษา

มนุษย์ย่อมโสมมดั่งซาตาน

มีเพียงการตีสอนและการพิพากษา

จากพระเจ้าที่ปลุกมนุษย์ให้ตื่น

และเกลียดชังเนื้อหนังตน

เกลียดชังซาตานมารชั่ว


Chorus

เจ้าจงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษา

ของพระเจ้าเป็นความสว่าง

จงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้า

เป็นแสงสว่างแห่งความรอด

และจงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าคือ

ที่สุดของพระคุณและการคุ้มครอง

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า


Verse 2

หากมนุษย์หวังถูกชำระให้สะอาด

และได้รับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย

หากเขาต้องการชีวิตที่มีความหมาย

และทำหน้าที่ในการเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

เขาต้องยอมรับการตีสอนและ

การพิพากษาของพระเจ้า

และไม่ปล่อยการบ่มวินัยไปจากเขา

เขาจึงสามารถปลดปล่อยตนเองจากซาตาน

เขาจึงมีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า


Chorus

เจ้าจงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษา

ของพระเจ้าเป็นความสว่าง

จงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้า

เป็นแสงสว่างแห่งความรอด

และจงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าคือ

ที่สุดของพระคุณและการคุ้มครอง

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า


Bridge

การบ่มวินัยของพระเจ้าปลดปล่อยมนุษย์

จากอิทธิพลของซาตาน

ปลดปล่อยมนุษย์จากโลกของตนเอง

เพื่อเขาจะมีชีวิตในความสว่าง

แห่งพระพักตร์พระเจ้า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

การพิพากษาและการตีสอน


Chorus

เจ้าจงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษา

ของพระเจ้าเป็นความสว่าง

จงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้า

เป็นแสงสว่างแห่งความรอด

และจงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าคือ

ที่สุดของพระคุณและการคุ้มครอง

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า


Outro

ยอมรับการพิพากษา

ยอมรับการพิพากษา

มีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า

ยอมรับการพิพากษา

ยอมรับการพิพากษา

มีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ก่อนหน้า: 630 ความจริงเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการผู้คนของพระเจ้า

ถัดไป: 632 จงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าคือความรัก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger