765 จงก้าวผ่านพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อค้นพบความน่ารักของพระองค์

Verse 1

แก่นแท้ของพระเจ้าไม่ใช่เพียงเพื่อให้มนุษย์เชื่อ

แต่เพื่อให้มนุษย์นั้นรัก

แต่สำหรับคนมากมายผู้เชื่อในพระเจ้า

ยังไม่เป็นที่รู้กัน

ความน่ารักของพระเจ้าแสดงออกในราชกิจ

และคนค้นพบความน่ารักนั้นได้

เฉพาะเมื่อได้ก้าวผ่านจาก

ประสบการณ์ส่วนตัวของตน

ความน่ารักของพระเจ้าสัมผัสได้

ในประสบการณ์จริง

หากไม่ได้เห็นความน่ารักนั้นในความเป็นจริง

ก็ไม่มีใครพบเจอ


Pre-chorus

ผู้คนไม่กล้าจะรักพระเจ้า

หรือพยายามที่จะรักพระองค์

ไม่เคยค้นพบว่าความน่ารัก

ของพระเจ้านั้นมากมาย

หรือค้นพบว่าทรงรักผู้คน

ทรงเป็นพระเจ้าเพื่อให้คนรัก


Chorus

พระเจ้ามีสิ่งให้คนรักมากมาย

หากไม่เชื่อมสัมพันธ์กันก็ไม่เห็น

เมื่อเสด็จมาโลก

คนได้เห็นกิจการแท้จริง

ความน่ารักของพระองค์

และอุปนิสัยปกติที่แท้จริงของพระองค์

ทั้งหมดนี้นั้นเป็นจริงยิ่งกว่า

ภาพความคิดเรื่องพระเจ้าบนสวรรค์

พระเจ้ามีสิ่งให้คนรักมากมาย

พระเจ้ามีสิ่งให้คนรักมากมาย


Verse 2

ไม่ว่าคนรักพระเจ้าบนสวรรค์มากมายเพียงใด

นั่นมีแต่ความนึกคิดคนและไม่เป็นจริง

ต่อให้รักแด่พระเจ้าบนโลก

นั้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นจริง

ทรงทำให้คนรู้จักพระองค์โดยราชกิจ

เพราะความรู้นี้ คนจึงรักพระองค์

เสด็จมาท่ามกลางคน เพื่อให้พวกเขารักพระองค์

ให้คนได้รับประสบการณ์

ความเป็นจริงของพระองค์

หากเปโตรไม่เคยอยู่กับพระเยซู

เขาคงไม่อาจรักพระเยซูได้เลย

ความจงรักภักดีของเขาต่อพระเยซูจึงสร้าง

ขึ้นบนความผูกพันกับพระองค์


Pre-chorus

ผู้คนไม่กล้าจะรักพระเจ้า

หรือพยายามที่จะรักพระองค์

ไม่เคยค้นพบว่าความน่ารัก

ของพระเจ้านั้นมากมาย

หรือค้นพบว่าทรงรักผู้คน

ทรงเป็นพระเจ้าเพื่อให้คนรัก


Chorus

พระเจ้ามีสิ่งให้คนรักมากมาย

หากไม่เชื่อมสัมพันธ์กันก็ไม่เห็น

เมื่อเสด็จมาโลก

คนได้เห็นกิจการแท้จริง ความน่ารักของพระองค์

และอุปนิสัยปกติที่แท้จริงของพระองค์

ทั้งหมดนี้นั้นเป็นจริงยิ่งกว่า

ภาพความคิดเรื่องพระเจ้าบนสวรรค์

พระเจ้ามีสิ่งให้คนรักมากมาย

พระเจ้ามีสิ่งให้คนรักมากมาย


Outro

หากพระเจ้ามิได้บังเกิดเป็นมนุษย์

คนคงไม่ได้รับประสบการณ์ราชกิจ

รักของคนต่อพระเจ้าก็จะเปื้อนเปรอะ

ไปด้วยจินตนาการและความลวง

รักต่อพระเจ้าในสวรรค์เบื้องบน

ไม่เป็นจริงเท่ารักต่อพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

เพราะความรู้เรื่องพระเจ้าบนสวรรค์

สร้างขึ้นจากจินตนาการ

มิใช่จากสิ่งที่เห็นด้วยตา

หรือที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าจะดำเนินชีวิตภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล

ก่อนหน้า: 764 การที่จะรักพระเจ้า เจ้าต้องได้รับประสบการณ์กับความน่ารักชื่นชมของพระองค์

ถัดไป: 766 คำขวัญของบรรดาผู้ที่รักพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger