บทที่ 18

การก่อร่างสร้างคริสตจักรไม่ใช่สิ่งง่ายที่จะทำโดยแท้จริง!  เราใส่หัวใจของเราทั้งดวงลงไปในการก่อสร้างมัน และซาตานคงจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในพลังอำนาจของมันเพื่อรื้อทำลายคริสตจักรเสีย  หากเจ้าต้องการที่จะได้รับการก่อร่างสร้างขึ้น เจ้าต้องเป็นบุคคลที่มีนิมิต  เจ้าต้องใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาเรา เป็นพยานให้พระคริสต์ เชิดชูพระองค์ไว้สูง และรักภักดีต่อเรา  เจ้าไม่ควรให้ข้ออ้าง ตรงกันข้าม เจ้าควรเชื่อฟังอย่างไม่มีสภาพเงื่อนไข  เจ้าต้องทนฝ่าการทดสอบใดๆ และยอมรับทั้งหมดที่มาจากเรา  เจ้าต้องติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำทางเจ้าอย่างไรก็ตาม  เจ้าต้องมีจิตวิญญาณที่หลักแหลมและมีความสามารถที่จะแยกความต่างของสรรพสิ่ง  เจ้าต้องเข้าใจผู้คน และไม่ติดตามพวกเขาอย่างมืดบอด  จงดูแลดวงตาฝ่ายวิญญาณของเจ้าให้สดใส และจงมีความรู้ที่ถ้วนทั่วเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่ง  ผู้คนที่ร่วมจิตใจเดียวกันกับเรา ต้องยืนหยัดเป็นพยานแก่เราและต่อสู้ในการสู้รบแตกหักกับซาตาน  เจ้าต้องทั้งได้รับการก่อร่างสร้างขึ้นและมีส่วนร่วมในการสู้รบนี้  เราอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า  เราสนับสนุนพวกเจ้า  และเราคือที่หลบภัยของพวกเจ้า

สิ่งแรกที่เจ้าต้องทำคือชำระตัวเจ้าให้บริสุทธิ์ กลายเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว และมีอารมณ์ที่มั่นคง  เจ้าต้องพึ่งพาเราในชีวิตของเจ้า ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเจ้าจะดีหรือเลว  ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่อื่นใด เจ้าต้องไม่เดินสะดุดเพราะใครบางคน หรือเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างหรือปัญหาบางอย่าง  ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าต้องตั้งมั่นและใช้ชีวิตตามอย่างพระคริสต์ และสำแดงพระเจ้าพระองค์เองดังเช่นปกติ   เจ้าต้องปฏิบัติงานของเจ้าและทำหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงตามปกติ  นี่ไม่สามารถทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นได้ แต่ต้องได้รับการค้ำชูต่อในช่วงเวลายาวนาน  เจ้าต้องรับเอาหัวใจของเราเป็นหัวใจของเจ้า  เจตนารมณ์ของเราต้องกลายเป็นความคิดของเจ้า  เจ้าต้องคำนึงถึงภาพใหญ่ขึ้น  เจ้าต้องยอมให้พระคริสต์ทรงฉายออกจากตัวเจ้า  และเจ้าต้องปรนนิบัติด้วยการประสานงานกับผู้อื่น  เจ้าต้องก้าวให้ทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทุ่มเทตัวเจ้าลงไปในวิธีการแห่งความรอดของพระองค์  เจ้าต้องทำตัวเจ้าเองให้ว่างเปล่า และกลายเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ใจและเปิดเผย  เจ้าต้องสามัคคีธรรมและเข้าร่วมกับพี่น้องชายหญิงของเจ้าเป็นปกติ  ต้องสามารถทำสิ่งทั้งหลายในจิตวิญญาณ  รักกันและกัน  ยอมให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาทำให้ความอ่อนแอทั้งหลายของเจ้าเกิดสมดุล  และต้องพยายามที่จะได้รับการก่อร่างสร้างขึ้นภายในคริสตจักร  เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะมีส่วนในราชอาณาจักรอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: บทที่ 17

ถัดไป: บทที่ 19

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงรายวัน  เพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้น วิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงส่งกว่าของวันนี้...

บทที่ 24 และ 25

เมื่อไม่มีการอ่านอย่างตั้งใจ มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบสิ่งใดในถ้อยดำรัสของสองวันนี้ อันที่จริง ถ้อยดำรัสเหล่านั้นควรได้ตรัสในวันเดียว...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้