619 จงพยายามต่อสู้ในหนทางที่ถูกต้องเพื่อความจริง

1 หากเจ้าต้องการทุ่มความพยายามในการต่อสู้เพื่อความจริงแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วอย่างแรกที่สุด เจ้าต้องไม่ให้โอกาสซาตานทำงาน—เพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายนั้น เจ้าจะต้องมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว และสามารถรับใช้ไปอย่างสอดประสาน ปล่องวางมโนคติที่หลงผิด ความคิดเห็น ทรรศนะ และวิธีทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดของตัวเจ้าเอง ทำหัวใจของเจ้าให้เงียบสงบภายในเรา จดจ่ออยู่กับพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใส่ใจกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าให้ละเอียด  เจ้าต้องมีเจตนาเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือเจตจำนงของเราต้องสำเร็จ  เจ้าควรไม่มีเจตนาอื่นนอกเหนือไปจากนี้เลย  เจ้าต้องมองดูเราด้วยหัวใจทั้งหมดของเจ้า มองการกระทำทั้งหลายของเรา และวิธีที่เราทำสิ่งทั้งหลายอย่างใกล้ชิด และไม่ละเลยสิ่งใดเลย

2 จิตวิญญาณของเจ้าต้องเฉียบคม ดวงตาของเจ้าต้องเปิดอยู่  โดยปกติธรรมดาแล้ว เมื่อมาถึงเรื่องของพวกที่มีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงพวกที่รักที่จะถูกผู้อื่นมองเห็น ผู้ที่กระเหี้ยนกระหือรือที่จะทำสิ่งทั้งหลาย ผู้ที่โน้มเอียงที่จะเป็นเหตุให้เกิดการขัดขวาง ผู้ที่เก่งในการพ่นพล่ามคำสอนทางศาสนา ผู้ที่เป็นขี้ข้าของซาตาน และอื่นๆ—เมื่อผู้คนเหล่านี้แสดงจุดยืนออกมา พวกเขากลายเป็นความลำบากยากเย็นของคริสตจักร และนี่เป็นเหตุให้การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าของบรรดาพี่น้องชายหญิงของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่า  เมื่อเจ้าเผชิญกับผู้คนที่เล่นละครเช่นนี้ จงยับยั้งพวกเขาในทันที  หากทั้งที่มีการตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นพวกเขาก็จะทนทุกข์กับความสูญเสีย  หากพวกที่ยืนกรานอย่างดื้อดึงในวิถีทางของตนเองนั้นพยายามแก้ต่างให้ตัวเอง และพยายามปกปิดบาปทั้งหลายของพวกเขา คริสตจักรก็ควรตัดพวกเขาออกในทันที และไม่เหลือที่ให้พวกเขาลงมือตามแผนการใด  อย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย จงเปิดตาของเจ้ามองภาพรวม

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 17

ก่อนหน้า: 618 จงรับใช้ดังที่คนอิสราเอลได้ทำ

ถัดไป: 620 จงทุ่มเทอุทิศหัวใจของเจ้าให้กับการดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger