328 ผู้คนยังไม่มอบหัวใจให้พระเจ้า

Verse 1

ถึงแม้มนุษย์นั้นยอมให้พระเจ้าทอดพระเนตรภายในหัวใจ

ไม่ได้แปลว่าพวกเขาทำตามการเตรียมการของพระองค์

หรือว่าทิ้งชะตากรรมรวมทั้งทุกสิ่ง

ให้พระเจ้านั้นได้ทรงควบคุมทุกอย่าง

ไม่ว่าเจ้าจะให้คำสัตย์สาบานกับพระเจ้าอย่างไร

หรือประกาศต่อพระเจ้าอย่างไร

ในสายพระเนตร หัวใจเจ้ายังคงไม่เปิดรับพระองค์

เพราะเจ้าไม่ให้พระเจ้าทรงควบคุมหัวใจ


Chorus

ถึงแม้มนุษย์เชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจไม่มีพระองค์

ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร

และพวกเขาไม่ต้องการรักพระองค์

เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้พระองค์

และหาหนทางหลีกเลี่ยงพระองค์

หัวใจของมนุษย์นั้นจึงห่างไกลพระเจ้า


Verse 2

เจ้ายังไม่ได้มอบใจของเจ้าให้แด่พระเจ้า

พร่ำเอ่ยเพียงถ้อยคำที่ฟังดูดีให้พระองค์ทรงฟัง

มีเจตนาลวงมากมายที่เจ้าซ่อนเร้นจากพระเจ้า

อีกทั้งแผนการร้ายเล่ห์เพทุบาย

เจ้ายึดกุมอนาคตไว้ในมือของเจ้าเอง

ด้วยตัวเจ้ากลัวเกรงพระเจ้าจะทรงพรากเอาไป

พระเจ้าจึงทรงไม่เคยเห็น

ความจริงใจของมนุษย์ที่มีให้พระองค์


Chorus

ถึงแม้มนุษย์เชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจไม่มีพระองค์

ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร

และพวกเขาไม่ต้องการรักพระองค์

เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้พระองค์

และหาหนทางหลีกเลี่ยงพระองค์

หัวใจของมนุษย์นั้นจึงห่างไกลพระเจ้า


Verse 3

แม้ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นส่วนลึกล้ำในหัวใจคน

เห็นความคิดและความต้องการ สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจ

แต่ใจคนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์

พระเจ้าทรงมีสิทธิ์จะเฝ้าสังเกต

แต่ทรงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการควบคุม

ภายในจิตสำนึกที่มีของมนุษย์นั้น

มนุษย์ไม่ต้องการที่จะนบนอบให้พระเจ้าทรงจัดวาง


Bridge

มนุษย์นั้นไม่เพียงปิดกั้นต่อพระองค์

ยังถึงกับมีผู้คนที่คิดหาหนทางไปนานา

ที่จะปิดบังจิตใจ ใช้วาจาฟังดูดี ประจบสอพลอ

สร้างความประทับใจลวงให้พระเจ้าวางพระทัย

ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของตน

นี่คือหัวใจของมนุษย์ในสายพระเนตรพระองค์


Chorus

ถึงแม้มนุษย์เชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจไม่มีพระองค์

ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร

และพวกเขาไม่ต้องการรักพระองค์

เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้พระองค์

และหาหนทางหลีกเลี่ยงพระองค์

หัวใจของมนุษย์นั้นจึงห่างไกลพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 327 ความอัปลักษณ์ของการที่มนุษย์พยายามทำให้พระเจ้าทรงยินดีเพื่อบั้นปลายของพวกเขา

ถัดไป: 329 พระเจ้าปรารถนาดวงใจอันแท้จริงของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger