บทที่ 42

กิจการทั้งหลายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่างยิ่งใหญ่!  ช่างน่าอัศจรรย์!  ช่างมหัศจรรย์!  แตรทั้งเจ็ดส่งเสียง ฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังสนั่น และชามทั้งเจ็ดถูกเทออกมา—สิ่งเหล่านี้จะถูกเผยอย่างเปิดเผยโดยพลันและไม่อาจมีข้อสงสัยได้  ความรักของพระเจ้ามาถึงพวกเราทุกวัน  เฉพาะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยพวกเราให้รอด การที่พวกเราจะพบกับโชคร้ายหรือพระพรล้วนขึ้นอยู่กับพระองค์ทั้งสิ้น และพวกเราปวงมนุษย์ไม่มีหนทางที่จะตัดสินใจในการนี้  บรรดาผู้ที่มอบถวายตัวพวกเขาเองด้วยหัวใจทั้งดวงของพวกเขา จะได้รับพระพรมากมายอย่างแน่นอน ส่วนพวกที่พยายามจะปกปักรักษาชีวิตของพวกเขาจะมีแต่สูญเสียชีวิตของพวกเขา ทุกสรรพสิ่งและเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  จงอย่าหยุดยั้งย่างก้าวของเจ้าอีกต่อไป  ความเปลี่ยนแปลงมหาศาลกำลังมาสู่สวรรค์และแผ่นดินโลก ซึ่งมนุษย์ไม่มีทางหลบซ่อนจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จะไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับมนุษย์นอกจากโอดครวญอยู่ในความเจ็บปวดอันขมขื่น  จงติดตามพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงทำในวันนี้  เจ้าควรชัดเจนภายในตัวเจ้าเกี่ยวกับขั้นตอนที่พระราชกิจของพระองค์ได้คืบหน้าไปสู่ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นเตือนความจำ  จงกลับเข้ามาสู่การทรงสถิตของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในบัดนี้ให้บ่อยเท่าที่เจ้าจะสามารถทำได้  จงขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์  พระองค์จะประทานความรู้แจ้งแก่เจ้าอยู่ภายในอย่างแน่นอน และในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง พระองค์จะทรงคุ้มครองปกป้องเจ้า  จงอย่าเกรงกลัว!  พระองค์ทรงครองตัวตนทั้งมวลของเจ้าเรียบร้อยแล้ว  ด้วยการคุ้มครองปกป้องของพระองค์และการดูแลของพระองค์ มีสิ่งใดให้เจ้าเกรงกลัวเล่า?  ในวันนี้ การบรรลุผลแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้ามาใกล้แล้ว และผู้ใดก็ตามที่เกรงกลัวย่อมมีแต่แนวโน้มที่จะสูญเสียเท่านั้น  สิ่งที่เรากำลังบอกเจ้าเป็นความจริง  จงเปิดดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าเถิด กล่าวคือ สวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงในชั่วอึดใจเดียว แต่มีสิ่งใดให้เจ้าเกรงกลัวเล่า?  ด้วยการขยับพระหัตถ์ของพระองค์เพียงน้อยนิดที่สุด สวรรค์และแผ่นดินโลกก็สิ้นสลายในทันที  ดังนั้นมนุษย์จะสามารถได้รับสิ่งใดโดยการกลัดกลุ้มหรือ?  ทุกสิ่งไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือ?  หากพระองค์ทรงบัญชาสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมจะเปลี่ยนแปลง  หากพระองค์ตรัสว่าพวกเราจะถูกทำให้ครบบริบูรณ์ เช่นนั้นแล้วพวกเราก็จะถูกทำให้ครบบริบูรณ์  มนุษย์ไม่จำเป็นต้องกังวล แต่ควรดำเนินการต่อไปอย่างสงบ  แม้กระนั้นก็ตามเจ้าต้องใส่ใจและระแวดระวังให้มากเท่าที่เจ้าจะสามารถ  สวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วอึดใจ!  ไม่ว่ามนุษย์จะเปิดตาเปล่าของเขาให้กว้างเพียงใด เขาย่อมจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้มากนัก  จงเฝ้าระวังระไวในบัดนี้  น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จลุล่วงแล้ว โครงการของพระองค์ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว แผนของพระองค์ประสบความสำเร็จแล้ว และบุตรทั้งหลายของพระองค์ได้มาถึงพระบัลลังก์ของพระองค์ทั้งหมดแล้ว  พวกเขามาพิพากษาชนชาติทั้งปวงและกลุ่มชนทั้งหมดด้วยกันกับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  พวกที่ได้ข่มเหงคริสตจักรและทำร้ายปวงบุตรของพระเจ้ามาตลอดจะพบกับการลงโทษอันเข้มงวด กล่าวคือ นั่นเป็นที่แน่นอน!  บรรดาผู้ที่ถวายตัวพวกเขาแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ ผู้ที่ยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างต่อไป พระเจ้าจะทรงรักพวกเขาไปตลอดนิรันดร์กาลอย่างแน่นอน โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง!

ก่อนหน้า: บทที่ 41

ถัดไป: บทที่ 43

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เส้นทาง… (3)

ในชีวิตของเรา เรายินดีเสมอที่ได้มอบความคิดจิตใจและร่างกายของเราแด่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น  เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้น...

คำเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริง

บรรดาผู้ที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องชายหญิงซึ่งกำลังระบายถึงความรู้สึกในแง่ลบของตนอยู่เสมอนั้นเป็นสมุนของซาตานและพวกเขารบกวนคริสตจักร...

การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์สมบูรณ์

พระราชกิจแต่ละช่วงระยะที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติของมันเอง  ย้อนกลับไป เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ทรงเป็นชาย...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพเสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องเรา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้