838 ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Verse 1

หากขีดความสามารถเจ้าต่ำ

ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

จะสอดคล้องตามกัน

แต่หากขีดความสามารถเจ้ายิ่งใหญ่

ข้อพึงประสงค์ของพระองค์

จะสอดคล้องขีดความสามารถนี้


Pre-chorus 1

หากเจ้ารอบรู้ หรือไม่รู้เท่าทัน

หากชรา หรือต้อนรับคนได้

สิ่งที่พระองค์ต้องการ

จะสอดคล้องสภาพจริงของเจ้า

การทำให้เจ้าเพียบพร้อม

ของพระเจ้า จะสอดคล้องหน้าที่ที่เจ้าทำ


Chorus

ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำ

ให้มีความเพียบพร้อม

หากเจ้าเต็มใจ และหากเจ้าไล่ตาม

ตอนสุดท้าย เจ้าจะสามารถได้รับผลสำเร็จ

พวกเจ้าจะไม่ถูกทิ้งเลยสักคน

ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำ

ให้มีความเพียบพร้อม


Verse 2

การภักดีและการเชื่อฟังไปจนถึงปลายทาง

การไล่คว้าความรักสูงสุดแด่พระองค์

ล้วนเป็นการปฏิบัติดีที่สุด

ที่ต้องทำให้สำเร็จ

คนต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ลุล่วง

จึงจะได้รับความเพียบพร้อม


Pre-chorus 2

เหนืออื่นใด จงทำต่อ ให้ลุล่วงแท้จริง

พระเจ้าตรัสว่า ทุกคน

มีโอกาสได้รับความเพียบพร้อม

แต่ละคนมีโอกาส แต่หากไม่พัฒนา

หรือสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์

ที่สุดแล้ว เจ้าจะถูกทอดทิ้ง


Chorus

ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำ

ให้มีความเพียบพร้อม

หากเจ้าเต็มใจ และหากเจ้าไล่ตาม

ตอนสุดท้าย เจ้าจะสามารถได้รับผลสำเร็จ

พวกเจ้าจะไม่ถูกทิ้งเลยสักคน

ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำ

ให้มีความเพียบพร้อม

หากเจ้าเต็มใจ และหากเจ้าไล่ตาม

ตอนสุดท้าย เจ้าจะสามารถได้รับผลสำเร็จ

พวกเจ้าจะไม่ถูกทิ้งเลยสักคน

ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำ

ให้มีความเพียบพร้อม ให้มีความเพียบพร้อม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฟื้นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้า: 837 วิธีที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อม

ถัดไป: 839 พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคนสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger