826 การเป็นพยานแด่พระเจ้าคือหน้าที่ของเจ้าในฐานะผู้เชื่อ

Intro

เจ้าควรรู้ว่าคำพยาน

ที่พระเจ้าทรงทำซาตานปราชัย

มีอยู่ในความจงรักภักดี

และการเชื่อฟังของมนุษย์

เช่นเดียวกับคำพยาน

ที่พระเจ้าทรงพิชิตมนุษย์


Chorus

หน้าที่แห่งความเชื่อในพระเจ้า

ก็คือการเป็นพยานต่อพระองค์

การจงรักภักดีต่อพระองค์มิใช่สิ่งอื่นใด

และการเชื่อฟังไปถึงปลายทาง


Verse 1

ก่อนพระเจ้าจะเริ่มขั้นตอนต่อไปของพระราชกิจ

เจ้าจะเป็นพยานต่อพระองค์อย่างไร

จะเชื่อฟังอย่างจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างไร

เจ้าภักดีต่อหน้าที่การงาน หรือเจ้าจะล้มเลิก

จะนบนอบต่อการจัดการเตรียมการ

หรือหนีกลางทางเพื่อหลีกเลี่ยงการตีสอน

พระเจ้าตีสอนเพื่อเจ้าจะเป็นพยานต่อพระองค์

จงรักภักดีและเชื่อฟัง


Chorus

หน้าที่แห่งความเชื่อในพระเจ้า

ก็คือการเป็นพยานต่อพระองค์

การจงรักภักดีต่อพระองค์มิใช่สิ่งอื่นใด

และการเชื่อฟังไปถึงปลายทาง


Verse 2

การตีสอนในปัจจุบันเป็นการคลี่คลาย

ขั้นตอนต่อไปของพระราชกิจ

ช่วยให้ราชกิจก้าวหน้าไปโดยไม่ถูกขวางกั้น

จงมีปัญญา อย่าปฏิบัติกับชีวิต

และนัยสำคัญของชีวิต

ดั่งทรายไร้ราคา

เจ้ารู้หรือเปล่า เป็นราชกิจอะไรที่จะมา

หรือราชกิจจะคลี่คลายเช่นไร


Verse 3

เจ้าควรรู้ถึงนัยสำคัญ

ของประสบการณ์ของเจ้าต่อพระราชกิจ

และความหมายของความเชื่อในพระองค์

พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อทำให้ยุคนี้สิ้นลง

แต่เจ้าต้องรู้ว่าพระองค์จะเริ่มยุคใหม่

เริ่มราชกิจใหม่ และที่สำคัญ

เผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร


Bridge

จงรู้ว่าราชกิจวันนี้คือการเริ่มยุคหนึ่งและ

วางรากฐานเพื่อเผยแพร่

ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร

รวมทั้งเพื่อสิ้นสุดยุคนี้ในภายภาคหน้า

พระราชกิจไม่ได้ไร้ค่าดังที่เจ้าเชื่อ

และไม่ได้ง่ายดายดังที่เจ้านั้นคิด

เจ้าควรมอบชีวิตแด่พระราชกิจ

อุทิศตนเพื่อพระสิริของพระองค์

นานแล้วที่พระเจ้าโหยหา

ให้เจ้าเป็นพยานแด่พระองค์

และเผยแผ่ข่าวประเสริฐ

เจ้าควรจะเข้าใจสิ่งในพระทัยพระองค์


Chorus

หน้าที่แห่งความเชื่อในพระเจ้า

ก็คือการเป็นพยานต่อพระองค์

การจงรักภักดีต่อพระองค์มิใช่สิ่งอื่นใด

และการเชื่อฟังไปถึงปลายทาง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อ?

ก่อนหน้า: 825 พระเจ้าทรงเตือนสติมนุษย์เพียงให้ยืนหยัดเป็นพยานเท่านั้น

ถัดไป: 827 ผู้ชนะคือบรรดาผู้ที่เป็นพยานอันดังกึกก้องแด่พระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger