พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 4

พวกเราควรเฝ้ามองและรอคอย ด้วยจิตวิญญาณที่เงียบสงบและแสวงหาด้วยหัวใจบริสุทธิ์อยู่ทุกชั่วขณะ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับพวกเรา พวกเราต้องไม่เข้าร่วมในการสามัคคีธรรมอย่างมืดบอด พวกเราเพียงแค่จำเป็นต้องเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่เนืองนิตย์ และเมื่อนั้นเจตนารมณ์ของพระองค์จะถูกเผยให้พวกเราเห็นอย่างแน่นอน ภายในจิตวิญญาณนั้น พวกเราต้องพร้อมที่จะแยกแยะความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา และพวกเราต้องมีจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นและไม่ยอมแพ้ พวกเราต้องดึงมาจากน้ำแห่งชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า น้ำที่บำรุงเลี้ยงและเสริมกำลังจิตวิญญาณที่แห้งผากของพวกเรา พวกเราต้องพร้อมตลอดเวลาที่จะชำระตัวพวกเราเองให้สะอาดจากอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเรา ซึ่งมองว่าตัวเองชอบธรรม โอหัง ทะนงตน และพึงพอใจในตนเอง พวกเราต้องเปิดหัวใจของพวกเราเพื่อรับพระวจนะของพระเจ้า และเริ่มดำเนินการบนพื้นฐานของพระวจนะของพระองค์ พวกเราต้องรับประสบการณ์และแน่ใจกับพระวจนะของพระองค์และสัมฤทธิ์ผลการทำความเข้าใจพระวจนะของพระองค์ เปิดโอกาสให้พระวจนะของพระองค์กลายมาเป็นชีวิตของพวกเรา นี่คือการเรียกที่ส่งมาจากสวรรค์ของพวกเรา! มีเพียงเมื่อพวกเราดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นพวกเราจึงจะสามารถเป็นผู้ชนะได้!

บัดนี้ มโนคติที่หลงผิดของพวกเราน่าเบื่อเกินไป และพวกเราพูดจาฉะฉานและกระทำการอย่างผลีผลาม ไม่สามารถที่จะกระทำการสอดคล้องกับพระวิญญาณได้ วันนี้ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นในอดีต พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วอย่างยิ่ง พวกเราต้องรับประสบการณ์อย่างละเอียดกับพระวจนะของพระเจ้า ทุกแนวคิดและความคิด ทุกการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยา พวกเราต้องสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนในหัวใจของพวกเรา ไม่มีสิ่งใดที่เราทำต่อหน้าหรือลับหลังใครบางคนที่สามารถหนีรอดจากการพิพากษาต่อหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์ได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำลังอยู่ในกระบวนการแห่งการนำทางพวกเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งการรับประสบการณ์ที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น ที่ซึ่งพวกเราจะได้มาใกล้กับการแน่ใจเกี่ยวกับผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

พระเจ้าแห่งจักรวาลได้ทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา และความล้ำลึกทั้งหลายในจิตวิญญาณกำลังถูกเผยให้พวกเราเห็นอย่างต่อเนื่อง จงแสวงหาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์! จงเต็มใจที่จะจ่ายราคา จงเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสามัคคี จงเตรียมพร้อมที่จะปฏิเสธตัวพวกเจ้าเอง จงอย่าโลภโมโทสันอีกต่อไป จงติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และชื่นชมพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อนั้น มนุษย์แห่งสากลคนใหม่ทั้งคนจะปรากฏขึ้น เวลานั้นกำลังใกล้เข้ามา เวลาที่ซาตานจะพบกับบทอวสานของมัน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้ครบบริบูรณ์ ชนชาติทั้งมวลในโลกนี้จะกลายเป็นราชอาณาจักรแห่งพระคริสต์ และพระคริสต์จะทรงครองบัลลังก์บนแผ่นดินโลกในฐานะกษัตริย์ตลอดไปชั่วนิรันดร์!

ก่อนหน้า:บทที่ 3

ถัดไป:บทที่ 5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง