273 การดำรงอยู่ของมนุษยชาติทั้งมวลต้องพึ่งพาพระเจ้า

Verse 1

พระราชกิจขั้นสุดท้ายของพระเจ้า

มิใช่เพียงเพื่อการลงโทษมวลมนุษย์

แต่เพื่อจัดการเตรียมการบั้นปลายของผู้คน

และเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับรู้

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทำมา

พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนนั้นได้เห็นกัน

ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำมานั้นถูกต้อง

ทุกสิ่งคือพระอุปนิสัยที่แสดงออก

การสร้างมนุษย์มิใช่การกระทำของมนุษย์

หรือว่าธรรมชาติเป็นผู้กระทำ

แต่เป็นการกระทำของพระเจ้า

ผู้ทรงบำรุงเลี้ยงทุกสิ่งที่มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้าง


Chorus

พระเจ้าทรงเป็นความรอดเดียว

ความหวังเดียวของคน

และทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว

ของการดำรงอยู่ของผู้คน

พระราชกิจที่กระทำโดยพระเจ้า

ไม่อาจมีใครทำแทนได้เลย

พระองค์นั้นทรงหวังเพียง

มนุษย์จะสามารถตอบแทนพระองค์

ด้วยการทำความดี


Verse 2

หากไม่มีพระเจ้านั้น คนต้องพบความย่อยยับ

ต้องทนทุกข์กับมหันตภัย

จะไม่มีใครได้เห็นความงามของตะวันและจันทรา

จะไม่ได้เห็นโลกเขียวขจี

มวลมนุษย์ทั้งปวงจะได้เผชิญเพียง

ค่ำคืนอันเยียบเย็น

และหุบเขาเงามรณะที่ไม่ยอมหยุดยั้ง

หากไม่มีพระเจ้าไซร้ มนุษย์ต้องหยุดพลัน

ไร้ซึ่งพระเจ้า มนุษย์ต้องทนทุกข์

โดนเหล่าภูติผีนั้นมาเหยียบย่ำ

ถึงกระนั้นไม่มีใครใส่ใจพระเจ้าเลย


Chorus

พระเจ้าทรงเป็นความรอดเดียว

ความหวังเดียวของคน

และทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว

ของการดำรงอยู่ของผู้คน

พระราชกิจที่กระทำโดยพระเจ้า

ไม่อาจมีใครทำแทนได้เลย

พระองค์นั้นทรงหวังเพียง

มนุษย์จะสามารถตอบแทนพระองค์

ด้วยการทำความดี


Chorus

พระเจ้าทรงเป็นความรอดเดียว

ความหวังเดียวของคน

และทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว

ของการดำรงอยู่ของผู้คน

พระราชกิจที่กระทำโดยพระเจ้า

ไม่อาจมีใครทำแทนได้เลย

พระองค์นั้นทรงหวังเพียง

มนุษย์จะสามารถตอบแทนพระองค์

ด้วยการทำความดี


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, จงตระเตรียมความประพฤติที่ดีงามให้พอเพียงสำหรับบั้นปลายของเจ้า

ก่อนหน้า: 272 พระเจ้าทรงนำจุดจบของมนุษยชาติมายังโลก

ถัดไป: 274 มนุษย์ต้องนมัสการพระเจ้าเพื่อชะตากรรมที่ดี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger