780 พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะได้รับบรรดาผู้ที่มีความรู้อันแท้จริงเกี่ยวกับพระองค์

Verse 1

การรู้พระอุปนิสัยพระเจ้า

สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น

ช่วยผู้คนมีความมั่นใจ

เชื่อฟังยำเกรงพระองค์

เลิกติดตามอย่างตามืดมัว

หรือนมัสการอย่างตามืดมัว

ไม่ทรงประสงค์คนเบาปัญญา

แต่ทรงประสงค์ผู้มีความเข้าใจชัดเจน

ในพระอุปนิสัยพระองค์

พวกเขาสามารถเป็นพยานของพระเจ้า

เมื่อเห็นสิ่งทรงเป็นทรงชอบธรรม ทรงน่ารัก

พวกเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์


Chorus

เฉพาะเมื่อรู้จักพระเจ้าจริง

คนจึงสามารถเชื่ออย่างแท้จริง

เป็นผู้ติดตามที่แท้จริง

แสดงการเชื่อฟังที่แท้จริง

แสดงความเคารพที่แท้จริง

พวกเขาเท่านั้นจะมอบใจให้พระเจ้า

เปิดใจให้พระองค์

นี่คือสิ่งทรงประสงค์

ที่พวกเขาคิดทำสามารถผ่านการทดสอบ

เป็นพยานต่อพระองค์


Verse 2

หากหัวใจเจ้าไม่ชัดเจน

กับการทรงดำรงอยู่ สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น

แผนการช่วยมนุษย์ให้รอด

พระองค์ย่อมไม่ทรงรับรองเจ้า

ไม่ทรงประสงค์ให้เจ้าติดตาม

พระองค์ไม่ทรงโปรดคนเช่นนี้เฉพาะพระพักตร์

พวกเขาไม่เข้าใจพระองค์

ไม่สามารถมอบหัวใจให้พระองค์

หัวใจปิดกั้นต่อพระองค์

ความเชื่อของพวกเขาจึงมีราคี

ตามืดมัวในการเฝ้าติดตาม


Chorus

เฉพาะเมื่อรู้จักพระเจ้าจริง

คนจึงสามารถเชื่ออย่างแท้จริง

เป็นผู้ติดตามที่แท้จริง

แสดงการเชื่อฟังที่แท้จริง

แสดงความเคารพที่แท้จริง

พวกเขาเท่านั้นจะมอบใจให้พระเจ้า

เปิดใจให้พระองค์

นี่คือสิ่งทรงประสงค์

ที่พวกเขาคิดทำสามารถผ่านการทดสอบ

เป็นพยานต่อพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 779 พระเจ้าทรงหวังให้มนุษย์สามารถรู้จักและเข้าใจพระองค์

ถัดไป: 781 การรู้จักพระองค์คือข้อพึงประสงค์สุดท้ายที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger