บทที่ 4

พวกเราควรเฝ้ามองและรอคอย ด้วยจิตวิญญาณที่เงียบสงบและแสวงหาด้วยหัวใจบริสุทธิ์อยู่ทุกชั่วขณะ  ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับพวกเรา พวกเราต้องไม่เข้าร่วมในการสามัคคีธรรมอย่างมืดบอด  พวกเราเพียงแค่จำเป็นต้องเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่เนืองนิตย์ และเมื่อนั้นเจตนารมณ์ของพระองค์จะถูกเผยให้พวกเราเห็นอย่างแน่นอน  ภายในจิตวิญญาณนั้น พวกเราต้องพร้อมที่จะแยกแยะความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา และพวกเราต้องมีจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นและไม่ยอมแพ้  พวกเราต้องดึงมาจากน้ำแห่งชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า น้ำที่บำรุงเลี้ยงและเสริมกำลังจิตวิญญาณที่แห้งผากของพวกเรา  พวกเราต้องพร้อมตลอดเวลาที่จะชำระตัวพวกเราเองให้สะอาดจากอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเรา ซึ่งมองว่าตัวเองชอบธรรม โอหัง ทะนงตน และพึงพอใจในตนเอง  พวกเราต้องเปิดหัวใจของพวกเราเพื่อรับพระวจนะของพระเจ้า และเริ่มดำเนินการบนพื้นฐานของพระวจนะของพระองค์  พวกเราต้องรับประสบการณ์และแน่ใจกับพระวจนะของพระองค์และสัมฤทธิ์ผลการทำความเข้าใจพระวจนะของพระองค์ เปิดโอกาสให้พระวจนะของพระองค์กลายมาเป็นชีวิตของพวกเรา  นี่คือการเรียกที่ส่งมาจากสวรรค์ของพวกเรา!  มีเพียงเมื่อพวกเราดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นพวกเราจึงจะสามารถเป็นผู้ชนะได้!

บัดนี้ มโนคติที่หลงผิดของพวกเราน่าเบื่อเกินไป และพวกเราพูดจาฉะฉานและกระทำการอย่างผลีผลาม ไม่สามารถที่จะกระทำการสอดคล้องกับพระวิญญาณได้  วันนี้ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นในอดีต  พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วอย่างยิ่ง  พวกเราต้องรับประสบการณ์อย่างละเอียดกับพระวจนะของพระเจ้า ทุกแนวคิดและความคิด  ทุกการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยา  พวกเราต้องสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนในหัวใจของพวกเรา  ไม่มีสิ่งใดที่เราทำต่อหน้าหรือลับหลังใครบางคนที่สามารถหนีรอดจากการพิพากษาต่อหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์ได้  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำลังอยู่ในกระบวนการแห่งการนำทางพวกเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งการรับประสบการณ์ที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น ที่ซึ่งพวกเราจะได้มาใกล้กับการแน่ใจเกี่ยวกับผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

พระเจ้าแห่งจักรวาลได้ทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา และความล้ำลึกทั้งหลายในจิตวิญญาณกำลังถูกเผยให้พวกเราเห็นอย่างต่อเนื่อง  จงแสวงหาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์!  จงเต็มใจที่จะจ่ายราคา จงเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสามัคคี จงเตรียมพร้อมที่จะปฏิเสธตัวพวกเจ้าเอง จงอย่าโลภโมโทสันอีกต่อไป จงติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และชื่นชมพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อนั้น มนุษย์แห่งสากลคนใหม่ทั้งคนจะปรากฏขึ้น  เวลานั้นกำลังใกล้เข้ามา เวลาที่ซาตานจะพบกับบทอวสานของมัน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้ครบบริบูรณ์ ชนชาติทั้งมวลในโลกนี้จะกลายเป็นราชอาณาจักรแห่งพระคริสต์ และพระคริสต์จะทรงครองบัลลังก์บนแผ่นดินโลกในฐานะกษัตริย์ตลอดไปชั่วนิรันดร์!

ก่อนหน้า: บทที่ 3

ถัดไป: บทที่ 5

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 20

พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์ทั้งปวง และได้ทรงนำทางมวลมนุษย์ทั้งปวงมาจนถึงวันนี้  ด้วยเหตุนี้...

ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน

เจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานในชีวิตประจำวันของพวกเจ้า  มนุษย์ละเลยในเรื่องของการอธิษฐาน  การอธิษฐานเคยเป็นเรื่องที่ทำอย่างขอไปที...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้