705 การเปลี่ยนแปลงทางอุปนิสัยเท่านั้นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

Verse 1

ซาตานวางยาพิษมนุษย์ทำให้ด่างพร้อย เหยียบย่ำ

นั่นเป็นต้นตอความเสื่อมทรามของอุปนิสัยมนุษย์

สิ่งพื้นฐานของมนุษย์ถูกทำให้เสื่อมทราม

ทั้งการคิด ความเข้าใจเชิงลึก ศีลธรรม สำนึก

ทุกคนเปลี่ยนไปมากมายจากที่พระเจ้าทรงสร้างมา

คนไม่อาจเข้าใจความจริงและต่อต้านพระเจ้า


Pre-chorus 1

การเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คนนั้น

จึงควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดก่อน

อีกทั้งสำนึกและความเข้าใจเชิงลึก

เพื่อเปลี่ยนความรู้เรื่องพระเจ้าและความจริง


Chorus

การบรรลุการเปลี่ยนที่แท้จริงในอุปนิสัยคน

เริ่มจากความรู้อย่างละเอียดในแก่นแท้ของเขาเอง

ผ่านทางการแปรเปลี่ยนใน

ความคิด ทัศนะ ธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทั้งหลาย

จึงสามารถสำเร็จลง


Verse 2

ก่อนที่เขาจะถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม

มนุษย์ติดตามพระเจ้า เชื่อฟังพระวจนะเมื่อได้ยิน

เขามีสำนึกรับรู้ มโนธรรม ความเป็นมนุษย์ปกติ

แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้น

กลับหมองมัวหลังซาตานทำให้คนเสื่อมทราม

คนสูญเสียการเชื่อฟังและความรักต่อพระเจ้า


Pre-chorus 2

สำนึกของมนุษย์ผิดเพี้ยน อุปนิสัยมนุษย์นั้น

เหมือนอุปนิสัยสัตว์ความเป็นกบฏยิ่งรุนแรง

แต่เขาก็ยังคงไม่รู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้

เป็นกบฏต่อต้านพระเจ้าอย่างหน้ามืดตามัว


Chorus

การบรรลุการเปลี่ยนที่แท้จริงในอุปนิสัยคน

เริ่มจากความรู้อย่างละเอียดในแก่นแท้ของเขาเอง

ผ่านทางการแปรเปลี่ยนใน

ความคิด ทัศนะ ธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทั้งหลาย

จึงสามารถสำเร็จลง


Bridge

อุปนิสัยมนุษย์นั้นเผยออกมา

ผ่านสำนึก ความเข้าใจเชิงลึก มโนธรรม

ที่กลับหมองมัวและบกพร่องไป

ดังนั้นอุปนิสัยมนุษย์จึง

เป็นกบฏต่อต้านพระเจ้า

แม้นสำนึก ความเข้าใจมิอาจเปลี่ยน

อุปนิสัยมนุษย์ย่อมมิอาจเปลี่ยน

และเขาจะไม่มีวันคล้อยตามน้ำพระทัย


Chorus

การบรรลุการเปลี่ยนที่แท้จริงในอุปนิสัยคน

เริ่มจากความรู้อย่างละเอียดในแก่นแท้ของเขาเอง

ผ่านทางการแปรเปลี่ยนใน

ความคิด ทัศนะ ธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทั้งหลาย

จึงสามารถสำเร็จลง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า

ก่อนหน้า: 704 การรู้จักธรรมชาติของเจ้าเองคือกุญแจสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

ถัดไป: 706 วิธีที่พระเจ้าทรงประเมินวัดการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของผู้คน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger