244 การต่อต้านพระเจ้ายุติลงได้ด้วยการลงโทษเท่านั้น

Verse 1

พระเจ้าทรงราชกิจมาหลายพันปี

ผ่านผันมาหลายยุคมากมาย

เพื่อให้การบริหารจัดการที่จะช่วยคน

ให้รอดนั้นครบบริบูรณ์


Pre-chorus 1

พระองค์ทรงไม่ปรารถนาจะโดนต่อต้าน

โดยผู้ที่ทรงช่วยให้รอด

อีกทั้งโดนทรยศหักหลัง

โดยคนที่เคยชื่นชมพระคุณ


Chorus

การต่อต้านพระเจ้ายุติได้ด้วย

การลงโทษ ไม่มีใครหลบหนีได้

นั่นคือพระอุปนิสัยพระเจ้า

วิธีดีสุดที่จะจัดการคนชั่ว

การหมิ่นและทรยศพระเจ้ายุติได้ด้วยการลงโทษ

ก่อนหน้าเป็นเช่นนั้น บัดนี้เป็นเช่นนั้น

อนาคตก็จะเป็นเช่นนั้น

คือข้อเท็จจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนิรันดร์


Bridge

ที่ทรงทำก็เพื่อช่วยผู้คนให้รอดมากขึ้น

เพิ่มการได้รับคนที่ใจตรงกัน ซึ่งเข้าใจน้ำพระทัย

พวกเขาจะได้เข้าสู่ราชอาณาจักร

และชื่นชมพระสัญญาของพระองค์


Verse 2

ฉะนั้น การต่อต้านท้าทายในครอบครัวพระองค์

คือสิ่งที่ทรงชิงชังที่สุด

จะทรงทำเช่นใดได้นอกจากลงโทษ

สาปแช่งพวกที่ต่อต้านพระองค์


Pre-chorus 2

มีวิธีใดดีกว่านี้ที่จะทรงทำ

ต่อพวกผู้คนที่ต่อต้านพระองค์

คนพวกนั้นมีทางเลือกใด

นอกจากยอมรับการลงโทษของพระองค์


Chorus

การต่อต้านพระเจ้ายุติได้ด้วย

การลงโทษ ไม่มีใครหลบหนีได้

นั่นคือพระอุปนิสัยพระเจ้า

วิธีดีสุดที่จะจัดการคนชั่ว

การหมิ่นและทรยศพระเจ้ายุติได้ด้วยการลงโทษ

ก่อนหน้าเป็นเช่นนั้น บัดนี้เป็นเช่นนั้น

อนาคตก็จะเป็นเช่นนั้น

คือข้อเท็จจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนิรันดร์


ปรับจากบทส่งท้ายของหนังสือเรื่อง “ตัวอย่างทั่วไปของการลงโทษฐานต้านทานพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”

ก่อนหน้า: 243 ผลสืบเนื่องของการปฏิเสธพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ถัดไป: 245 พระเจ้าทรงหวังให้ผู้คนไม่กลายเป็นพวกฟาริสี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger