541 จงปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อสลัดทิ้งอิทธิพลมืดทั้งหลาย

Verse 1

เพื่อหนีให้พ้นจากอิทธิพลของความมืด

เจ้าต้องจงรักภักดีกับพระเจ้าก่อน

ต้องกระหายไล่ตามเสาะหาความจริง

แล้วจะมีชีวิตในสภาวะที่ถูกต้อง

เมื่อไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง

นั่นคือเจ้าไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า

เจ้าไม่กระหายแสวงหาความจริง

เจ้าจึงไม่สามารถหนีพ้นอิทธิพลของความมืด


Chorus

พระวจนะพระเจ้าคือรากฐาน

ให้มนุษย์หลีกหนีจากอิทธิพลของความมืดมิด

หากมนุษย์ไม่อาจปฏิบัติตามพระวจนะ

พวกเขาจะไม่หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความมืด


Verse 2

การใช้ชีวิตในสภาวะที่ถูกต้องคือ

ให้พระวจนะนำชีวิต

ภักดีต่อพระเจ้า แสวงหาความจริง

สละตนเองอย่างจริงใจและรักพระองค์

ผู้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องจะเปลี่ยนแปลง

เมื่อพวกเขาเข้าไปสู่ห้วงลึกความจริง

และเปลี่ยนแปลงไปตามความลึกของงาน

พวกเขาจะถูกรับไว้โดยพระเจ้า

และรักพระองค์อย่างแท้จริง


Chorus

พระวจนะพระเจ้าคือรากฐาน

ให้มนุษย์หลีกหนีจากอิทธิพลของความมืดมิด

หากมนุษย์ไม่อาจปฏิบัติตามพระวจนะ

พวกเขาจะไม่หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความมืด


Bridge

พวกที่หลีกหนีจากความมืด

จะเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

กลายเป็นผู้ที่มั่นใจในพระเจ้า

ไม่มีมโนคติหลงผิดหรือการกบฏต่อพระองค์

รังเกียจสิ่งเหล่านี้ และมีรักแท้ให้พระเจ้า

พระเจ้าทรงพึงประสงค์ความรักเดียวของมนุษย์

ให้พวกเขาครองพระวจนะ และความรักต่อพระองค์

คนควรใช้ชีวิต หาสิ่งที่ควรอยู่ในพระวจนะ

รักพระเจ้า ดำเนินการ และอยู่เพราะพระวจนะ


Chorus

พระวจนะพระเจ้าคือรากฐาน

ให้มนุษย์หลีกหนีจากอิทธิพลของความมืดมิด

หากมนุษย์ไม่อาจปฏิบัติตามพระวจนะ

พวกเขาจะไม่หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความมืด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, จงหนีให้พ้นจากอิทธิพลแห่งความมืด แล้วพระเจ้าจะทรงรับเจ้าไว้

ก่อนหน้า: 540 จงสลัดทิ้งอิทธิพลแห่งความมืดเพื่อได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า

ถัดไป: 542 ความจริงของวันนี้ถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่โหยหาและแสวงหาความจริงนั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger