981 พระเจ้าทรงหวังให้ผู้คนได้รับเส้นทางแห่งความสว่าง

Verse 1

พระเจ้าได้ทรงให้คำเตือนแก่พวกเจ้ามากมาย

และประทานความจริงมากมายเพื่อพิชิตพวกเจ้า

บัดนี้พวกเจ้ามีหลักธรรม สามัญสำนึกของมนุษย์

พวกเจ้าอุดมมากมายกว่าในอดีต


Verse 2

พวกเจ้าได้เก็บเกี่ยวมาเนิ่นนานปี

พระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธผลสัมฤทธิ์ของพวกเจ้า

แต่พระองค์ก็ทรงรู้ว่าพวกเจ้าทรยศและเป็นกบฏ

เพราะไม่มีธรรมิกชนท่ามกลางพวกเจ้าเลย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเจ้า

เป็นศัตรูพระคริสต์ที่เสื่อมทรามก็เพราะซาตาน


Chorus

พระเจ้าทรงหวังจะนำพาพวกเจ้า

สู่เส้นทางความสว่าง

โดยหวังให้พวกเจ้าดูแลตัวเองได้

จงอย่าเห็นความสำคัญเฉพาะบั้นปลาย

และไม่แยแสต่อพฤติกรรม

และการฝ่าฝืนที่พวกเจ้ากระทำ


Verse 3

เพื่อประโยชน์แห่งบั้นปลายและอนาคตพวกเจ้า

พระเจ้าจะตรัสพระวจนะซ้ำ

ทรงหวังให้พวกเจ้าเข้าใจพระองค์ เชื่อในพระวจนะ

ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งที่สุด


Verse 4

ไม่มีใครในอนาคตจะบอกพวกเจ้า

ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสบอก

ตรัสกับพวกเจ้าด้วยพระเมตตายิ่งนัก

ทรงพาพวกเจ้าก้าวผ่านอย่างอดทน

พวกเจ้าจะร่ำไห้เจ็บปวดในอนาคต

หรือหวนรำลึกถึงวันดีๆ

ในความมืดที่ไม่มีแม้ความจริงเพียงเสี้ยว

รอคอยสิ้นหวังยิ่งนัก


Bridge

พวกเจ้าอาจอยู่กับความเสียใจ สูญเสียทุกเหตุผล

ไม่มีพวกเจ้าสักคนรอดพ้นจุดจบนี้


Chorus

พระเจ้าทรงหวังจะนำพาพวกเจ้า

สู่เส้นทางความสว่าง

โดยหวังให้พวกเจ้าดูแลตัวเองได้

จงอย่าเห็นความสำคัญเฉพาะบั้นปลาย

และไม่แยแสต่อพฤติกรรม

และการฝ่าฝืนที่พวกเจ้ากระทำ


Verse 5

ไม่มีพวกเจ้านมัสการพระเจ้าจริงสักคน

แต่กลับดื่มด่ำอยู่ในสิ่งที่ชั่ว

ซึ่งคลุกเคล้ากับความเชื่อของพวกเจ้า

จิตวิญญาณ ร่างกาย และดวงจิต

สิ่งทั้งหลายมากมายที่

ไม่เกี่ยวกับชีวิตและความจริง

แต่กลับตรงข้ามจริงๆ กับสองสิ่งนี้


Chorus

พระเจ้าทรงหวังจะนำพาพวกเจ้า

สู่เส้นทางความสว่าง

โดยหวังให้พวกเจ้าดูแลตัวเองได้

จงอย่าเห็นความสำคัญเฉพาะบั้นปลาย

และไม่แยแสต่อพฤติกรรม

และการฝ่าฝืนที่พวกเจ้ากระทำ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฝ่าฝืนจะนำทางมนุษย์ไปสู่นรก

ก่อนหน้า: 980 เจ้าไปไม่ถึงข้อเรียกร้องของพระเจ้ามากเพียงใด?

ถัดไป: 982 ผลสืบเนื่องจากการฝ่าฝืนของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger