พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 42

กิจการทั้งหลายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่างยิ่งใหญ่! ช่างน่าอัศจรรย์! ช่างมหัศจรรย์! แตรทั้งเจ็ดส่งเสียง ฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังสนั่น และชามทั้งเจ็ดถูกเทออกมา—สิ่งเหล่านี้จะถูกเผยอย่างเปิดเผยโดยพลันและไม่อาจมีข้อสงสัยได้ ความรักของพระเจ้ามาถึงพวกเราทุกวัน เฉพาะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยพวกเราให้รอด การที่พวกเราจะพบกับโชคร้ายหรือพระพรล้วนขึ้นอยู่กับพระองค์ทั้งสิ้น และพวกเราปวงมนุษย์ไม่มีหนทางที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ บรรดาผู้ที่มอบถวายตัวพวกเขาเองด้วยหัวใจทั้งดวงของพวกเขา จะได้รับพระพรมากมายอย่างแน่นอน ส่วนพวกที่พยายามจะปกปักรักษาชีวิตของพวกเขาจะมีแต่สูญเสียชีวิตของพวกเขา ทุกสรรพสิ่งและเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงอย่าหยุดยั้งย่างก้าวของเจ้าอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงมหาศาลกำลังมาสู่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ซึ่งมนุษย์ไม่มีทางหลบซ่อนจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับมนุษย์นอกจากโอดครวญอยู่ในความเจ็บปวดอันขมขื่น จงติดตามพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงทำในวันนี้ เจ้าควรชัดเจนภายในตัวเจ้าเกี่ยวกับขั้นตอนที่พระราชกิจของพระองค์ได้คืบหน้าไปสู่ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นเตือนความจำ จงกลับเข้ามาสู่การทรงสถิตของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในบัดนี้ให้บ่อยเท่าที่เจ้าจะสามารถทำได้ จงขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์ พระองค์จะประทานความรู้แจ้งแก่เจ้าอยู่ภายในอย่างแน่นอน และในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง พระองค์จะทรงคุ้มครองปกป้องเจ้า จงอย่าเกรงกลัว! พระองค์ทรงครองตัวตนทั้งมวลของเจ้าเรียบร้อยแล้ว ด้วยการคุ้มครองปกป้องของพระองค์และการดูแลของพระองค์ มีสิ่งใดให้เจ้าเกรงกลัวเล่า? ในวันนี้ การบรรลุผลแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้ามาใกล้แล้ว และผู้ใดก็ตามที่เกรงกลัวย่อมมีแต่แนวโน้มที่จะสูญเสียเท่านั้น สิ่งที่เรากำลังบอกเจ้าเป็นความจริง จงเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณของเจ้าเถิด กล่าวคือ ฟ้าสวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงในชั่วอึดใจเดียว แต่มีสิ่งใดให้เจ้าเกรงกลัวเล่า? ด้วยการขยับพระหัตถ์ของพระองค์เพียงน้อยนิดที่สุด ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกก็สิ้นสลายในทันที ดังนั้นมนุษย์จะสามารถได้รับสิ่งใดโดยการกลัดกลุ้มหรือ? ทุกสิ่งไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือ? หากพระองค์ทรงบัญชาฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นแล้วพวกมันย่อมจะเปลี่ยนแปลง หากพระองค์ตรัสว่าพวกเราจะถูกทำให้ครบบริบูรณ์ เช่นนั้นแล้วพวกเราก็จะถูกทำให้ครบบริบูรณ์ มนุษย์ไม่จำเป็นต้องกังวล แต่ควรดำเนินการต่อไปอย่างสงบ แม้กระนั้นก็ตามเจ้าต้องใส่ใจและระแวดระวังให้มากเท่าที่เจ้าจะสามารถ ฟ้าสวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วอึดใจ! ไม่ว่ามนุษย์จะเปิดตาเปล่าของเขาให้กว้างเพียงใด เขาย่อมจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้มากนัก จงเฝ้าระวังระไวในบัดนี้ น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จลุล่วงแล้ว โครงการของพระองค์ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว แผนของพระองค์ประสบความสำเร็จแล้ว และบุตรทั้งหลายของพระองค์ได้มาถึงพระบัลลังก์ของพระองค์ทั้งหมดแล้ว พวกเขามาพิพากษาชนชาติทั้งปวงและกลุ่มชนทั้งหมดด้วยกันกับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกที่ได้ข่มเหงคริสตจักรและทำร้ายปวงบุตรของพระเจ้ามาตลอดจะพบกับการลงโทษอันเข้มงวด กล่าวคือ นั่นเป็นที่แน่นอน! บรรดาผู้ที่ถวายตัวพวกเขาแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ ผู้ที่ยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างต่อไป พระเจ้าจะทรงรักพวกเขาไปตลอดนิรันดร์กาลอย่างแน่นอน โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง!

ก่อนหน้า:บทที่ 41

ถัดไป:บทที่ 43

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง