พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 18

การก่อร่างสร้างคริสตจักรไม่ใช่สิ่งง่ายที่จะทำโดยแท้จริง! เราใส่หัวใจของเราทั้งดวงลงไปในการก่อสร้างมัน และซาตานคงจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในพลังอำนาจของมันเพื่อรื้อทำลายคริสตจักรเสีย หากเจ้าต้องการที่จะได้รับการก่อร่างสร้างขึ้น เจ้าต้องเป็นบุคคลที่มีนิมิต เจ้าต้องใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาเรา เป็นพยานให้พระคริสต์ เชิดชูพระองค์ไว้สูง และรักภักดีต่อเรา เจ้าไม่ควรให้ข้ออ้าง ตรงกันข้าม เจ้าควรเชื่อฟังอย่างไม่มีสภาพเงื่อนไข เจ้าต้องทนฝ่าการทดสอบใดๆ และยอมรับทั้งหมดที่มาจากเรา เจ้าต้องติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำทางเจ้าอย่างไรก็ตาม เจ้าต้องมีจิตวิญญาณที่หลักแหลมและมีความสามารถที่จะแยกความต่างของสรรพสิ่ง เจ้าต้องเข้าใจผู้คน และไม่ติดตามพวกเขาอย่างมืดบอด จงดูแลดวงตาฝ่ายวิญญาณของเจ้าให้สดใส และจงมีความรู้ที่ถ้วนทั่วเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่ง ผู้คนที่ร่วมจิตใจเดียวกันกับเรา ต้องยืนหยัดเป็นพยานแก่เราและต่อสู้ในการสู้รบแตกหักกับซาตาน เจ้าต้องทั้งได้รับการก่อร่างสร้างขึ้นและมีส่วนร่วมในการสู้รบนี้ เราอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า เราสนับสนุนพวกเจ้า และเราคือที่หลบภัยของพวกเจ้า

สิ่งแรกที่เจ้าต้องทำคือชำระตัวเจ้าให้บริสุทธิ์ กลายเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว และมีอารมณ์ที่มั่นคง เจ้าต้องพึ่งพาเราในชีวิตของเจ้า ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเจ้าจะดีหรือเลว ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่อื่นใด เจ้าต้องไม่เดินสะดุดเพราะใครบางคน หรือเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างหรือปัญหาบางอย่าง ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าต้องตั้งมั่นและใช้ชีวิตตามอย่างพระคริสต์ และสำแดงพระเจ้าพระองค์เองดังเช่นปกติ เจ้าต้องปฏิบัติงานของเจ้าและทำหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงตามปกติ นี่ไม่สามารถทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นได้ แต่ต้องได้รับการค้ำชูต่อในช่วงเวลายาวนาน เจ้าต้องรับเอาหัวใจของเราเป็นหัวใจของเจ้า เจตนารมณ์ของเราต้องกลายเป็นความคิดของเจ้า เจ้าต้องคำนึงถึงภาพใหญ่ขึ้น เจ้าต้องยอมให้พระคริสต์ทรงฉายออกจากตัวเจ้า และเจ้าต้องปรนนิบัติด้วยการประสานงานกับผู้อื่น เจ้าต้องก้าวให้ทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทุ่มเทตัวเจ้าลงไปในวิธีการแห่งความรอดของพระองค์ เจ้าต้องทำตัวเจ้าเองให้ว่างเปล่า และกลายเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ใจและเปิดเผย เจ้าต้องสามัคคีธรรมและเข้าร่วมกับพี่น้องชายหญิงของเจ้าเป็นปกติ ต้องสามารถทำสิ่งทั้งหลายในจิตวิญญาณ รักกันและกัน ยอมให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาทำให้ความอ่อนแอทั้งหลายของเจ้าเกิดสมดุล และต้องพยายามที่จะได้รับการก่อร่างสร้างขึ้นภายในคริสตจักร เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะมีส่วนในราชอาณาจักรอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า:บทที่ 17

ถัดไป:บทที่ 19

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง